ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonieKarencja (dni)Uwagi
OD POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO DO KOŃCA KŁOSZENIA (BBCH 30-59)
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicyDelaro 325 SCprotiokonazol – 175 g/l
trifloksystrobina – 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściAltan 750 EC
Adros 750 EC
Fentop 750 EC**
Leander 750 EC
+ Bum- per Super 490 EC*
fenpropidyna – 750 g/l
+ prochloraz – 400 g/l
propikonazol – 90 g/l
0,6 l + 1 l0,6 l + 1 l142Mieszaninę środków stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 – 51).
*Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania: 19.03.2020.
**Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania: 01.02.2020
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściBumper Super 490 EC
Buffer 490 EC
Posse Plus 490 EC
prochloraz – 400 g/l
propikonazol – 90 g/l
1 l1 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania: 19.03.2020
Prokarb 450 ECprochloraz – 450 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).Środek niezarejestrowany do zwalczania septoriozy paskowanej liści.
Conclude SC
Globaztar 250 SC
Zaftra SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1-go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Djembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Mystic 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy, gdy 1 kolanko jest conajmiej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy liścia flagowego (BBCH 31-39). Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Secardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33 – 2 l1,33 – 2 l2 (21 dni)35
Yo-yoazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania septoriozy liści. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatnaArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Cortez 125 SC
Ksykon 125 SC
Safir 125 SC
Soprano 125 SC
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)28Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol – 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1,0 l1,0 l2 14 dni)ndStosować od początku fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Tern Premium 575 EC*
Tilt Turbo 575 EC*
Zenit 575 EC*
fenpropidyna – 450 g/l
propikonazol – 125 g/l
fenpropidyna – 450 g/l
propikonazol – 125 g/l
0,8–1 l1 l42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
*19.03.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR)Artea 330 ECpropikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,5 l0,5 l140Środek stosować od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania: 19.03.2020
Ascom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Ascom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
+ Artea 330 EC*
azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
*19.03.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Duett Star 334 SEfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (16 dni)35Środek stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia, BBCH: (33-69).
Fandango 200 ECfluoksastrobina – 100 g/l
protiokonazol – 100 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Input 460 EC
Kroton
Proline Max 460 EC
Thesorus 460 EC
spiroksamina – 300 g/l
protiokonazol – 160 g/l
1 l1 l135Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania fuzariozy kłosów. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 517 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2 l –1,5 l1,5 l135Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania fuzariozy kłosów. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l
tetrakonazol – 70 g/l
1,5 l lub 1,5–1,75 l1,5 l lub 1,75 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40- 59).
Menara 410 EC**propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 160 g/l
0,5 l0,5 l142Preparat nie jest zarejestrwoany do zwalczania fuzariozy kłosów. Stosować od 1-go kolanka do końca kłoszenia (BBCH 31-59).
**19.03.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Menara 410 EC**
+ Amistar 250 SC
propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 160 g/l
+ azoksystrobina – 250 g/l
0,4 l + 0,6 l0,4 l + 0,6 l142
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l, tebukonozol – 125 g/l0,75 l–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Soligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,7 l–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Tango Starfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR)Azoksar 250 SC
Starjet 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8 – 1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Azoksar 250 SC
Starjet 250 SC
+ Tarcza Łan Extra 250 EW
azoksystrobina – 250 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,6 l + 0,8 l0,6 l + 0,8 l135
Agria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquiazid
Unicorn
proquinazid – 200 g/l0,15 l–0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndStosować od pełni krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 27-59).
Brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy, septorioza plewAllegro 250 SC
Ogam
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)
Ascra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-59)
Riza 250 EW
Sparta 250 EW
Troja 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Tocata Duoepoksykonazol – 125 g/l
krezoksym metylu – 125 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Azaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania DTR. Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8 l–1,25l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69)
Lotus Top 140 ECepoksykonazol – 40 g/l
fenpropidyna – 100 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Promino 300 ECprotiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plewElatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚodek stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Rdza brunatna pszenicyCorrib ECprochloraz - 300 g/l
epoksykonazol - 75 g/l
1,4 l1,4 l1ndStosować od początku wzrostu źdźbła do fazy liścia flagowego (BBCH 30-39)
Rdza żółta zbóż i trawComet 200 ECpirakloskrobina - 200 g/l0,8-1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosować od pełni fazy krzewienia( widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69)
Promino 300 ECprotiokonazol - 300g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Septorioza paskowana liści pszenicyAviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l
biksafen – 75 g/l
0,8–1 I1 l2 (14 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Barclay Bolt XL EC
Barclay Propizole EC
Mondapropico EC
Trapinazol 250 EC
propikonazol – 250 g/l0,5 l0,5 l135Środek zarejestrowany jest tylko do zwlaczania septoriozy paskowanej liści pszenicy. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
19.03.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fossa 633 EC
Glora 633 EC
fenpropidyna - 333 g/l
prochloraz - 300 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)45Pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30-39), drugi zabieg wykonać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 40-59)
Mirror 500 SC
Phoenix 500 SC
folpet – 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do końca fazy kłoszenia (BBCH 59).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAltan 750 EC
Andros 750 EC
Fentop 750 EC**
Leander 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)42Preparat jest zarejestrowany tylko do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29-59).
**01.02.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Cindo 50 EW
Clayton Roulette
Cyflamid 50 EW
Kendo 50 EW
Merces 50 EW
Tonki 50 EW
cyflufenamid – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l148Środek ogranicza występowanie następujących chorób: brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Fossa 633 EC
Glora 633 EC
fenpropidyna - 333 g/l
prochloraz - 300 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 dni)45Pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 30-39), drugi zabieg wykonać od fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej do fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 40-59)
Mirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
Quern 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszeni (BBCH 37-55).
*28.02.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóżMedallon 450 EC**
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
*08.04.2020 **08.03.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Fuzarioza kłosówCaramba 60 SL
Conatra 60 EC
Plexeo 60 EC
MetcoGuard
Metfin
Metkon
Sendo 60 EC
Simveris
Sirena 60 EC
Spartakus
Turret 60


metkonazol – 60 g/l1,2–1,5 l1,5l2 (21 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Djembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Polygreen Fungicide WP106 oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka0,1 kg0,1 kg3 (14 dni)ndPierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3–5 liści (BBCH 13-15), drugi zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25-37), trzeci zabieg wykonać w fazie od kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55 – 65).
Czerń kłosówAscom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Ascom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
+ Artea 330 EC*
azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
*19.03.2020 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Azoksar 250 SC
Starjet 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l0,8 – 1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej pszenicy. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Azoksar 250 SC
Starjet 250 SC
+ Tarcza Łan Extra 250 EW
azoksystrobina – 250 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,6 l + 0,8 l0,6 l + 0,8 l135
Djembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
OD KOŃCA FAZY KŁOSZENIA DO KOŃCA FAZY KWITNIENIA (BBCH 59-69)
W okresie kwitnienia zabieg opryskiwania należy przeprowadzać wieczorem, po oblocie pszczół
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew, rdza brunatna pszenicyArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol – 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 14 dni)ndStosować od początku fazy 1. kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściConclude SC
Globaztar 250 SC
Zaftra SC
Yo-yo
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy 1 -go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Djembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Secardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,33 –2 l1,33–2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Secardo XE 125 EC
+ Corbel 750 EC
fluksapyroksad – 62,5 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l135
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza plew, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści pszenicy (DTR)Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (16 dni)35Stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33-69).
Brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy, septorioza plewAllegro 250 SC
Ogam
krezoksym metylu – 125 g/l
epoksykonazol – 125 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Ascra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,5 l1,5 l2 (14dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło, do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-59)
Brunatna plamistość liści pszenicy (DTR), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liściAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania DTR. Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania brunatnej plamistości liści. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Promino 300 ECprotiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61)
Rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plewElatus Era
Echalion Supe
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l142/ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l142/ndŚrodek stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Fuzarioza kłosówDjembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Polygreen Fungicide WP106 oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka0,1 kg0,1 kg3 (14 dni)ndPierwszy zabieg wykonać jesienią w fazie 3-5 liści (BBCH 13-15), drugi zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25-37), trzeci zabieg wykonać w fazie od kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55 – 65).
Czerń kłosówDjembe 274 EC
Sakura 274 EC
Soleil 274 EC
bromukonazol – 167 g/l
tebukonazol – 107 g/l
1,2 l1,2 l142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni kwitnienia (BBCH 30-65).
Rdza żółta zbóż i trawComet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Basior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).