niedziela, 23 czerwca, 2024
spot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
MszyceArkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,1 l0,1 l2 (10–14 dni)7Opryskiwać w okresie masowego nalotu mszyc uskrzydlonych na rośliny.
Omacnica prosowiankaArkan 050 CS
Judo 050 CS
Karate Zeon 050 CS
Kusti 050 CS
LambdaCe 050 CS
Ninja 050 CS
Wojownik 050 CS
lambda-cyhalotryna – 50 g/l0,2 l0,2 l2 (10–14 dni)7Zabieg wykonać wokresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Avaunt 150 EC
Explicit 15 EC
indoksakarb – 150 g/l0,25 l0,25 l2 (20 dni)14Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu masowego wylęgu larw, nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 77).
Coragen 200 SC
Klortlanil
chlorantraniliprol - 200 g/l50-62,5ml62,5ml2 (10 dni)14Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia.
Lamdex Extra 2,5 WGlambda-cyhalotryna – 2,5 g/kg0,2–0,4 kg0,4 kg2 (10-14 dni)7Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika.
Kidrate
Sparrow
Sparviero
lambda-cyhalotryna – 100 g/l0,125 l0,125 l128Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu szkodnika. Zabieg jest możliwy do wykonania od fazy trzeciego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 33-69).
Portos 110 OD
Proteus 110 OD
tiachlopryd – 100 g/l
deltametryna – 10 g/l
0,5 l0,5 l130Zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy.
*09.08.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rumo 30 WG
Sakarb 30 WG
Steward 30 WG
indoksakarb – 300 g/kg0,125–0,150 kg0,15 kg2 (10 dni)14Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka i nie później niż do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 34-77).
Runner 240 SCmetoksyfenozyd – 240 g/l0,6 l0,6 l128Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowaRumo 30 WG
Sakarb 30 WG
Steward 30 WG
indoksakarb – 300 g/kg0,125–0,15 kg0,15 kg2 (10 dni)14Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100). Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 63-83).
Portos 110 OD
Proteus 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l
deltametryna – 10 g/l
0,75 l0,75 l130Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu MRiRW w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później. Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.
*09.08.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Ploniarka zbożówkaPortos 110 OD
Proteus 110 OD*
tiachlopryd – 100 g/l
deltametryna – 10 g/l
0,5 l0,5 l130Opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.
*09.08.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.