Zwalczanie ProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi

OD POCZĄTKU FAZY STRZELANIA W ŹDŹBŁO DO FAZY PIERWSZEGO KOLANKA (BBCH 30-31)
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak praw- dziwy zbóż i trawAllegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 517 g/l epoksykonazol – 83 g/l krezoksym metylowy – 83 g/l1,2–1,5 l1,5 l135Środek nie jest zarejstrowany do zwalczania mączniaka prawdziwe- go zbóż i traw. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierw- szego kolanka (BBCH 30-31).
Sinstar 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierw- szego kolanka (BBCH 30-31).
Łamliwość źdźbła zbóż i trawAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,2 l1,2 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło dopoczątku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32).
Biromil 75 WG
Unix 75 WG
Vangard 75 WG
cyprodynil – 750 g/kg0,7–1 kg1 kg142Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32)
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i trawKloraz 450 EC*
Medallon 450 EC**
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC*
Prima 450 EC*
Prima Duo 450 EC*
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierw- szego kolanka (BBCH 30-31).
*08.04.2020 okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
**08.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Mirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
Quern 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierw- szego kolanka (BBCH 30-31).
* 28-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Parys 450 ECprochloraz – 450 g/l0,8 l0,8 l135-42Stosować od początku wzrostu źdźbła do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
* 28-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Plamistość siatkowa jęczmienia,ryncho- sporioza zbóżMatador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5 l1,5 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy pierw- szego kolanka (BBCH 30-31).
Plamistość siatkowa jęczmienia,ryncho- sporioza zbóżSinstar 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy #rowspan#
Plamistość siatkowa jęczmienia,ryncho- sporioza zbóżBasior 300 EC
Judym 300 EC
Kanonik 300 EC
Podstawa 300 EC
Procer 300 EC
Promino 300 EC
protiokonazol - 300 g/l0,33-0,65 l0,65 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plami- stość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmie- nia, ramularioza, rynchosporioza zbóżAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,2 l1,2 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło dopoczątku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Preparat wykazuje średni poziom zwalczania mącznika prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

OD KOŃCA FAZY KRZEWIENIA DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 29-59)
Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbłaAviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l biksafen – 75 g/l0,6–0,8 l0,8 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy krzewienia (BBCH 21) do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
Input 460 EC
Kroton
Proline Max 460 EC
Thesorus 460 EC
spiroksamina – 300 g/l protiokonazol – 160 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH30-51).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plami- stość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmie- nia, rynchosporioza zbóżAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l epoksykonazol – 41,6 g/l piraklostrobina – 66,6 g/l2 l2 l2 (21dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).
Agristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250 SC
Strobin 250 SC-II
Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (12–21 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Allegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłosze- nia (BBCH 29 -51).
Aviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l biksafen – 75 g/l0,6–0,8 l0,8 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy krzewienia (BBCH 21) do początku fazy kłoszenia (BBCH 51).
Altan 750 EC
+ Bumper Super 490 EC*
fenpropidyna – 750 g/l
+ prochloraz – 400 g/l propikonazol – 90 g/l
0,6 l +1 l0,6 l +1 l142Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Mieszaninę środków stosować od fazyod końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29-49).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Artea 330 EC*propikonazol – 250 g/l cyprokonazol – 80 g/l0,5 l0,5 l140Środek stosować od fazy 1-go kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Artea 330 EC*
+ Amistar 250 SC
propikonazol – 250 g/l cyprokonazol – 80 g/l
+ azoksystrobina – 250 g/l
0,4 l + 0,6 l0,4 l + 0,6 l140Środek stosować od fazy 1-go kolanka do początku fazy kłoszenia (BBCH 31-51).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Artemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l tebukonazol – 100 g/l, fenpropidyna – 150 g/l2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia
(BBCH 30-61). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabie- gów, pierwszy zabieg
zaleca się wykonać w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39), drugi natomiast w fazie kłoszenia, do początku fazy kwitnienia (BBCH
39-61).
Ascom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Azotrobin 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir 250 SC
Dobromir Super 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Jay 250 SC
Kask 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
+ Artea 330 EC*
azoksystrobina – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l cyprokonazol – 80 g/l
0,6 l + 0,4 l0,6 l + 0,4 l135Środek stosować od końca krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Atak 450 EC
Kloraz 450 EC*
Medallon 450 EC**
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC*
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz - 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-50).
*08.04.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**08.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Ascra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,2 l1,2 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło dopoczątku fazy drugiego kolanka (BBCH 30-32).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plami- stość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmie- nia, rynchosporioza zbóż cd.Atleta 480 SC**
Zakeo Opti**
chlorotalonil – 400 g/l azoksystrobina – 80 g/l2 l2 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości) (BBCH 30-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Atleta 480 SC**
Zakeo 250 SC**
+ Artea 330 EC*
chlorotalonil - 400 g/l
azoksystrobina – 80 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
cyprokonazol – 80 g/l
1,75-2 l + 0,4 l2 l + 0,4 l2 (14 dni)nd
Azaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Biromil 75 WG
Unix 75 WG
Vangard 75 WG
cyprodynil – 750 g/kg0,7–1 kg1 kg142Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jeczmienia. Śro- dek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).
Barclay Bolt XL EC*
Barclay Propizole EC*
Mondapropico EC*
Propicoflash EC*
Trapinazol 250 EC*
propikonazol – 250 g/l0,5 kg0,5 kg135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-50).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Bontima 250 ECizopirazam – 62,5 g /l cyprodynil – 187,5 g /l2 l2 l2 (14 dni)1Środek stosować od od początku fazy strzelania w źdźbło do początku
fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Bumper Super 490 EC*
Buffer 490 EC
Posse Plus 490 EC*
Roosky 490 EC
prochloraz - 400 g/l
propikonazol - 90 g/l
1 l1 l242Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jeczmienia. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdzi- wego zbóż i traw. Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widocz- ne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Delaro 325 SCprotiokonazol - 175 g/l
trifloksystrobina - 150 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosowac od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55).
Diskobol 480 SC**chlorotalonil - 400 g/l
azoksystrobina - 80 g/l
2 l2 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do widocznych pierwszych ości (BBCH 29-49).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Diskobol 480 SC**
+ Artea 330 EC*
chlorotalonil - 400 g/l
azoksystrobina - 80 g/l
+ propikonazol - 250 g/l
cyprokonazol - 80 g/l
1,75-2 l + 0,4 l2 l + 0,4 l2 (14 dni)nd
Duett Star 334 SEfenpropimorf 250 g/l
epoksykonazol 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia, (BBCH 33-69).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od fazy pierwszego klanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l fluksapyroksad – 75 g/l0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia
(BBCH 69).
Huttonprotiokonazol - 100 g/l
spiroksamina - 250 g/l
tebukonazol - 100 g/l
0,6-0,8 l*0,6-0,8 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jęczmiena. Stosować od fazy końca krzewienia do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 29-47)
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Input 460 EC
Kroton
Proline Max 460 EC
Thesorus 460 EC
spiroksamina – 300 g/l protiokonazol – 160 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH30-51).
#rowspan#
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 517 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
#rowspan#
Lotus Top 140 ECepoksykonazol – 40 g/l
fenpropimorf – 100 g/l
2-2,5 l2,5 l2 (14 dni)35Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l folpet – 375 g/l2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5 l lub 1,5 l–1,75 l1,5 l lub 1,75 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59).
Megystoizopirazam – 125 g/l cyprokonazol – 80 g/l1 l1l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1 kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59)
Menara 410 EC*propikonazol – 250 g/l cyprokonazol – 160 g/l0,5 l0,5 l142Stosować od fazy pierwszego kolanka do początku fazy kłoszenia (BBCH 31-51).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Menara 410 EC*
+ Amistar 250 SC
propikonazol – 250 g/l cyprokonazol – 160 g/l
+ azoksystrobina – 250 g/l
0,4 l + 0,6 l0,4 l + 0,6 l142
Menara 410 EC*
+ Olympus 480 SC**
propikonazol – 250 g/l cyprokonazol – 160 g/l0,4 l + 1,5–1,8 l0,4 l + 1,5 l
–1,8 l
142
Olympus 480 SC**chlorotonil – 400 g/l azoksystrobina – 80 g/l2 l2 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej, tj. widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Olympus 480 SC**
+ Artea 330 EC*
chlorotalonil – 400 g/l azoksystrobina – 80 g/l
+ propikonazol – 250 g/l, cyprokonazol – 80 g/l
1,75–2 l + 0,4 l2 l + 0,4 l2 (14 dni)nd
Orius Extra 250 EW
Patronius 250 EW
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwit- nienia (BBCH 30-69).
Osiris 65 ECepoksykonazol – 37,5 g/l metkonazol – 27,5 g/l1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-37).
Osiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 37,5 g/l metkonazol – 27,5 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-37).
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l tebukonozol – 125 g/l0,75–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)
Secardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l epoksykonazol – 62,5 g/l1,33 –2 l1,33–2 l2 (21 dni)35Środek stosować od od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłosze- nia (BCHH 29-55).
Riza 250 EW
Sparta 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować ] od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29-59).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l metkonazol – 45 g/l1,33 – 2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l epoksykonazol – 100 g/l1 l1 l2 (10 dni)ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka praw- dziwego zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l epoksykonazol – 90 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka praw- dziwego zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Sinstar 250 SCazoksystrobina - 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdzi- wego zbóż i traw. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Toben 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofant metylowy - 500 g/l1,4 l1,4 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Soligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,6–0,8 l1 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
Talius 200 ECproquinazid – 200 g/l0,15–0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 39).
Tango Starfenpropimorf – 250 g/l epoksykonazol – 84 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłosze- nia (BBCH 29-51).
Tern Premium 575 EC*
Tilt Turbo 575 EC*
Zenit 575 EC*
fenpropidyna – 450 g/l propikonazol – 125 g/l0,8–1 l1 l142Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Troja 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29-59).
Zizan 500 SCtebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l135Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóź. Środek stosować od od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33-56).
Zizan 500 SC
+ Propico 250 EC*
lub Joga 250*
lub Weto 250 EC*
lub Ares 250 EC*
difenokonazol – 250 g/l
+ propikonazol – 250 g/l
0,25 l + 0,5 l0,25 l + 0,5 l2 (21 dni)67Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóź. W przypadku łącznego stosowania środka Zizan 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramulariaDivexochlorotalonil – 375 g/l fluksapyroksad – 37,5 g/l2 l2 l135Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierw- szych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30– 59).
Elatus Era
Elatus Super
benzowindiflupyr – 75 g/l protiokonazol – 150 g/l1 l1 l1ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l1ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od fazy pierwszego klanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek należy stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Inovorfluksapyroksad – 30 g/l
piraklostrobina – 200 g/l
propikonazol – 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Zoxis 250 SCazoksystrobina - 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany dozwalczania ramularii. Stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Plamistość siatkowa jeczmieniaAmon 450 EC
Atak 450 EC
Eyetak 450 EC
Princess 450 EC
Prolaz 450 EC
Proplex 450 EC
Proton 450 EC
Proszek 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek może wykazać średni poziom zwalczania choroby. Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH30-51).
Chamane 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Średni poziom zwalczania. Środek stosować od początku fazy 1. ko- lanka (gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Sparta 200 ECtebukonazol – 200 g/l1,25 l1,25 l1ndŚrodek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAltan 750 EC
Andros 750 EC
Leander 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)42Stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29-49).
Atlas 500 SCchinoksyfen – 500 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (10 dni)49Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
Cindo 50 EW
Clayton Roulette
Cyflamid 50 EW
Kendo 50 EW
Merces 50 EW
Tonki 50 EW
cyflufenamid – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l2 (28 dni)48Środek ogranicza występowanie następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Stosować od począt- ku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Conclude SC
Globaztar 250 SC
Yo-yo
Zaftra SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy 1 -go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Fezantebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kłoszenia jęcz- mienia (BBCH 32-59).
Mirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37-55).
Parys 450 ECprochloraz – 450 g/l0,8 l0,8 l135-42Stosować od początku wzrostu źdźbła do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
* 28-11-2019 Okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania.
Sparta 200 ECtebukonazol – 200 g/l1,25 l1,25 l1ndŚrodek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Tern 750 ECfenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)-Środek stosować natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Rdza jęczmieniaConclude SC
Globaztar 250 SC
Yo-yo
Zaftra SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy 1 -go kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l
protiokonazol – 150 g/l
1 l1 l1ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l1ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Variano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Rynchosporioza zbóżAbringo 500 SC
Polonil 500 SC
chlorotalonil – 500 g/l2 l2 l2 (15 dni-Abringo; 14 dni-Polonil)51Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30). Drugi zabieg wykonać do fazy początku kłoszenia (BBCH 51).
Bravo 500 SCchlorotalonil – 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Fezantebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (15 dni)35Środek stosować od fazy 2. kolanka do końca fazy kłoszenia jęcz- mienia (BBCH 32-59).
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5 l lub 1,5 l–1,75 l1,5 l lub 1,75 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30-39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59)
Perseoazoksystrobina – 68 g/l chlorotalonil – 233 g/l3 l3 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierw- szych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Mirror 500 SC
Phoenix 500 SC
folpet – 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Variano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
RamulariaAscra Xpro 260 ECprotiokonazol - 130 g/l
biksafen - 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,2 l1,2 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (widoczne pierwsze pylniki) (BBCH 30-61).
Bontima 250 ECizopirazam – 62,5 g /l cyprodynil – 187,5 g /l2 l2 l2 (14 dni)1Środek stosować od od początku fazy strzelania w źdźbło do początku
fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69)
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od fazy pierwszego klanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l folpet – 375 g/l2 l2 l2 (14–21 dni)42Preparat ogranicza występowanie ramularii. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Rubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l epoksykonazol – 100 g/l1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l epoksykonazol – 90 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Fuzarioza kłosówAgristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan 250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250 SC
Strobin 250 SC-II
Tazer 250 SC
Tascom 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (12–21 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l protiokonazol – 150 g/l1 l1 l1ndśrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Duett Star 334 SEfenpropimorf 250 g/l
epoksykonazol 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłosze- nia (BBCH 29-51).
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5 l lub
1,5–1,75 l
1,5 l lub 1,75 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego
(BBCH 30-39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40-59).
Fuzarioza kłosówProsaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l, tebukonozol – 125 g/l0,75–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Soligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,6–0,8 l1 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
Tango Starfenpropimorf – 250 g/l epoksykonazol – 84 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłosze- nia (BBCH 29-50).
Tern Premium 575 EC*
Tilt Turbo 575 EC*
Zenit 575 EC*
fenpropidyna – 450 g/l propikonazol – 125 g/l0,8–1 l1 l142Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Czerń zbóżAgristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan 250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250 SC
Strobin 250 SC-II
Tascom 250 SC
Tazer 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (12–21 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy pierwsze kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).

OD KOŃCA FAZY KŁOSZENIA DO KOŃCA FAZY KWITNIENIA (BBCH 59-69)

W okresie kwitnienia zabieg opryskiwania należy wykonać wieczorem, po oblocie pszczół.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plami- stość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmie- nia, rynchosporioza zbóżAzaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Bontima 250 ECizopirazam– 62,5 g /l cyprodynil– 187,5 g /l2 l2 l2 (14 dni)1Środek stosować od od początku fazy strzelania w źdźbło do początku
fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdzi- wego zbóż i traw. Środek stosowac od pełni fazy krzewienia (widocz- ne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Falcon 460 ECspiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia, (BBCH 33-69).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l fluksapyroksad – 75 g/l0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia
(BBCH 69).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Preparat wykazuje średni poziom zwalczania mącznika prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l folpet – 375 g/l2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnie- nia (BBCH 30-65).
Orius Extra 250 EW
Patronius 250 EW
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwit- nienia (BBCH 30-69).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l metkonazol – 45 g/l1,33 – 2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l epoksykonazol – 90 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka praw- dziwego zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Sinstar 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdzi- wego zbóż i traw. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
RamulariaBontima 250 ECizopirazam – 62,5 g /l cyprodynil – 187,5 g /l2 l2 l2 (14 dni)1Środek stosować od od początku fazy strzelania w źdźbło do początku
fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69)
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l folpet – 375 g/l2 l2 l2 (14–21 dni)42Preparat ogranicza występowanie ramularii. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l epoksykonazol – 90 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramulariaInovorfluksapyroksad – 30 g/l
piraklostrobina – 200 g/l
propikonazol – 125 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek należy stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóżi traw, rdza jęczmieniaConclude SC
Globaztar 250 SC
Yo-yo
Zaftra SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy pierwszego kolanko do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Rynchosporioza zbóż, rdza jęczmieniaVariano Xpro 190 ECprotiokonazol – 100 g/l
fluoksastrobina – 50 g/l
biksafen – 40 g/l
1 l1 l2 (14 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).