poniedziałek, 26 lutego, 2024
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKaren- cja (dni)Uwagi
Zapobiega wyleganiu zbóż Bombay 250 EC
Next
trineksapak etylu – 250 g/l0,8 l0,8 l1-Środek zastosować od początku fazy strzelania w źdźbło (początek wzrostu źdźbła) do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39).
Canopy
Medax Top 350 SC
chlorek mepikwatu – 300 g/l proheksadion wapnia – 50 g/l0,8–1,25 l1,25 l1ndŚrodek zastosować od początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) lub w fazie liścia flagowego (BBCH 39).
Cerone 480 SL
Certes 480 SL
Ephon Top
Etefo 480 SL
Etephon
Nutefon 480 SL
Redukt 480 SL
Retar 480 SL
etefon – 480 g/l1,5 l1,5 l1ndŚrodek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32-39).
Chiffchaff 250 EC
Felix 250 EC
Haustoris 250 EC
Ksapak 250 EC
Meros 250 EC
Midas 250 EC
Midas Duo 250 EC
Moddus 250 EC
Paket 250 EC
Power Grain 250 EC
Proteg 250 EC
Sonis
Stunt 250 EC
Trinex 250 EC
Tri-Turbo 250 EC
Vima-Trineksapak
Windsar 250 EC
trineksapak etylu – 250 g/l0,6 l0,6 l1ndŚrodek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).
Chlormephon PLchlorek chloromekwatu – 305 g/l
etefon – 155 g/l
2 l2 l1ndŚrodek zastosować przed odnotowaniem jakichkolwiek objawów wylegania, od fazy drugiego kolanka (BBCH 32) do fazy szóstego kolanka (BBCH 36) poprzedzającej fazę, gdy widoczny jest (jeszcze zwinięty) liść flagowy.
Consul 250 EC
Cuadro NT 250 EC
Flexa
Hamil 250 EC
Heltar 250 EC
Heltrin 250 EC
Modan 250 EC
Trexstar 250 EC
trineksapak etylu – 250 g/l0,6 l0,6 l1ndŚrodek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30-39).
Grassrooteretefon – 480 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od wczesnej fazy rozwoju kłosa (początek grubienia pochwy liściowej liścia flagowego) do początku fazy kłoszenia (BBCH 41-51).
Impeder
Moxa 250 EC
Tridus 250 EC
trineksapak etylu – 250 g/l0,4– 0,6 l0,6 l1ndŚrodek w dawce 0,4 l/ha stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2 kolanka (BBCH 30-32) lub w dawce maksymalnej od fazy widocznego liścia flago- wego do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37-39).
Medax Max
Percival
Serenium
proheksadion wapnia – 50 g/kg trineksapak etylu – 75 g/kg0,5 – 1,0 kg1,0 kgdawka dzielona lub 1ndŚrodek stosować od końca fazy krzewienia do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 29-39). Środek można stosować w tzw. dawce dzielonej. Terminy zabiegów: I zabieg – od końca fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH
29-32) 0,75 kg/ha; II zabieg – od fazy początku do końca ukazywania się liścia flagowego (BBCH 37-39). W celu skrócenia ostatniego międzywęźla (dokłosia) drugi zabieg można opóźnić do fazy otwarcia pochwy ostatniego liścia, gdy widoczne są
pierwsze ości (BBCH 49) 0,75 kg/ha. Odstęp między zabiegami co najmniej 7 dni.
Maksymalna łączna dawka środka w jednym sezonie wegetacyjnym wynosi 1,5 kg/ha.
Moddus Start 250 DC
Sonis Start
trineksapak etylu – 250 g/l0,6 l0,6 l1ndŚrodek stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 29-49).
Nexa 500 EC
Regullo 500 EC
Tregus 500 EC
trineksapak etylu – 500 g/l0,3 l0,3 l1ndŚrodek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-38).
Optimus 175 EC
Optimus Super 175 EC
trineksapak etylu – 175 g/l0,6–0,9 l0,9 l1ndNiższą dawkę stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32), zaś wyższą od początku do końca fazy liścia flagowego (BBCH 37-39).
Rigid 250 EC*
Stiff 250 EC*
trineksapak etylu – 250 g/l0,6 l0,6 l1ndŚrodek stosować od fazy widocznego liścia flagowego do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 37-39).
*30.10.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rigid NT 250 EC
Stiff NT 250 EC
trineksapak etylu – 250 g/l0,6 l0,6 l1ndŚrodek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowi- cie rozwinięty) (BBCH 31–39).
Terplex ECtrineksapak etylu – 200 g/l0,45 l0,45 l1ndŚrodek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty i widoczny jest jego języczek liściowy) (BBCH 31–39).