Typ odmiany:
Harpun

Strona Główna   >   Katalog

Informacje podstawowe

Ziemniaki skrobiowe - odmiana Harpun

Informacje o odmianie oraz o plonie i cechach odpornościowych

Nazwa odmiany

Harpun

Podmiot zgłaszający / Hodowla

Pomorsko mazurska hodowla ziemniaka sp. z o.o.

Dystrybutorzy

Wcześność

średniowczesna

Kształt

okrągłoowalny

Kolor skórki

żółta

Kolor miąższu

Użytkowość

mączysty

Typ kulinarny

-

Głębokość oczek

6

Wielkość bulw

Trwałość przechowalnicza

Mechaniczne uszkodzenia

-

Plon ogólny [dt/ % wzorca]

386

Plon skrobi [dt/%wzorca]

Poziom suchej masy [%]

-

Skrobia [%]

19,4

Zaraza ziemniaka

Wirus Y

7

Wirus liściozwoju

7

Parch zwykły

6

Mątwik

odporne

Wrażliwość na metrybuzynę

Top