Procedura wydawnicza

W jakiej formie przekazywać materiały do Wydawnictwa?

 • tekst i tabele w pliku Word,
 • fotografie w osobnych plikach, najlepiej w formacie jpg i rozdzielczości 300 dpi,
 • podpisy do fotografii w osobnym pliku Word,
 • tabele i ryciny cytowane w tekście,
 • fotografie mogą być niecytowane w tekście, jeśli autor sugeruje ich układ w postaci tablic, bez włamywania w tekst.
 1. Autor przekazuje materiały do wydawnictwa. Utwór jest wysyłany do recenzji w przypadku pozytywnej oceny przez Redakcję.
 2. Redaktor prowadzący weryfikuje materiał autorski, kieruje go do recenzji, przekazuje autorowi opinię i ew. uwagi. Jeżeli recenzja jest negatywna, Redakcja odstępuje od podejmowania dalszych prac redakcyjnych. Autor ma jednak prawo ustosunkowania się do recenzji i za pośrednictwem Redakcji przedstawić Recenzentowi swoją odpowiedź.
 3. Autor może ustosunkować się do recenzji i nanieść ew. poprawki w utworze.
 4. Redaktor prowadzący ocenia poprawę utworu zgodnie z uwagami Recenzenta. Jeśli poprawki nie budzą wątpliwości, kieruje utwór do składu.
 5. Następuje skład i łamanie.
 6. Redaktor prowadzący wprowadza ew. korekty techniczne po składzie. Autor może dokonać korekty autorskiej.
 7. Następuje rewizja utworu i akceptacja do druku.
 8. Redaktor prowadzący przekazuje kompletny materiał do składu, a ten do druku.