ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, poziew- nik szorstki, samosiewy rzepaku, rdest kolankowy, tobołki polne, tasznik pospolityNuher 75 WGchlorosulfuron – 750 g/kg7 g7 g1ndŚrodka nie stosować: gdy amplituda temperatur między dniem a nocą jest wyższa niż 17°C, na polach o pH gleby wyższym niż 7,5 oraz na polach nawożonych przedsiewnie wapnem typu
tlenkowego w tym samym sezonie, w którym ma być zastosowa- ny środek oraz w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rdest szcza- wiolistny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polneChisel Nowy 51,6 WGtifensulfuron metylowy
– 469 g/kg chlorosulfuron – 47 g/kg
60 g60 g1ndStosować z dodatkiem adiuwanta Trend 90 EC w stężeniu 0,05
%. Nie stosować, gdy amplituda temperatur między dniem,
a nocą jest wyższa niż 17°C oraz w zbożach, w których przewi- dziane są wsiewki roślin pastewnych.
bodziszek drobny, bniec biały, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdni- ca pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowy (rdestówka powojowa- ta), rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne ( w dawce 1,0 l/ha)Omnera LQMfluroksypyr – 135 g/l tifensulfuron metylowy
– 30 g/l
metsulfuron metylowy
– 5 g/l
0,5–1 l1 l1ndPo zastosowaniu środka istnieje możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności (zahamowanie wzrostu, chlorozy itp.) na zbo- żach, które mają charakter przemijający i nie powinny wpływać ujemnie na plon oraz jego parametry
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komo- sa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa;Jatagan 75 WGdikamba – 500 g/kg tritosulfuran – 250 g/kg0,2 kg0,2 kg1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komo- sa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa;Mocarz 75 WG,dikamba – 500 g/kg tritosulfuran – 250 g/kg0,2 kg0,2 kg1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komo- sa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa;Nokaut 75 WG,dikamba – 500 g/kg tritosulfuran – 250 g/kg0,2 kg0,2 kg1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komo- sa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa;Siłacz 75 WG,dikamba – 500 g/kg tritosulfuran – 250 g/kg0,2 kg0,2 kg1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komo- sa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa;Siłacz Max 75 WGdikamba – 500 g/kg tritosulfuran – 250 g/kg0,2 kg0,2 kg1nd
fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota pur- purowa, mak polny, rumianek pospolity, tasznik pospolityConcert SX 44 SGtifensulfuron metylowy
– 400 g/kg metsulfuron metylowy
– 40 g/kg
100 g100 g1ndW przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka. Możliwe jest także wystąpienie przemijających objawów fitotoksyczności (m.in.
w formie rozjaśnień blaszek liściowych), które nie mają wpływu na plonowanie zbóż.
bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa bia- ła, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polnePicaro SX 50 SGtifensulfuron – 250 g/l tribenuron metylowy
–250 g/l
40–48 g48 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,05%. Nie stoasować łącznie z nawozami nalistnymi oraz w zbożach
z wsiewkami roślin motylkowatych
bniec biały, chaber bławatek (w fazie 2–8 liści), gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polneGold 450 EC2,4-D – 360 g/l
fluroksypyr – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndStosować w temperaturach 8–25°C. Nie stosować w zbożach
z wsiewką roślin motylkowych oraz na glebach o odczynie pH>7. Środek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu, odbarwienia blaszek liściowych oraz obniżenie plonu u niektórych odmian zbóż.
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,1 l/ha); gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski (w dawce 0,08 l/ha)Floram 050 SC*florasulam – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C.
* 30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stoso- wania.
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,1 l/ha); gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski (w dawce 0,08 l/ha)Saracen 050 SCflorasulam – 50 g/l0,08–0,1 l0,1 l1ndNie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu. Temperatura stosowania: 4–25°C.
* 30-06-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stoso- wania.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpro- mieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziewnik szorstki, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasiaBiathlon 4Dtritosulfuron – 714 g/kg florasulam – 54 g/kg0,04–0,07 kg0,07 kg1ndW przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych stosować mieszaninę: Biathlon 4D (0,04–0,07 kg/ha)
+ adiuwant Dash HC (1 l/ha). Nie stosować w uprawie zbóż z wsiewką z roślin motylkowych.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgroxone Max 750 SL MCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania: 10–25°C. Środka nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C.
*01-08-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochro- ny roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneCeridor MCPA 750 SL*MCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania: 10–25°C. Środka nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C.
*01-08-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochro- ny roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polne Dicoherb 750 SLMCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania: 10–25°C. Środka nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C.
*01-08-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochro- ny roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest po- wojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polneAgria 2,4 DeFlorflorasulam – 5 g/l aminopyralid – 10 g/l 2,4-D – 180 g/l0,8 l0,8 l160Tempertura działania: 5–25°C. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu, które nie wpływa na plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest po- wojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polneAminopyralid 195 SEflorasulam – 5 g/l aminopyralid – 10 g/l 2,4-D – 180 g/l0,8 l0,8 l160Tempertura działania: 5–25°C. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu, które nie wpływa na plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest po- wojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polneKantor Forte 195 SEflorasulam – 5 g/l aminopyralid – 10 g/l 2,4-D – 180 g/l0,8 l0,8 l160Tempertura działania: 5–25°C. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu, które nie wpływa na plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
fiołek polny przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest po- wojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik pospolity tobołki polneMustang Forte 195 SEflorasulam – 5 g/l aminopyralid – 10 g/l 2,4-D – 180 g/l0,8 l0,8 l160Tempertura działania: 5–25°C. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu, które nie wpływa na plon. Nie stosować w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C lub mniej.
komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, sporek polny, tobołki polneChwastox 500 SLMCPA – 500 g/l1,1 l1,1 l1ndTemperatura działania 10–25°C (Premier 300 SL: 8–25°C). Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polneChwastox 750 SL,MCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C (Premier 300 SL: 8–25°C). Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiewnik pospolity, skrzyp polny, sporek polny, tobołki polneChwastox Professional 750 SLMCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C (Premier 300 SL: 8–25°C). Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polneChwastox Extra 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 l1ndTemperatura działania 10–25°C (Premier 300 SL: 8–25°C). Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przetacz- nik perski, tobołki polneChwastox Trio 540 SLmekoprop – 300 g/l MCPA – 200 g/l
dikamba – 40 g/l
1,5 l1,5 l1ndNie stosować środka: na zboża z wsiewkami roślin motylkowych, w okresie suszy, w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwon- na, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polneChwastox Turbo 340 SLMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 l1ndNie stosować środka: na zboża z wsiewkami roślin motylkowych, w okresie suszy, w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwon- na, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne Chwastech Turbo 340 SLMCPA – 300 g/l
dikamba – 40 g/l
2 l2 l1ndNie stosować środka: na zboża z wsiewkami roślin motylkowych, w okresie suszy, w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospo- lita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha); ww + rdestówka powojowata (rdest powojowaty) (w dawce 1,25 l/ha)Lider D 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospo- lita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 1 l/ha); ww + rdestówka powojowata (rdest powojowaty) (w dawce 1,25 l/ha)Premier D 750 SLMCPA – 660 g/l
dikamba – 90 g/l
1–1,25 l1,25 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Lider 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż
+5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Premier 300 SLMCPA – 300 g/l3 l3 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż
+5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Premier 500 SLMCPA – 500 g/l1,2–1,5 l1,5 l1ndNie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż
+5°C. Temperatura stosowania: 8–25°C.
dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.Premier 750 SLMCPA – 750 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5°C.
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, nieza- pominajka polna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rdest plamistyTomahawk 200 ECfluroksypyr – 200 g/l0,9 l0,9 l1nd
dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, tasznik pospolity, tobołki polneAgritox 500 SLMCPA – 500 g/l1,2–1,5 l1,5 l1ndTemperatura działania: 10–25°C. Nie stosować w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C.
bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawieStarane 333 ECfluroksypyr – 333 g/l0,54 l0,54 l1ndOpryskiwać od początku fazy krzewienia do fazy drugiego ko- lanka (BBCH 21-32). W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.