Typ odmiany:
Lady claire

Strona Główna   >   Katalog

Informacje podstawowe

Odmiana chipsowa szczególnie przydatna do długiego przechowywania, co umożliwia całoroczne dostawy dla przemysłu chipsowego. Posiada jasną skórkę, jasnożółty miąższ. Lekko owalny kształt i płytkie oczka predysponują ją do obierania mechanicznego.

Ziemniaki chipsowe - odmiana Lady Claire

Informacje o odmianie oraz o plonie i cechach odpornościowych

Nazwa odmiany

Lady claire

Podmiot zgłaszający / Hodowla

Agriana

Dystrybutorzy

Wcześność

-

Kształt

lekkoowalny

Kolor skórki

ciemno żółty

Kolor miąższu

żółty

Użytkowość

chipsowa

Typ kulinarny

-

Głębokość oczek

płytkie

Wielkość bulw

Trwałość przechowalnicza

Mechaniczne uszkodzenia

7

Plon ogólny [dt/ % wzorca]

średnie

Plon skrobi [dt/%wzorca]

Poziom suchej masy [%]

24

Skrobia [%]

-

Zaraza ziemniaka

Wirus Y

6,5

Wirus liściozwoju

7

Parch zwykły

7

Mątwik

Ro1: 9

Wrażliwość na metrybuzynę

Top