ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
Omacnica prosowiankaArkan 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaJudo 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaKarate Zeon 050 CS lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaKusti 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaLambdaCe 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaNinja 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaWojownik 050 CSlambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaAvaunt 150 ECindoksakarb – 150 g/l0,25 l0,25 l2 (20 dni)14Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu masowego wylęgu larw, nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 77).
Omacnica prosowiankaExplicit 15 ECindoksakarb – 150 g/l0,25 l0,25 l2 (20 dni)14Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu masowego wylęgu larw, nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 77).
Omacnica prosowiankaLamdex Extra 2,5 WGlambda-cyhalotryna – 2,5 g/kg0,2–0,4 kg0,4 kg2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Omacnica prosowiankaProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5 l0,5 l130Zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.
Omacnica prosowiankaSparrow Sparvierolambda-cyhalotryna – 100 g/l0,125 l0,125 l128Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy 3 kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 33 – 69)
Omacnica prosowiankaRumo 30 WGindoksakarb – 300 g/kg0,125–0,150 kg0,15 kg2 (10 dni)14Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l). Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77).
Omacnica prosowiankaSakarb 30 WGindoksakarb – 300 g/kg0,125–0,150 kg0,15 kg2 (10 dni)14Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l). Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77).
Omacnica prosowiankaSteward 30 WGindoksakarb – 300 g/kg0,125–0,150 kg0,15 kg2 (10 dni)14Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 l). Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77).
Omacnica prosowiankaRunner 240 SCmetoksyfenozyd – 240 g/l0,6 l0,6 l128Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowaRumo 30 WGindoksakarb – 300 g/kg0,125–0,150 kg0,15 kg2 (10 dni)14Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100). Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowaSakarb 30 WGindoksakarb – 300 g/kg0,125–0,150 kg0,15 kg2 (10 dni)14Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100). Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowaSteward 30 WGindoksakarb – 300 g/kg0,125–0,150 kg0,15 kg2 (10 dni)14Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100). Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowaProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,75 l0,75 l130Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w roz- porządzeniu MRiRW w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później. Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspek- tora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.
Ploniarka zbożówkaProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,5 l0,5 l130Opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.
Wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonówAsahi SLpara-nitrofenolan sodu 3 g/l orto-nitrofenolan sodu 2 g/l 5-nitrogwajakolan sodu 1 g/l0,6 l0,6 l2 (14–21 dni)60Środek Asahi SL stosować od fazy 4-go liścia do fazy gdy kwitnie górna i dolna część wiechy, a znamiona słupków na kolbach są całkowicie wykształcone.