ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
SkrzypionkiDaskor 440 ECchloropiryfos metylu – 400 g/l cypermetryna – 40 g/l0,6 l0,6 l160Stosować od początku wylęgania się larw.
MszyceTransformsulfoksaflor – 500 g/kg0,048 kg0,048 kg121Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87).
MiniarkiBrak środków zarejestrowanych do zwalczania szkodnikaInsektycydy zastosowane przeciwko skrzypionkom mogą ograniczyć straty powodowane przez miniarki.
Pryszczarki kwiatowe: pryszczarek pszenicz- ny, paciornica pszeniczankaBrak środków zarejestrowanych do zwalczania szkodnikaUprawa zbóż w monokulturze zwiększa uszkodzenia roślin.
Pryszczarek zbożowiecBrak środków zarejestrowanych do zwalczania szkodnikaSzkodniki rozwijają się dobrze w czasie wilgotnej i ciepłej pogody, natomiast długotrwała susza albo chłody mogą zupełnie zahamować rozwój jaj. Uproszczenia agrotechniczne oraz duży udział zbóż w płodozmianie sprzyjają większemu nasileniu szkodnika
RolniceBrak środków zarejestrowanych do zwalczania szkodnikaCzęste spulchnianie gleby ogranicza występowanie rolnic. Rozwojowi rolnic sprzyja susza i wysoka temperatura w czasie lotu motyli, składania jaj i wylęgu gąsienic. Licznie występują głównie na glebach lekkich i plantacjach zachwaszczonych.