Typ odmiany:
Lady rosetta

Strona Główna   >   Katalog

Informacje podstawowe

Wcześnie osiąga wysoką suchą masę i niski poziom cukrów redukujących. Posiada czerwoną skórkę, ma okrągły kształt i raczej płytkie oczka. Odmiana nadaje się również do przemysłu skrobiowego. Wysoki plon handlowy-wyrównane bulwy. Dobrze toleruje suche warunki

Ziemniaki chipsowe - odmiana Lady Rosetta

Informacje o odmianie oraz o plonie i cechach odpornościowych

Nazwa odmiany

Lady rosetta

Podmiot zgłaszający / Hodowla

Agriana

Dystrybutorzy

Wcześność

średniowczesna

Kształt

okrągły

Kolor skórki

czerwony

Kolor miąższu

jasno żółty

Użytkowość

chipsowa

Typ kulinarny

-

Głębokość oczek

płytkie

Wielkość bulw

Trwałość przechowalnicza

Mechaniczne uszkodzenia

4,5

Plon ogólny [dt/ % wzorca]

średni

Plon skrobi [dt/%wzorca]

Poziom suchej masy [%]

25

Skrobia [%]

-

Zaraza ziemniaka

Wirus Y

7,5

Wirus liściozwoju

6

Parch zwykły

6

Mątwik

Ro1: 9, Pa2: 2, Pa3: 2

Wrażliwość na metrybuzynę

Top