wtorek, 25 czerwca, 2024
spot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
OD FAZY PIERWSZEGO LIŚCIA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 11-30)
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, samosiewy rzepaku, rdest kolankowy, tobołki polne, tasznik pospolityNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg7 g7 g1ndŚrodka nie stosować: gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowany środek oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych.
OD FAZY DWÓCH LIŚCI DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 12-31)
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rdest szczawiolistny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChisel Nowy 51,6 WGtifensulfuron metylowy
– 469 g/kg chlorosulfuron – 47 g/kg
60 g60 g1ndStosować z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05 %. Nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17°C oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych.
OD FAZY 2. LIŚCIA DO KOŃCA FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO - FAZA W PEŁNI ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 12-39)
bodziszek drobny, bniec biały, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne ( w dawce 1,0 l/ha)Omnera LQMfluroksypyr – 135 g/l tifensulfuron metylowy
– 30 g/l
metsulfuron metylowy
– 5 g/l
0,5–1 l1 l1ndPo zastosowaniu środka istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu, chlorozy itp.) na zbożach, które mają charakter przemijający i nie powinny wpływać ujemnie na plon oraz jego parametry.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka
polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy (rdestówka
powojowata), rdest ptasi, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku,
skrytek polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
Tripali 27,1 WGflorasulam - 105 g/kg
metsulfuron metylowy - 83 g/kg
tribenuron metylowy - 83 g/kg
50 g50 g1ndŚrodek może powodować na niektórych zbóż objawy fitotoksyczności m.in. w postaci przebarwień czy zahamowania wzrostu. Objawy te mają jednak charakter przemijający i nie wpływają na plonowanie. Możliwe jest wystąpienie objawów fitotoksyczności u następczo uprawianego rzepaku ozimego i innych roślin dwuliściennych wysiewanych jako międzyplon.
OD FAZY 3. LIŚCI DO PEŁNI FAZY KRZEWIENIA ZBÓŻ (BBCH 13-25)
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komo- sa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa;Jatagan 75 WG
Mocarz 75 WG,
Nokaut 75 WG,
Siłacz 75 WG,
Siłacz Max 75 WG
dikamba – 500 g/kg tritosulfuran – 250 g/kg0,2 kg0,2 kg1nd
OD ROZPOCZĘCIA WEGETACJI (FAZA 3 LIŚCIA) DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 13-29)
fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityConcert SX 44 SGtifensulfuron metylowy
– 400 g/kg metsulfuron metylowy
– 40 g/kg
100 g100 g1ndW przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka. Możliwe jest także wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (m.in. w formie rozjaśnień blaszek liściowych), które nie mają wpływu na plonowanie zbóż.
OD FAZY 3 LIŚCI DO FAZY POCZĄTKU WZROSTU ŹDŹBŁA (BBCH 13-30)
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePicaro SX 50 SGtifensulfuron – 250 g/l tribenuron metylowy
–250 g/l
40–48 g48 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stosować łącznie z nawozami nalistnymi oraz w zbożach
z wsiewkami roślin motylkowatych.
OD FAZY 3 LIŚCI DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA ZBÓŻ, TJ. GDY KOLANKO JEST CO NAJMNIEJ 1 CM NAD WĘZŁEM KRZEWIENIA (BBCH 13 - 31)
bniec biały, chaber bławatek (w fazie 2–8 liści), gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polneGold 450 EC2,4-D – 360 g/l
fluroksypyr – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndStosować w temperaturach 8–25°C. Nie stosować w zbożach
z wsiewką roślin motylkowych oraz na glebach o odczynie pH>7. Środek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu, odbarwienia blaszek liściowych oraz obniżenie plonu u niektórych odmian zbóż.
OD FAZY 3 LIŚCI ZBÓŻ DO FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO (BBCH 13–32)
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,1 l/ha); gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski (w dawce 0,08 l/ha)Saracen 050 SCflorasulam – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C.
komosa białaEmceeMCPA - 750 g/l1 l1 l1ndOpryskiwać chwasty w początkowych etapach rozwoju (maksymalna wysokość 20-30 cm)
OD FAZY TRZECIEGO LIŚCIA DO KOŃCA FAZY CAŁKOWICIE ROZWINIĘTEGO LIŚCIA FLAGOWEGO (BBCH 13–39)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasiaBiathlon 4Dtritosulfuron – 714 g/kg florasulam – 54 g/kg0,04–0,07 kg0,07 kg1ndW przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych stosować mieszaninę: Biathlon 4D (0,04–0,07 kg/ha)
+ adiuwant Dash HC (1 l/ha). Nie stosować w uprawie zbóż z wsiewką z roślin motylkowych.
OD FAZY 4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 14-29)
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgroxone Max 750 SL
Dicoherb 750 SL
MCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania: 10–25°C. Środka nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C.
OD FAZY 4 LIŚCI WŁAŚCIWYCH DO FAZY DRUGIEGO KOLANKA (BBCH 14-32)
fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polneAgria 2,4 DeFlor
Aminopyralid 195 SE
Kantor Forte 195 SE
Mustang Forte 195 SE
florasulam – 5 g/l aminopyralid – 10 g/l
2,4-D – 180 g/l
0,8 l0,8 l160Tempertura działania: 5–25°C. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu, które nie wpływa na plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
OD POCZĄTKU FAZY KRZEWIENIA DO KOŃCA FAZY KRZEWIENIA (BBCH 20-29)
komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tobołki polneChwastox 500 SLMCPA – 500 g/l1,1 l1,1 l1ndTemperatura działania 10–25°C (Premier 300 SL: 8–25°C). Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polneChwastox 750 SL
Chwastox Professional 750 SL
MCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1nd
dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Extra 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 l1nd
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacz- nik perski, tobołki polneChwastox Trio 540 SLmekoprop – 300 g/l
MCPA – 200 g/l
dikamba – 40 g/l
1,5 l1,5 l1ndNie stosować środka: na zboża z wsiewkami roślin motylkowych, w okresie suszy, w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwon- na, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polneChwastox Turbo 340 SL
Chwastech Turbo 340 SL
MCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 l1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty)Chwastox Nowy Trio 390 SLMCPA – 200 g/l
mekoprop-P - 150 g/l
dikamba 40 g/l
1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 10-25°C. Nie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospo- lita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha); ww + rdestówka powojowata (rdest powojowaty) (w dawce 1,25 l/ha)Lider D 750 SL
Premier D 750 SL
MCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Lider 300 SL
Premier 300 SL
MCPA – 300 g/l3 l3 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż
+5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
Premier 500 SLMCPA – 500 g/l1,2–1,5 l1,5 l1
Premier 750 SLMCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
OD FAZY KRZEWIENIA DO FAZY 2-GO KOLANKA (BBCH 21-32)
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, nieza- pominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest plamistyTomahawk 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,9 l0,9 l1nd
OD FAZY TRZECH ROZKRZEWIEŃ DO KONCA FAZY 2-GO KOLANKA (BBCH 23-32)
dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgritox 500 SLMCPA – 500 g/l1,2–1,5 l1,5 l1ndTemperatura działania: 10–25°C. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C.
bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawieStarane 333 ECfluroksypyr – 333 g/l0,54 l0,54 l1ndOpryskiwać od początku fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32). W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.