ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na 100 kgMaks. dawka jednorazowaUwagi
Głownia guzowata kukurydzyAlios 300 FStritikonazol – 300 g/l110 ml (400–500 ml wody)110 ml
Głownia guzowata kukurydzyMaxim XL 034,7 FSfludioksonil – 25 g/l metalaksyl-M – 9,7 g/l100 ml (700–1100 ml wody)100 ml
Głownia guzowata kukurydzyVitavax 200 FStiuram – 200 g/l karboksyna – 200 g/l300 ml (700 ml wody)300 ml
Głownia pyląca kukurydzyAlios 300 FStritikonazol – 300 g/l sedaksan – 500 g/l110 ml (400–500 ml wody) 15 ml/1 jedn. siewną110 ml
2000 ml*
*Maksymalna objętość cieczy użytkowej (środek + woda): 2000 ml/100 kg nasion. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 2,8 jednostki siewnej na 1 ha.
Głownia pyląca kukurydzyVibrance 500 FStritikonazol – 300 g/l sedaksan – 500 g/l110 ml (400–500 ml wody) 15 ml/1 jedn. siewną110 ml
2000 ml*
*Maksymalna objętość cieczy użytkowej (środek + woda): 2000 ml/100 kg nasion. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem wynosi 2,8 jednostki siewnej na 1 ha.
Zgorzel siewekAlios 300 FStritikonazol – 300 g/l110 ml (400–500 ml wody)110 ml
Zgorzel siewekFlowsan FStiuram – 533 g/l300 ml (800–1200 ml wody)300 mlŚrodek o działaniu odstraszającym ptaki.
Zgorzel siewekMaxim XL 034,7 FSfludioksonil – 25 g/l metalaksyl-M – 9,7 g/l100 ml (700–1100 ml wody)100 ml
Zgorzel siewekSarox T 500 FSkarboksyna – 250 g/l tiuram – 250 g/l375 ml (750 ml wody)375 ml
Zgorzel siewekVibrance 500 FSsedaksan – 500 g/l2,5 ml/1 jedn. siewną2000 ml*Zgorzel siewek powodowana przez Rhizoctonia solani. *Maksymalna objętość cieczy użytkowej (środek
+ woda): 2000 ml/100 kg nasion. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środ- kiem wynosi 2,8 jednostki siewnej na 1 ha.
Zgorzel siewekVitavax 200 FStiuram – 200 g/l karboksyna – 200 g/l300 ml (700 ml wody)300 ml
Ploniarka zbożówkaMesurol 500 FSmetiokarb – 500 g/l1 l (10 ml preparatu/ 1 kg nasion)1 lŚrodek o działaniu odstraszającym ptaki (zabezpiecza zasiewy kukurydzy). Nie stosować do zaprawia- nia nasion odmiany Clarica.