O nas

Magazyn Agro Profil tworzą osoby posiadające fachową wiedzę rolniczą oraz doświadczenie dziennikarskie. Naszym celem jest tworzenie magazynu rolniczego jakiego nie ma na rynku, a jaki sami chcielibyśmy czytać – nowoczesnego, przejrzystego, zawierającego artykuły dostosowane do rosnących potrzeb polskich gospodarstw rolnych. Większość osób w naszym zespole prowadzi rodzinne gospodarstwa, zlokalizowane w różnych częściach Polski, co daje nam codziennie podgląd na aktualną sytuację na polach.

Rocznie uczestniczymy w ponad stu wydarzeniach branżowych, dzięki czemu mamy kontakt z rolnikami na poziomie lokalnym oraz możliwość poznania naszych czytelników i dostosowania treści do ich potrzeb. Oddając w Państwa ręce co miesiąc Agro Profil, jesteśmy pewni, że zawarte w magazynie informacje są najwyższej jakości.

Nasz zespół
foto_nasz_zespol
Zofia Pucek-Mądry - Agro Profil
Wydawca / Prezes Zarządu

Zofia Pucek-Mądry

Wywodzę się z rodziny rolniczej o wielopokoleniowych tradycjach.

+48 602 665 569

z.pucek@agroprofil.pl

Krzysztof Grzeszczyk - Agro Profil
Redaktor Naczelny

Krzysztof Grzeszczyk

Posiadam własne gospodarstwo rolne o profilu roślinnym i zwierzęcym, pochodzę z rodziny rolniczej i całe życie związany jestem z rolnictwem.

+48 791 790 456

k.grzeszczyk@agroprofil.pl

Adam Wachowski - Agro Profil
Redaktor

Adam Wachowski

Pochodzę z wielopokoleniowej rodziny rolniczej, w gospodarstwie rodziców zdobywałem “pierwsze szlify”.

+48 791 000 772

a.wachowski@agroprofil.pl

Aleksandra Wieremczuk - Agro Profil
Redaktor

Aleksandra Wieremczuk

Swoje zainteresowanie rolnictwem rozpoczęłam na studiach, które przerodziło się w pasję poznawania i odkrywania nowinek. Teraz chcę przełożyć swoje zainteresowania i zdobytą wiedzę w praktykę.

+48 791 790 454

a.wieremczuk@agroprofil.pl

Paweł Rychter - Agro Profil
Redaktor

Paweł Rychter

Od najmłodszych lat interesowałem się techniką i motoryzacją.

+48 607 955 163

p.rychter@agroprofil.pl

Dariusz Śmigielski - Agro Profil
Redaktor

Dariusz Śmigielski

Rolnictwem interesuję się od najmłodszych lat i w tym kierunku się kształciłem. W wolnym czasie pomagam rodzicom prowadzić gospodarstwo rolne nastawione na produkcję zwierzęcą oraz roślinną.

+48 511 049 276

d.smigielski@agroprofil.pl

Joanna Trzymkowska - Agro Profil
Redaktor

Joanna Trzymkowska

Sylwia Patelka - Agro Profil
Specjalista ds. reklamy

Sylwia Patelka

Z zamiłowania i wykształcenia zajmuję się zarządzaniem, natomiast rolnictwo jest dla mnie nowym wyzwaniem, w szczególności nawożenie, ochrona i uprawa.

+48 791 790 661

s.patelka@agroprofil.pl

Anna Łuczak - Agro Profil
Specjalista ds. reklamy

Anna Łuczak

Julia Rajc - Agro Profil
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu

Julia Rajc

Współpracujemy z najlepszymi ekspertami
Prof. dr hab. Witold Grzebisz - Agro Profil
Prof. dr hab.

Witold Grzebisz

Kierownik w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, w Zakładzie Podstaw i Systemów Nawożenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Joanna Szarzyńska - Agro Profil
mgr

Joanna Szarzyńska

Pracuje w Pracowni WGO Roślin Zbożowych w zakresie badań WGO odmian jęczmienia jarego i jęczmienia ozimego w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Natalia Opatowicz - Agro Profil
mgr inż.

Natalia Opatowicz

Doktorantka Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Jerzy Szukała - Agro Profil
Prof. dr hab.

Jerzy Szukała

Specjalista z zakresu nasiennictwa rolniczego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jacek Broniarz - Agro Profil
mgr inż.

Jacek Broniarz

COBORU Słupia Wielka Pracuje w Pracowni Roślin Oleistych i Włóknistych – w zakresie badań WGO odmian roślin oleistych i włóknistych z wyłączeniem soi w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Jakub Danielewicz - Agro Profil

Jakub Danielewicz

Pracuje z zakładzie mikologii Instytutu Ochrony Roślin. Zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami związanymi z fitopatologią roślin rolniczych oraz badaniami mikologicznymi.

Adam Skórka - Agro Profil
mgr inż.

Adam Skórka

Pracuje w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych jako Inspektor Oceny Odmian na terenie województw lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.

Henryk Bujak - Agro Profil
Prof. dr hab.

Henryk Bujak

Pracuje w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych jako Inspektor Oceny Odmian na terenie województw lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego.

Adam Paradowski - Agro Profil
inż.

Adam Paradowski

Specjalista z zakresu doradztwa obejmującego ochronę roślin rolniczych przed zachwaszczeniem. Prowadzi badania z zakresu oceny działania herbicydów.

Anna Skrzypek - Agro Profil
mgr

Anna Skrzypek

Pracuje w Pracowni WGO Roślin Zbożowych w zakresie badań WGO odmian pszenicy jarej i żyta ozimego w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Witold Szczepaniak - Agro Profil
Dr hab. inż.

Witold Szczepaniak

Pracownik w Katedrze Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska, w Zakładzie Podstaw i Systemów Nawożenia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Andrzej Najewski - Agro Profil
mgr inż.

Andrzej Najewski

Pracuje w Pracowni WGO Roślin Zbożowych w zakresie badań WGO odmian roślin zbożowych, z wyłączeniem kukurydzy w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Marek Korbas - Agro Profil
Prof. dr hab.

Marek Korbas

IOR-PIB Poznań

Agnieszka Osiecka - Agro Profil
mgr

Agnieszka Osiecka

Pracuje w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Pracowni Roślin Pastewnych – w zakresie badań WGO odmian roślin pastewnych i soi.

Paweł Bereś - Agro Profil
Dr hab. inż. prof. nadzw.

Paweł K. Bereś

Entomolog. Specjalista z zakresu doradztwa obejmującego ochronę roślin rolniczych przed szkodnikami. Pracuje w Instytucie Ochrony Roślin – PIB, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie. Członek Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy w COBORU oraz Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu.

Eugeniusz Tadel - Agro Profil
mgr inż.

Eugeniusz Tadel

Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, równocześnie prowadzi Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin, które zajmuje się szkoleniami diagnostów prowadzących badania. Obszary zainteresowań zawodowych: technika rolnicza a szczególnie technika ochrony roślin, agroenergetyka, ochrona środowiska, historia mechanizacji rolnictwa, ekologia. Pracuje w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.