ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejZawartość substancji czynnejMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielonaDual Gold 960 ECs-metolachlor – 960 g/l1,5 l1,5 l1ndStosować w przypadku braku opadów atmosfe- rycznych (przesuszona gleba) z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielonaEfica 960 ECs-metolachlor – 960 g/l1,5 l1,5 l1ndStosować w przypadku braku opadów atmosfe- rycznych (przesuszona gleba) z wymieszaniem z glebą na głębokość 5 cm.
dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepakuBoreal 58 WGflufenacet – 480 g/kg izoksaflutol – 100 g/kg0,75 kg0,75 kg1ndŚrodek skutecznie zwalcza chwasty uodpornione na atrazynę. Środka nie stosować na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5) i tempera- turze <8°C. Środek można stosować także w sys- temie uproszczonej uprawy gleby.
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielonaDual Gold 960 ECs-metolachlor – 960 g/l1,5 l1,5 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wykiStomp 400 SCpendimetalina – 400 g/l3 l3 l1nd
chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielonaJet-Pendy 330 ECpendimetalina – 330 g/l4–5 l5 l1ndNie stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą.
chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielonaYellow Hammer 330 ECpendimetalina – 330 g/l4–5 l5 l1ndNie stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polneSpectrum Plusdimetenamid-P – 212,5 g/l pendimetalina – 250 g /l4 l4 l1nd
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polneWing P 462,5 ECdimetenamid-P – 212,5 g/l pendimetalina – 250 g /l4 l4 l1nd
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasno- ta purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnySuccessor 600 ECpetoksamid – 600 g/l2 l2 l1nd
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasno- ta purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnySuccessor Pro 600 ECpetoksamid – 600 g/l2 l2 l1nd
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasno- ta purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyTraxor 600 ECpetoksamid – 600 g/l2 l2 l1nd
chwastnica pospolita, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sinaSuccessor Tx 4875 SEpetoksamid – 300 g/l terbutyloazyna – 187,5 g/l4 l4 l1ndTemperatura stosowania: 12–25°C. Nie stosować w rodach hodowlanych kukurydzy nasien-
nej i w kukurydzy cukrowej. Mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz zahamowania wzrostu roślin. W przypadku zastosowania środka przed wschodami kukurydzy ryzyko uszkodzenia rośliny uprawnej wzrasta, gdy w pierwszych tygodniach po zastosowaniu środka występują intensywne opady deszczu lub gdy kukurydza uprawiana jest na glebach piaszczystych o niskiej zawartości próchnicy.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa, życica trwałaDominator Green 360 SLglifosat – 360 g/l---ndNie stosować na glebach bardzo lekkich i piasz- czystych.
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna (do 5 okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, wiechlina roczna;Dominator HL 480 SLglifosat – 480 g/l1,5–2 l2 l1ndNie stosować na glebach bardzo lekkich i piasz- czystych.
(do 4 liści) bodziszek drobny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jed- nostronna, dymnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, fiołek polnyEnvision 450 SLglifosat – 450 g/l1,2–1,6 l1,6 l1ndNie stosować na glebach bardzo lekkich i piasz- czystych.
w fazie siewki – bodziszek drobny, bratek polny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komo- sa biała, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy zbóż, tasznik pospolityGlifocyd 360 SLglifosat – 360 g/l1,5–2 l2 l1ndNie stosować na glebach bardzo lekkich i piasz- czystych.
samosiewy zbóż, (dotyczy chwastów w fazie siewki) – komosa biała, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, rdest plamistyRoundap Active 360glifosat – 360 g/l2 l2 l1ndŚrodek stosować na glebach średnio zwięzłych. Środka nie stosować w uprawie kukurydzy cukrowej.
tobołki polne, wilczomlecz obrotny, maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina rocznaRoundup Flex 480glifosat – 480 g/l1,5–2,25 l2,25 l1ndNie stosować na glebach bardzo lekkich i piasz- czystych.
bodziszek drobny, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest ptasi, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona, chwastnica jednostronna, fiołek polny, iglica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, krzywoszyj polny, perz właściwy, pokrzywka żegawka, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowy, żółtlica drobnokwia- towaRoundup TransEnergy 450 SLglifosat – 450 g/l1–2 l2 l1ndNie stosować na glebach bardzo lekkich i piasz- czystych.
blekot pospolity, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, psian- ka czarna, szarłat szorstki, tobołki polneKoban Pro 600 ECpetoksamid – 600 g/l2 l2 l1ndMaksymalna liczba zabiegów w sezonie wegeta- cyjnym: 1 co 3 lata.
blekot pospolity, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, psian- ka czarna, szarłat szorstki, tobołki polneSuccessor 600 ECpetoksamid – 600 g/l2 l2 l1ndMaksymalna liczba zabiegów w sezonie wegeta- cyjnym: 1 co 3 lata.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, sa- mosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośniceAdengo 315 SCizoksoflutol – 225 g/l tienkarbazon metylu – 90 g/l0,33–0,44 l0,44 l1ndStosować w jednym z dwóch terminów: BBCH 00-09 lub BBCH 10-12.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, ja- snota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, powój polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnica zielonaGardo Gold 500 SCterbutyloazyna – 187,5 g/l s-metolachlor – 312,5 g/l4 l4 l1ndMożliwe zastosowanie w kukurydzy cukrowej małoobszarowej.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, ja- snota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, powój polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnica zielonaPromextra Goldterbutyloazyna – 187,5 g/l s-metolachlor – 312,5 g/l4 l4 l1ndMożliwe zastosowanie w kukurydzy cukrowej małoobszarowej.
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielonaDual Gold 960 ECs-metolachlor – 960 g/l1,5 l1,5 l1nd
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielonaEfica 960 ECs-metolachlor – 960 g/l1,5 l1,5 l1nd
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasno- ta purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnySuccessor 600 EC
+Shado 300 SC
petoksamid – 600 g/l2 l2 l1ndW warunkach silnego zachwaszczenia można stosować w mieszaninie ze środkiem Shado 300 SC w dawkach: Successor 600 EC/Traxor 600 EC 1,5 l/ha + Shado 300 SC 1,0 l/ha.
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasno- ta purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, szarłat szorstki, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyTraxor 600 EC
+Shado 300 SC
petoksamid – 600 g/l2 l2 l1ndW warunkach silnego zachwaszczenia można stosować w mieszaninie ze środkiem Shado 300 SC w dawkach: Successor 600 EC/Traxor 600 EC 1,5 l/ha + Shado 300 SC 1,0 l/ha.
chwastnica pospolita, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne,
włośnica sina
Successor Tx 4875 SEpetoksamid – 300 g/l terbutyloazyna – 187,5 g/l4 l4 l1ndŚrodka nie stosować: w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy cukrowej, na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, mokre, w temperaturze (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 25°C, w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, po długotrwałej suszy, na glebach bardzo przepuszczalnych.
blekot pospolity, bniec biały, bodziszek drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko przedwschodowo), komosa biała, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wyki, chwastnica jednostronna, rdest kolankowaty, samosiewy rzepakuCamix 560 SEmezotrion – 60 g/l
S-metolachlor – 500 g/l
2–2,5 l2,5 l1nd
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdni- ca pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa (przy zastosowaniu powschodowym), powój polny, prze- tacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona.Lumax 537,5 SES-metolachlor – 312,5 g/l terbutylazyna – 187,5 g/l mezotrion – 37,5 g/l3,5–4 l4 l1nd
chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, mlecz zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielonaPendigan 330 ECpendimetalina – 330 g/l4–5 l5 l1ndNie stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą i nie mieszać z glebą.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, sa- mosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośniceAdengo 315 SCizoksoflutol – 225 g/l ienkarbazon metylu – 90 g/l0,33–0,44 l0,44 l1ndStosować w jednym z dwóch terminów: BBCH 00-09 lub BBCH 10-12.
fiołek polny, komosa biała, łoboda rozłożysta, tasznik pospolityActivus 400 SCpendimetalina – 400 g/l4 l4 l1nd
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazd- nica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnySuccessor T 550 SEpetoksamid – 300 g/l terbutyloazyna – 250 g/l4 l4 l1nd
blekot pospolity, jasnota purpurowa, rumian polny, szarłat szorstkiKoban Pro 600 ECpetoksamid – 600 EC2 l2 l1ndMaksymalna liczba zabiegów w sezonie wegeta- cyjnym: 1 co 3 lata.
blekot pospolity, jasnota purpurowa, rumian polny, szarłat szorstkiSuccessor Pro 600 ECpetoksamid – 600 EC2 l2 l1ndMaksymalna liczba zabiegów w sezonie wegeta- cyjnym: 1 co 3 lata.
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwon- na, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polneEgzecutor 25 SGrimsulfuron – 250 g/kg60 g60 g1ndŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Asy- stent+ w dawce 0,05–0,1 l/ha.
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwon- na, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polneRimel 25 SGrimsulfuron – 250 g/kg60 g60 g1ndŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Asy- stent+ w dawce 0,05–0,1 l/ha.
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwon- na, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polneRincon 25 SGrimsulfuron – 250 g/kg60 g60 g1ndŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Asy- stent+ w dawce 0,05–0,1 l/ha.
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica, pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samo- siewy rzepaku, szarłat, szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMambo 25 WGrimsulfuron – 250 g/kg50–60 g60 g1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Trend 90 EC (0,1%).
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica, pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samo- siewy rzepaku, szarłat, szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneRamzes 25 WGrimsulfuron – 250 g/kg50–60 g60 g1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Trend 90 EC (0,1%).
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica, pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samo- siewy rzepaku, szarłat, szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneTitus 25 WGrimsulfuron – 250 g/kg50–60 g60 g1ndStosować w połączeniu z adiuwantem Trend 90 EC (0,1%).
bieluń dziędzierzawa, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, niezapominajka polna, przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, szczawieStarane 333 ECfluroksypyr – 333 g/l0,54 l0,54 l1nd Stosować w kukurydzy uprawianej na nasiona. Opryskiwać w fazie 1–6 liści kukurydzy (BBCH 11–16). W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabie- gu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Może powodować nieznaczne i przejściowe zahamowanie wzrostu kukurydzy bez wpływu na wysokość i jakość plonu. Zaleca się wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu
w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub skontaktowanie się z dorad- cą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie. Temperatura stosowania >12°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, tasznik pospolity, tobołki polne, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, szarłat szorstkiBorder 100 SCmezotrion – 100 g/l1–1,5 l1,5 l1ndZe względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukury- dzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Border 100 SC w tych odmianach, zaleca się wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub skontaktować się z doradcą albo przedstawicie- lem podmiotu posiadającego zezwolenie.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, tobołki polneNotos 100 SCmezotrion – 100 g/l1,5 l1,5 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, tobołki polneSolis 100 SCmezotrion – 100 g/l1,5 l1,5 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komo- sa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneAspect Tflufenacet – 200 g/l terbutyloazyna – 333 g/l2,25 l2,25 l1nd temperatura stosowania: 8–25°C
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepnaSulcotrek 500 SCsulkotrion – 173 g/l terbutylazyna – 327 g/l2 l2 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasno- ty, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyMaister 31 ODforamsulfuron – 30 g/l jodosulfuron metylosodo- wy – 1 g/l1,5 l lub
2 x 0,75
l lub 1 l
+0,5 l
1,5 l1 lub 2ndŚrodek można też stosować w dawkach dzielo- nych. Drugi zabieg wykonywać w fazie 4–6 liści kukurydzy, koniecznie po upływie około 8 dni po pierwszym zabiegu. Nie stosować w temperatu- rze powyżej 25°C.
*01-07-2019 Okres na zużycie istniejących zapa- sów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasno- ty, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyRaper 31 OD*foramsulfuron – 30 g/l jodosulfuron metylosodo- wy – 1 g/l1,5 l lub
2 x 0,75
l lub 1 l
+0,5 l
1,5 l1 lub 2ndŚrodek można też stosować w dawkach dzielo- nych. Drugi zabieg wykonywać w fazie 4–6 liści kukurydzy, koniecznie po upływie około 8 dni po pierwszym zabiegu. Nie stosować w temperatu- rze powyżej 25°C.
*01-07-2019 Okres na zużycie istniejących zapa- sów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, tobołki polne (w dawce 1,25 l/ha) chwastnica jednostronna, komosa biała, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, rdest powojowaty (w dawce 1,5 l/ha)Nikosh 040 DCnikosulfuron – 40 g/l1,25–1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych oraz na odmianę kukurydzy Koka.
fiołek polny, tobołki polne (w dawce 1,25 l/ha) chwastnica jednostronna, komosa biała, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, rdest powojowaty (w dawce 1,5 l/ha)Nisha 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1,25–1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych oraz na odmianę kukurydzy Koka.
fiołek polny, tobołki polne (w dawce 1,25 l/ha) chwastnica jednostronna, komosa biała, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, rdest powojowaty (w dawce 1,5 l/ha)Nitya 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1,25–1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych oraz na odmianę kukurydzy Koka.
fiołek polny, tobołki polne (w dawce 1,25 l/ha) chwastnica jednostronna, komosa biała, gwiazdnica pospolita, bodziszek drobny, rdest powojowaty (w dawce 1,5 l/ha)Macenikosulfuron – 40 g/l1,25–1,5 l1,5 l1ndTemperatura stosowania: 10–25°C. Nie stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych oraz na odmianę kukurydzy Koka.
komosa biała, ambrozja bylicolistnaDicash Dolerodikamba – 480 g/l0,6 l0,6 l1nd
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest pla- misty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stuli- cha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaJatagan 75 WGtritosulfuron – 250 g/kg dikamba – 500 g/kg0,2 kg0,2 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojo- wi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności
zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC 1 l/ha. Temperatura stosowania: 10–25°C
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest pla- misty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stuli- cha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaMocarz 75 WGtritosulfuron – 250 g/kg dikamba – 500 g/kg0,2 kg0,2 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojo- wi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności
zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC 1 l/ha. Temperatura stosowania: 10–25°C
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest pla- misty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stuli- cha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaSiłacz 75 WGtritosulfuron – 250 g/kg dikamba – 500 g/kg0,2 kg0,2 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojo- wi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności
zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC 1 l/ha. Temperatura stosowania: 10–25°C
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest pla- misty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stuli- cha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaSiłacz Max 75 WGtritosulfuron – 250 g/kg dikamba – 500 g/kg0,2 kg0,2 kg1ndW warunkach mniej sprzyjających rozwojo- wi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności
zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC 1 l/ha. Temperatura stosowania: 10–25°C
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mak polny, rdestówka powojowata, tasznik pospolityBenzbentazon – 480 g/l2 l2 l1ndTemeratura stsowania: 10–22°C.
chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaContor 25 WGrimsulfuron – 250 g/kg1 x 50 g
lub 30 +
20 g
1 x 50 g lub
30 + 20 g
1 lub 2ndŚrodek stosować z adiuwantem Helm Surfer Plus w dawce 0,2 l/ha. W systemie dawek dzielonych drugi zabieg wykonać po upływie 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu (BBCH > 16). Do działania środka wymagana jest minimalna tem- peratura powietrza 10°C – nie należy stosować środka powyżej 25°C.
chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaRadar 25 WGrimsulfuron – 250 g/kg1 x 50 g
lub 30 +
20 g
1 x 50 g lub
30 + 20 g
1 lub 2ndŚrodek stosować z adiuwantem Helm Surfer Plus w dawce 0,2 l/ha. W systemie dawek dzielonych drugi zabieg wykonać po upływie 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu (BBCH > 16). Do działania środka wymagana jest minimalna tem- peratura powietrza 10°C – nie należy stosować środka powyżej 25°C.
chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaRimuron 25 WGrimsulfuron – 250 g/kg1 x 50 g
lub 30 +
20 g
1 x 50 g lub
30 + 20 g
1 lub 2ndŚrodek stosować z adiuwantem Helm Surfer Plus w dawce 0,2 l/ha. W systemie dawek dzielonych drugi zabieg wykonać po upływie 8–10 dni od wykonania pierwszego zabiegu (BBCH > 16). Do działania środka wymagana jest minimalna tem- peratura powietrza 10°C – nie należy stosować środka powyżej 25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneDeresz Bis 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneDiablo 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneDresz 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneEguo 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneFeniks 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneHorse 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneKing 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneKojot 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMuskato 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMustang 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneRumak 306 SEflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneVima-Florasulam 2,4 Dflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l0,6 l0,6 l1ndNie stosować w zbożach z wsiewką roślin motyl- kowatych oraz gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5°C. Temperatura stosowania: 5–25°C.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneDeresz Bis 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneDiablo 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneDresz 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneEguo 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne Feniks 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneHorse 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneKing 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneKojot 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne Muskato 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne Mustang 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne Rumak 306 SE
+ Titus 25 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienneVima-Florasulam 2,4 D + Titus 25 WGflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
rimsulfuron – 250 g/kg
0,6 l +
30–60 g
0,6 l + 60 g1ndStosować z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzDeresz Bis 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzDiablo 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzDresz 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzEguo 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzFeniks 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzHorse 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzKing 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzKojot 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzMuskato 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzMustang 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzRumak 306 SE
+ Maister 310 WG
florasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7–8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, prosowate i inne jednoliścienne, perzVima-Florasulam 2,4 D + Maister 310 WGflorasulam – 6,25 g/l 2,4-D – 300 g/l +
foramsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,6 l +
100–150
g
0,6 l + 150 g1ndStosować z adiuwantem Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
gwiazdnica pospolita, przytulia czepnaFluxyr Profluroksypyr – 200 g/l1 l1 l1ndTemeratura stsowania: 12–25°C.
gwiazdnica pospolita, przytulia czepnaMinstrelfluroksypyr – 200 g/l1 l1 l1ndTemeratura stsowania: 12–25°C.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstkiHector Max 665 WGdikamba – 550 g/kg nikosulfuron – 92 g/kg rimsulfuron – 23 g/kg330–440
g
440 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polnelnnovate 240 SCnikosulfuron – 240 g/l0,2 l0,2 l1nd
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneNovel 240 SCnikosulfuron – 240 g/l0,2 l0,2 l1nd
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, psianka czarna, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneSquash 240 SCnikosulfuron – 240 g/l0,2 l0,2 l1nd
w celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastówInnovate 240 SC
+Shado 300 SC
nikosulfuron – 240 g/l
+sulkotrion – 300 g
0,2 l + 1 l0,2 l + 1 l1nd
w celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastówNovel 240 SC
+Shado 300 SC
nikosulfuron – 240 g/l
+sulkotrion – 300 g
0,2 l + 1 l0,2 l + 1 l1nd
w celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastówSquash 240 SC
+Shado 300 SC
nikosulfuron – 240 g/l
+sulkotrion – 300 g
0,2 l + 1 l0,2 l + 1 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyMaister 310 WGforamsulfuron – 300 g/kg jodosulfuron metylosodowy
– 10 g/kg
0,1–0,15
kg lub 2 x 0,075 kg
0,15 kg1 lub 2ndStosować łącznie z adiuwantem Mero 842 EC w dawce 2 l/ha. Można stosować także w 2 dawkach dzielonych: Maister 310 WG w dawce 0,075 kg/ha + MERO 842 EC w dawce 1 l/ha.
Drugi zabieg wykonać w fazie 4–6 liści kukurydzy, w około 8–14 dni po pierwszym zabiegu.
chwastnica jednostronna, , fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna, rdest plami- sty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityMonsoon Activeforamsulfuron sodowy
– 31,5 g/l tienkarbazon metylu – 10 g/l
1,5 l1,5 l1ndW przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 8 liści kukurydzy).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolityMonsoon Activeforamsulfuron sodowy
– 31,5 g/l tienkarbazon metylu – 10 g/l
2 x 0,75 l2 x 0,75 l2 (7–14 dni)ndW przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 8 liści kukurydzy).
fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik polny przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolityTezosar 500 SCterbutyloazyna – 500 g/l1 l1 l1ndTemperatura stosowania: 12– 25°C.
chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaPlaza 25 WGrimsulfuron – 250 g/kg1 x 50 g
lub 30 +
20 g
1 x 50 g lub
30 + 20 g
1 lub 2ndŚrodek stosować z adiuwantem Pottok w dawce 0,2 l/ha. W systemie dawek dzielonych drugi zabieg wykonać po upływie 8–10 dni od wykonania pierw- szego zabiegu (BBCH > 16). Do działania środka wymagana jest minimalna temperatura powietrza 10°C – nie należy stosować środka powyżej 25°C.
przytulia czepna, jasnoty, farbownik polny (krzywoszyj polny), rumianek pospolity, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, szarłat szorstki, rumian polny, komosa biała, rdestówka powojowata, rdesty (rdest szczawiolistny, rdest plamisty), samosiewy rzepakuBromoterb 500 SCbromoksynil – 200 g/l terbutylazyna – 300 g/l1,5–2 l2 l1--
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyCherke 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyDaichi 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyIkaherb 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyIkanos 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyIpanema 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyKivi 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyMaksymus 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyMezon 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyNicorn 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyNikosulfuron 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyNisshin 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatyPampa 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowatySamson 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityHenik Extra 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1nd
gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityMentum 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1nd
gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityNixon Extra 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1nd
gwiazdnica pospolita, tasznik pospolityTamizan 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1nd
chwastnica jednostronna, perz właściwy, bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski (w dawce 80 g/ha), psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, mlecz polnyAccent 75 WGnikosulfuron – 750 g/kg60–80
g lub 50+30 g
80 g1 lub 2ndNa glebach lekkich (zawartość frakcji gliniastej < 8%) środek może być stosowany raz na dwa lata.
Stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, ko- mosa biała, maruna nadmorska, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolityAshoka 100 SCmezotrion – 100 g/l0,5 – 1,5 l1,5 l1ndNie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasien- nych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, ko- mosa biała, maruna nadmorska, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolityKideka 100 SCmezotrion – 100 g/l0,5 – 1,5 l1,5 l1ndNie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasien- nych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, ko- mosa biała, maruna nadmorska, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szarłat szorstki, tasznik pospolityMadoka 100 SCmezotrion – 100 g/l0,5 – 1,5 l1,5 l1ndNie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasien- nych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, psianka czarna, rdestówka powojowata (synonim: rdest powojowaty), rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolityAuxo 337 ECbromoksynil – 262 g/l tembotrion – 50 g/l1,5 l1,5 l1ndŚrodek ochrony roślin Auxo 337 EC podobnie jak inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną tembotrion, należy stosować na tej
samej powierzchni uprawnej w ciągu 1 sezonu wegetacyjnego w dawce nie przekraczającej 0,1 kg substancji czynnej na 1 hektar.
fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna (w dawce 0,75 l/ ha), chwastnica jednostronna, fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku (w dawce 1,5 l/ha)Juzan 100 SCmezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l1,5 l1nd
fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna (w dawce 0,75 l/ ha), chwastnica jednostronna, fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku (w dawce 1,5 l/ha)Raikiri 100 SCmezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l1,5 l1nd
fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna (w dawce 0,75 l/ ha), chwastnica jednostronna, fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku (w dawce 1,5 l/ha)Barracudamezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l1,5 l1nd
fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna (w dawce 0,75 l/ ha), chwastnica jednostronna, fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku (w dawce 1,5 l/ha)Cutermezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l1,5 l1nd
fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna (w dawce 0,75 l/ ha), chwastnica jednostronna, fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku (w dawce 1,5 l/ha)Faktormezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l1,5 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaDaneva 100 SCmezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l
lub 2 x
0,75 l
1,5 l
lub 2 x 0,75 l
1 lub 2 (14)ndŚrodek stosujemy jednorazowo lub systemem dawek dzielonych a) I zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 2–5 liści kukurydzy (BBCH 12-15). b) II zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 5–8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaMestar 100 SCmezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l
lub 2 x
0,75 l
1,5 l
lub 2 x 0,75 l
1 lub 2 (14)ndŚrodek stosujemy jednorazowo lub systemem dawek dzielonych a) I zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 2–5 liści kukurydzy (BBCH 12-15). b) II zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 5–8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaSimba 100 SCmezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l
lub 2 x
0,75 l
1,5 l
lub 2 x 0,75 l
1 lub 2 (14)ndŚrodek stosujemy jednorazowo lub systemem dawek dzielonych a) I zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 2–5 liści kukurydzy (BBCH 12-15). b) II zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 5–8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaVisigoth 100 SCmezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l
lub 2 x
0,75 l
1,5 l
lub 2 x 0,75 l
1 lub 2 (14)ndŚrodek stosujemy jednorazowo lub systemem dawek dzielonych a) I zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 2–5 liści kukurydzy (BBCH 12-15). b) II zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 5–8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdestówka powojowata, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina rocznaWolfram 100 SCmezotrion – 100 g/l0,75–1,5 l
lub 2 x
0,75 l
1,5 l
lub 2 x 0,75 l
1 lub 2 (14)ndŚrodek stosujemy jednorazowo lub systemem dawek dzielonych a) I zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 2–5 liści kukurydzy (BBCH 12-15). b) II zabieg 0,75 l/ha Termin stosowania: środek stosować w fazie 5–8 liści kukurydzy (BBCH 15-18).
dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna nadmorska, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szcza- wiolistny (syn. rdest kolankowy), rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy), rdest plamisty, szarłat szorstki, samosiewu rzepaku, szczyr roczny, tobołki polne, zaślaz pospolity, żółtlica drobnokwiatowaGrizzly 200 ODmezotrion – 100 g/l bromoksynil – 100 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej, na plantacjach nasiennych oraz w liniach wsobnych kukurydzy.
dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna nadmorska, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szcza- wiolistny (syn. rdest kolankowy), rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy), rdest plamisty, szarłat szorstki, samosiewu rzepaku, szczyr roczny, tobołki polne, zaślaz pospolity, żółtlica drobnokwiatowaNagano 200 ODmezotrion – 100 g/l bromoksynil – 100 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej, na plantacjach nasiennych oraz w liniach wsobnych kukurydzy.
dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, maruna nadmorska, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, psianka czarna, rdest szcza- wiolistny (syn. rdest kolankowy), rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy), rdest plamisty, szarłat szorstki, samosiewu rzepaku, szczyr roczny, tobołki polne, zaślaz pospolity, żółtlica drobnokwiatowaRydwan 200 ODmezotrion – 100 g/l bromoksynil – 100 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej, na plantacjach nasiennych oraz w liniach wsobnych kukurydzy.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielonasienna, mlecz zwyczajny, rdest plamisty, rdest kolankowaty, rdest ptasi, przytulia czepna (w fazie do 1 okółka), psianka czarna, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku ( kiełkujące z nasion), tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica zielona (wschody do fazy 2–4 liści).Laudis 44 ODtembotrion – 44 g/l1,7–2,5 l2,5 l1ndDawkę wyższą stosować na stanowiskach silnie zachwaszczonych oraz na stanowiskach z dużą presją wrażliwych na herbicyd gatunków jednoliściennych oraz w przypadku dużej presji ze strony szarłatu szorstkiego i wrażliwych gatunków rdestów.
chwastnica jednostronna, włośnice, perz właściwy, fiołek polny, rumian polny, tasznik pospolity, wykiVictus 75 WGnikosulfuron – 750 g/kg1–1,5 l1,5 l1ndW warunkach niekorzystnych dla wzrostu
i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin (szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko, Mona, Trophee).
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz zwyczajny, owies głuchy, wiechlina roczna, włośnica zielona, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka czarna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneArigo 51 WGmezotrion – 360 g/kg nikosulfuron – 120 g/kg rimsulfuron – 30 g/kg0,33 kg0,33 kg1ndŚrodek stosować wyłącznie w mieszaninie
z adiuwantem Trend 90 EC stężeniu 0,1%. Tem- peratura działania: 10–25°C. Po zastosowaniu środka na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności.
Na polu, na którym zastosowano środek Colom- bus 51 WG, do kolejnego zabiegu chwastobój- czego (np. pierwszy zabieg w następnym sezonie wegetacyjnym) nie należy stosować herbicydów inhibitorów syntazy acetolaktanowej.
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, perz zwyczajny, owies głuchy, wiechlina roczna, włośnica zielona, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, psianka czarna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneColombus 51 WGmezotrion – 360 g/kg nikosulfuron – 120 g/kg rimsulfuron – 30 g/kg0,33 kg0,33 kg1ndŚrodek stosować wyłącznie w mieszaninie
z adiuwantem Trend 90 EC stężeniu 0,1%. Tem- peratura działania: 10–25°C. Po zastosowaniu środka na niektórych odmianach kukurydzy mogą wystąpić przemijające objawy fitotoksyczności.
Na polu, na którym zastosowano środek Colom- bus 51 WG, do kolejnego zabiegu chwastobój- czego (np. pierwszy zabieg w następnym sezonie wegetacyjnym) nie należy stosować herbicydów inhibitorów syntazy acetolaktanowej.
blekot pospolity, bodziszek drobny (w stadium liścieni), chwastnica jednostronna (do momentu krzewienia), fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, kurzyślad polny, maruna bezwonna, mlecz polny, przetaczniki, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (wczesne stadia), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyCalaris 400 SCmezotrion – 70 g/l terbutylazyna – 330 g/l1–1,5 l1,5 l1ndNie stosować w kukurydzy cukrowej.
szarłat szorstki, bniec biały, rumian polny, samosiewy rzepaku, żółtlica drobnokwia- towa, przytulia czepna, bodziszek drobny, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, mak polny, tobołki polne, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdestówka powojowata, rdest ptasi, tasznik pospolityCasper 55 WGdikamba – 500 g/kg prosulfuron – 50 g/kg0,3 kg0,3 kg1ndŚrodek stosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sinaClimax Extra 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,5–0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sinaNisshin Extra 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,5–0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sinaPampa Extra 6 OD nikosulfuron – 60 g/l0,5–0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sinaSamson Extra 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,5–0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwasty dwuliścienne: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity,Climax Extra 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwasty dwuliścienne: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity,Nisshin Extra 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwasty dwuliścienne: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity,Pampa Extra 6 OD nikosulfuron – 60 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwasty dwuliścienne: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity,Samson Extra 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,75 l0,75 l1ndTemperatura działania 10–25°C. Środka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, w fazie roz- wojowej kukurydzy powyżej 8 liści, na odmianę kukurydzy Koka.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sinaDaichi Extra 6 ODnikosulfuron 60 g/l0,5–0,75 l0,75 l1ndDo zwalczania chwastów dwuliściennych stoso- wać 0,75 l/ha, a jednoliściennych 0,5–0,75 l/ha.
Nie stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, na odmianę kukurydzy Koka, po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawie- rających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych i nie mieszać z nawozami płynnymi lub do dolistnego dokarmiania roślin.
Temperatura stosowania: 10–25°C.
komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolityDiva 600 ECpirydat – 600 g/l0,75 l x 2
lub 1,5 l
0,75 x 2
lub 1,5 l
1 (2 –dawki dzielone)ndŚrodka nie stosować: – w kukurydzy cukrowej i pękającej, w fazie rozwojowej kukurydzy poniżej 2 liścia (BBCH 12).
komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolityElara 600 ECpirydat – 600 g/l0,75 l x 2
lub 1,5 l
0,75 x 2
lub 1,5 l
1 (2 –dawki dzielone)ndŚrodka nie stosować: – w kukurydzy cukrowej i pękającej, w fazie rozwojowej kukurydzy poniżej 2 liścia (BBCH 12).
komosa biała, szarłat szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, szczyr roczny, tasznik pospolityOnyx 600 ECpirydat – 600 g/l0,75 l x 2
lub 1,5 l
0,75 x 2
lub 1,5 l
1 (2 –dawki dzielone)ndŚrodka nie stosować: – w kukurydzy cukrowej i pękającej, w fazie rozwojowej kukurydzy poniżej 2 liścia (BBCH 12).
chwasty dwuliścienne – bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian
i rumianki (w dawce 1,5 l/ha), samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa; chwasty jednoliścienne – chwastnica jedno- stronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)
Elpaso 105 ODmezotrion – 75 g/l nikosulfuron – 30 g/l1–1,5 l1,5 l1nd
chwasty dwuliścienne – bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian
i rumianki (w dawce 1,5 l/ha), samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa; chwasty jednoliścienne – chwastnica jedno- stronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)
Elumis 105 ODmezotrion – 75 g/l nikosulfuron – 30 g/l1–1,5 l1,5 l1nd
chwasty dwuliścienne – bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruny, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian
i rumianki (w dawce 1,5 l/ha), samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa; chwasty jednoliścienne – chwastnica jedno- stronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)
Solux 105 ODmezotrion – 75 g/l nikosulfuron – 30 g/l1–1,5 l1,5 l1nd
chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy,rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków)Fulcorn 50 SGnikosulfuron – 500 g/kg
+ rimsulfuron – 250 g/kg
60–80 g
+30–40 g
80 g + 40 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Asystent+ (0,05%). Nie stosować w kukurydzy cukrowej i pękającej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy,rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków)Nixon 50 SGnikosulfuron – 500 g/kg
+ rimsulfuron – 250 g/kg
60–80 g
+30–40 g
80 g + 40 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Asystent+ (0,05%). Nie stosować w kukurydzy cukrowej i pękającej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy,rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków)Henik 50 SGnikosulfuron – 500 g/kg
+ rimsulfuron – 250 g/kg
60–80 g
+30–40 g
80 g + 40 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Asystent+ (0,05%). Nie stosować w kukurydzy cukrowej i pękającej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy,rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków)Egzecutor 25 SGnikosulfuron – 500 g/kg
+ rimsulfuron – 250 g/kg
60–80 g
+30–40 g
80 g + 40 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Asystent+ (0,05%). Nie stosować w kukurydzy cukrowej i pękającej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy,rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków)Rimel 25 SGnikosulfuron – 500 g/kg
+ rimsulfuron – 250 g/kg
60–80 g
+30–40 g
80 g + 40 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Asystent+ (0,05%). Nie stosować w kukurydzy cukrowej i pękającej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy,rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków)Rincon 25 SGnikosulfuron – 500 g/kg
+ rimsulfuron – 250 g/kg
60–80 g
+30–40 g
80 g + 40 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Asystent+ (0,05%). Nie stosować w kukurydzy cukrowej i pękającej.
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowaIkaherb 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndW warunkach niekorzystnych dla wzrostu i roz- woju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowaImpreza 040 ODnikosulfuron – 40 g/lnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndW warunkach niekorzystnych dla wzrostu i roz- woju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowaIpamena 040 ODnikosulfuron – 40 g/lnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndW warunkach niekorzystnych dla wzrostu i roz- woju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
chwastnica jednostronna, komosa biała, perz właściwyKelvin 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować nie później niż do 15 czerwca. Temperatura działania 10–25°C. Nie stosować na plantacjach kukurydzy cukrowej, kukurydzy pęka- jącej oraz kukurydzy uprawianej jako materiał ho- dowlany, w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści oraz w uprawie kukurydzy odmiana Koka.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sinaKivi Extra 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,5–0,75 l0,75 l1ndNie stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, na odmianę kukurydzy Koka, po zastosowaniu na plantacji ku- kurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorga- nicznych oraz nie mieszać z nawozami płynnymi lub do dolistnego dokarmiania roślin. Dawka 0,5–0,75 l/ ha zwalcza chwasty jednoliścienne, a wyższa tylko dwuliścienne. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sinaSamson 6 ODnikosulfuron – 60 g/l0,5–0,75 l0,75 l1ndNie stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej
i w uprawie materiałów hodowlanych, na odmianę kukurydzy Koka, po zastosowaniu na plantacji ku- kurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorga- nicznych oraz nie mieszać z nawozami płynnymi lub do dolistnego dokarmiania roślin. Dawka 0,5–0,75 l/ ha zwalcza chwasty jednoliścienne, a wyższa tylko dwuliścienne. Temperatura stosowania: 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,5 l/ha), ww + komosa biała, perz właściwy, psianka czarna (w dawce 0,7 /ha)Kornic 060 ODnikosulfuron – 60 g/l0,5–0,7 l0,7 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 0,5 l/ha), ww + komosa biała, perz właściwy, psianka czarna (w dawce 0,7 /ha)Nikosar 060 ODnikosulfuron – 60 g/l0,5–0,7 l0,7 l1ndTemperatura działania 10–25°C.
bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospoli- ty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaOsorno SCmezotrion – 100 g/l1,5 l1,5 l1ndNie zaleca się stosowania w uprawie linii wsob- nych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.
*31-01-2019 Okres na zużycie istniejących zapa- sów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospoli- ty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaRazor*mezotrion – 100 g/l1,5 l1,5 l1ndNie zaleca się stosowania w uprawie linii wsob- nych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.
*31-01-2019 Okres na zużycie istniejących zapa- sów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
bieluń dziędzierzawa, ambrozja bylicolistna, chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, komosa wielkolistna, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumian polny, rumianek pospoli- ty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaTemsa SCmezotrion – 100 g/l1,5 l1,5 l1ndNie zaleca się stosowania w uprawie linii wsob- nych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej.
*31-01-2019 Okres na zużycie istniejących zapa- sów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazd- nica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowy, tasznik pospolityPrincipal 53,6 WGnikosulfuron – 429 g/kg rimsulfuron – 107 g/kg70–90 g90 g1ndStosować łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w stężeniu 0,1%. Nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych,w temperaturze powietrza poniżej
10°C i powyżej 25°C oraz gdy amplituda tempe- ratur między dniem i nocą wynosi 17°C.
chwastnica jednostronna, jasnota purpurowa, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, rdest plamisty, włośnica zielonaTemplier 750 WGnikosulfuron – 750 g/kg54 g54 g1ndŚrodek zalecany jest do stosowania wyłącznie z dodatkiem adiuwanta. Dobór adiuwanta i jego dawek należy skonsultować z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. Zastoso- wanie środka bez dodatku adiuwanta skutkuje obniżeniem skuteczności zabiegu.
chwasty jednoroczneFocus Ultra 100 ECcykloksydym – 100 g/l1–2 l2 l114W warunkach mniej sprzyjających działaniu herbi- cydu lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju celem poprawienia skuteczności zabiegu można stosować środek Focus Ultra 100 EC łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach:
1,0 l/ha Focus Ultra 100 EC + 1,0 l/ha Dash HC (chwasty jednoroczne) lub 2 l/ha Focus Ultra 100 EC + 1 l/ha Dash HC (chwasty wieloletnie).
chwasty wieloletnieFocus Ultra 100 ECcykloksydym – 100 g/l4 l4 l114W warunkach mniej sprzyjających działaniu herbi- cydu lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju celem poprawienia skuteczności zabiegu można stosować środek Focus Ultra 100 EC łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach:
1,0 l/ha Focus Ultra 100 EC + 1,0 l/ha Dash HC (chwasty jednoroczne) lub 2 l/ha Focus Ultra 100 EC + 1 l/ha Dash HC (chwasty wieloletnie).
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów jednoliściennych o miotłę zbożową i perz właściwySuccessor T 550 SE
+Titus 25 WG
petoksamid – 300 g/l terbutyloazyna – 250 g/l
+ rimsulfuron – 250 g/l
2,25 l +
30 g
2,25 l + 30 g1** okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazd- nica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rumianek pospo- lity, psianka czarna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), rdest kolankowy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaCapreno 547 SCtembotrion – 345 g/l tienkarbazon metylu – 68 g/l0,22–0,29
l + 2 l
0,29 l + 2 l1ndŚrodek należy stosować ze wspomagaczem ole- jowym Mero 842 EC. W przypadku silnego nasło- necznienia, spadków temperatury poniżej 8°C lub dużych dobowych wahań temperatury, w przypadku intensywnych opadów deszczu rozrzedzających powłokę woskową na blaszkach liściowych kukury- dzy – zabieg należy opóźnić o 2–3 dni do momentu poprawy sytuacji termicznej i do chwili przywrócenia normalnych funkcji fizjologicznych kukurydzy.
chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, tasznik pospolity, samosiewy rzepakuEsteron 600 EC2,4-D – 905 g/l0,8–1 l1 l1ndTemperatura działania 8–26°C.
rdest powojowy, komosa biała (Oceal 700 SG+ komosa wielkolistna)Oceal 700 SGdikamba – 700 g/kg0,4–0,5 kg0,5 kg160Nie stosować środka w uprawie materiałów hodowlanych kukurydzy.
rdest powojowy, komosa biała (Oceal 700 SG+ komosa wielkolistna)Vermeil 700 SGdikamba – 700 g/kg0,4–0,5 kg0,5 kg160Nie stosować środka w uprawie materiałów hodowlanych kukurydzy.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, ko- mosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtka drobnokwiatowa, dymnica pospolitaCallisto 100 SCmezotrion – 100 g/l1–1,5 l1,5 l1ndW celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i dymnicy pospolitej zaleca się stosować maksymalną dawkę środka Callisto 100 SC, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2–4 liści chwastu.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, ko- mosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtka drobnokwiatowa, dymnica pospolitaMaran 100 SCmezotrion – 100 g/l1–1,5 l1,5 l1ndW celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i dymnicy pospolitej zaleca się stosować maksymalną dawkę środka Callisto 100 SC, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2–4 liści chwastu.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, ko- mosa biała, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtka drobnokwiatowa, dymnica pospolitaMezotrion 100 SCmezotrion – 100 g/l1–1,5 l1,5 l1ndW celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i dymnicy pospolitej zaleca się stosować maksymalną dawkę środka Callisto 100 SC, tj. 1,5 l/ha oraz wykonanie zabiegu w fazie 2–4 liści chwastu.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneAgrikorn 340 SEbromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneKorn 340 SE*bromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMaizgard 340 SEbromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMaxikorn 340 SE**bromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polnePrewenter 340 SE**bromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polnePrewenter New 340 SE**bromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneZeagran 340 SEbromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneZorba 340 SE*bromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
*01-12-2019; **30-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosie- wy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneCornmax 340 SEbromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndZe względu na możliwość wystąpienia na liściach ku- kurydzy widocznych przebarwień chlorotycznych, któ- re nie mają wpływu na wielkość i jakość plonu rośliny uprawnej, na niektórych odmianach kukurydzy przed zastosowaniem środka w tych odmianach, zaleca się wykonanie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia
czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub też skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosie- wy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneKukugran 340 SEbromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndZe względu na możliwość wystąpienia na liściach ku- kurydzy widocznych przebarwień chlorotycznych, któ- re nie mają wpływu na wielkość i jakość plonu rośliny uprawnej, na niektórych odmianach kukurydzy przed zastosowaniem środka w tych odmianach, zaleca się wykonanie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia
czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub też skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosie- wy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneMaizgran 340 SEbromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndZe względu na możliwość wystąpienia na liściach ku- kurydzy widocznych przebarwień chlorotycznych, któ- re nie mają wpływu na wielkość i jakość plonu rośliny uprawnej, na niektórych odmianach kukurydzy przed zastosowaniem środka w tych odmianach, zaleca się wykonanie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia
czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub też skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
dymnica pospolita, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosie- wy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneVima-Bromoksynilo- terbulazynabromoksynil – 90 g/l terbutylazyna – 250 g/l1,6–2 l2 l1ndZe względu na możliwość wystąpienia na liściach ku- kurydzy widocznych przebarwień chlorotycznych, któ- re nie mają wpływu na wielkość i jakość plonu rośliny uprawnej, na niektórych odmianach kukurydzy przed zastosowaniem środka w tych odmianach, zaleca się wykonanie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia
czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub też skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.
komosa biała, tobołki polne (w dawce 1,5 l/ha); dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (w dawce 2 l/ha)Emblem 20 WPbromoksynil – 200 g/kg1,5–2 kg2 kg1ndW warunkach niekorzystnych dla wzrostu kuku- rydzy (chłody i duża wilgotność gleby) stosować dawkę 1,5 kg/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy. Temperatura działania: 7–25°C.
gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polneEmblem Pro 385 SCbromoksynil – 385 g/l0,7–1 l1 l1nd
perz i inne chwasty jednoliścienne; chwastnica jednoliścienna (Titus 25 WG w daw- ce 30 g/ha).Emblem Pro 385 SC
+Titus 25 WG
bromoksynil – 385 g/l
+ rimsulfuron – 250 g/kg
0,7–1 l +
60 g
1 l + 60 g1ndŚrodka nie stosować w kukurydzy cukrowej.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdest powo- jowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowaFlesz 300 SCsulkotrion – 300 g/l1,5 l1,5 l1ndŚrodek można stosować w mieszaninie: Flesh 300 SC (1 l/ha) + lnnovate 240 SC w dawce (0,2 l/ha).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdest powo- jowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowaSulcogan 300 SCsulkotrion – 300 g/l1,5 l1,5 l1ndŚrodek można stosować w mieszaninie: Flesh 300 SC (1 l/ha) + lnnovate 240 SC w dawce (0,2 l/ha).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdest powo- jowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowaSulkorn 300 SCsulkotrion – 300 g/l1,5 l1,5 l1ndŚrodek można stosować w mieszaninie: Flesh 300 SC (1 l/ha) + lnnovate 240 SC w dawce (0,2 l/ha).
chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest ptasi (w fazie siewek), rzepak (samosiewy kiełkujące z nasion), rumian polny, szarłat szorst- ki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnica sina, włośnica zielonaLaudis 20 WGtembotrion – 200 g/kg0,375–
0,5 kg
0,5 kg190Środek stosować łącznie adiuwantem Mero 842 EC w dawce 2 l/ha. Preparat zawiera w swoim składzie sejner (izoksadifen) dzięki czemu wykazuję pełen zakres bezpieczeństwa do fazy 8 liści kukurydzy.
blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psian- ka czarna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośniceMaister Power 425 ODforamsulfuron – 31,5 g/l jodosulfuron metylosodo- wy – 1 g/l
tienkarbazon metylu – 10 g/l
1,25–1,5 l1,5 l1ndNajskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosną- ce chwasty od fazy siewek do fazy 2–4 liści właści- wych. W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, marun- na bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowaShado 300 SCsulkotrion – 300 g/l1,5 l1,5 l1ndNajskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosną- ce chwasty od fazy siewek do fazy 2–4 liści właści- wych. W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, marun- na bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest ptasi, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowaShado 300 SC
+ Innovate 240 SC
sulkotrion – 300 g/l
+ nikosulfuron – 240 g/l
1 l + 0,2 l1 l + 0,2 l1ndNajskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosną- ce chwasty od fazy siewek do fazy 2–4 liści właści- wych. W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaNicogan 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodek Nicogan 040 SC w dawce 1 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, szarłat szorstki, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowaNicogran 040 SCnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodek Nicogan 040 SC w dawce 1 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.
w celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastówNicogan 040 SC
+ Sulcogan 300 SC
nikosulfuron – 40 g/l
+ sulkotrion – 300 g/l
1 l + 1 l1 l + 1 l1ndŚrodek Nicogan 040 SC w dawce 1 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.
w celu rozszerzenia spektrum zwalczanych gatunków chwastów Nicogran 040 SC
+ Sulcogan 300 SC
nikosulfuron – 40 g/l
+ sulkotrion – 300 g/l
1 l + 1 l1 l + 1 l1ndŚrodek Nicogan 040 SC w dawce 1 l/ha należy stosować na danym polu raz na dwa lata.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne
Bandera 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego, bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy. Temperatura stosowania 10–25°C.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne
Narval 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego, bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy. Temperatura stosowania 10–25°C.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne
Nixon 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego, bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy. Temperatura stosowania 10–25°C.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne
Pantani 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego, bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy. Temperatura stosowania 10–25°C.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne
Samaz Gold 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego, bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy. Temperatura stosowania 10–25°C.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne
Shiver 040 ODnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego, bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy. Temperatura stosowania 10–25°C.
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), tobołki polne
Vima-Nikosulfuronnikosulfuron – 40 g/l1 l1 l1ndŚrodka nie stosować: w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiału hodowlanego, bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy. Temperatura stosowania 10–25°C.
bodziszek drobny, gorczyca polna, komosa biała, psianka czarna, rdest ptasi, samo- siewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotnyDicopur 600 SL2,A-D – 600 g/l0,8–1 l1 l1ndW niektórych odmianach kukurydzy (np. Wiarus, Fatima, Birko) zastosowany środek może spo- wodować przejściowe objawy fitotoksyczności (skręcanie liści, zahamowanie wzrostu), zwłaszcza w momencie wystąpienia niskich temperatur po zabiegu, jednak bez wpływu na wysokość plonu. Temperatura stosownia 10–25°C.