ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKaren- cja (dni)Uwagi
RamulariaBontima 250 ECizopirazam – 62,5 g /l cyprodynil – 187,5 g /l2 l2 l2 (14 dni)1Środek stosować od od początku fazy strzelania w źdźbło do początku
fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
RamulariaImbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Preparat wykazuje średni poziom zwalczania mącznika prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
RamulariaManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l folpet – 375 g/l2 l2 l2 (14–21 dni)42Preparat ogranicza występowanie ramularii. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
RamulariaSeguris 215 SCizopirazam – 125 g/l epoksykonazol – 90 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramulariaInovorfluksapyroksad – 30 g/l piraklostrobina – 200 g/l propikonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmieniaConclude SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy 1 -go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmieniaGlobaztar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy 1 -go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmieniaYo-yoazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy 1 -go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmieniaZaftra SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy 1 -go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Rynchosporioza zbóż, rdza jęczmieniaVariano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l fluoksastrobina – 50 g/l biksafen – 40 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Mszyce – wektory chorób wirusowychAlstar 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l128Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgod- nie z sygnalizacją.
Mszyce – wektory chorób wirusowychAmmo Super 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l128Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgod- nie z sygnalizacją.
Mszyce – wektory chorób wirusowychFury 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l128Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgod- nie z sygnalizacją.
Mszyce – wektory chorób wirusowychMinuet 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l128Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgod- nie z sygnalizacją.
Mszyce – wektory chorób wirusowychRage 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l128Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgod- nie z sygnalizacją.
Mszyce – wektory chorób wirusowychTitan 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l128Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgod- nie z sygnalizacją.
Mszyce – wektory chorób wirusowychKarate Zeon 100 CSlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,075 l0,075 l2 (10–14 dni)28Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgod- nie z sygnalizacją.
SkrzypionkiDaskor 440 ECchloropiryfos metylu – 400 g/l cypermetryna – 40 g/l0,6 l0,6 l160Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 30-69).
SkrzypionkiFury 100 EWzeta-cypermetryna – 100 g/l0,1 l0,1 l2 (1 zabieg jesienią, 1 zabieg wiosną lub 2 zabiegi wiosną)28Zabieg wykonać po pojawieniu się szkodnika, od fazy uka- zania liścia flagowego – do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37-75).
SkrzypionkiHelm Lambda 100 CSlambda-cyhalotryna – 100 g/l0,04–0,05 l0,05 l128Stosować od początku wylęgania się larw.
SkrzypionkiRapid 060 CSgamma-cyhalotryna – 60 g/l0,06 –0,08 l0,08 l128Stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).