czwartek, 22 lutego, 2024
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
OD KOŃCA FAZY KRZEWIENIA DO KOŃCA FAZY KŁOSZENIA (BBCH 29-59)
Łamliwość źdźbła zbóż i fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeniAviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l biksafen – 75 g/l0,6–0,8 l0,8 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy krzewienia (BBCH 21) do początku fazy kłosze- nia (BBCH 51)
Boogie Xpro 400 ECspiroksamina – 250 g/l
protiokonazol – 100 g/l
biksafen – 50 g/l
0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania łamliwości źdźbła zbóż i traw. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30-55).
Delaro 325 SCprotiokonazol – 175 g/l trifloksystrobina – 150 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55).
Input 460 EC
Kroton
Proline Max 460 EC
Thesorus 460 EC
spiroksamina – 300 g/l
protiokonazol – 160 g/l
1 l1 l135Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH30-51).
Mystic 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania łamliwości źdźbła zbóż. Stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest conajmiej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ryncho- sporioza zbóżAdexar Plusfluksapyroksad – 41,6 g/l epoksykonazol – 41,6 g/l piraklostrobina – 66,6 g/l2 l2 l2 (21dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55)
Agristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan 250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250 SC
Strobin 250 SC-II
Tazer 250 SC
Tascom 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (12–21 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Allegro 250 SC
Ogam
Tocata Duo
krezoksym metylu – 125 g/l epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29 -51).
Ascra Xpro 260 ECprotiokonazol – 130 g/l
biksafen – 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,2 l1,2 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Aviator Xpro 225 ECprotiokonazol – 150 g/l
biksafen – 75 g/l
0,6–0,8 l0,8 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy krzewienia (BBCH 21) do początku fazy kłosze- nia (BBCH 51)
Ambrossio 500 SC
Bukat 500 SC
tebukonazol – 500 g/l0,5 l0,5 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).
*19.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Arbiter 520 ECprochloraz – 320 g/l
tebukonazol – 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 25-59).
Artemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Areva 200 EC
Avella 200 EC
pentiopyrad – 200 g/l1 l1 l2 (14 dni)ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy rozwoju kłosa (BBCH 30-59).
Azaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Kloraz 450 EC*
Mondatak 450 EC
Posse 450 EC*
Prima 450 EC
Prima Duo 450 EC*
ProchloGUARD*
Prochloraz 450 EC
Prochloraz Bis 450 EC*
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek stosować od końca krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-50).
*08.04.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
**08.03.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Aylora 350 SC*
Travis 350 SC*
Treoris 350 SC*
pentiopirad – 100 g/l
hlorotalonil – 250 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować od końca krzewienia (BBCH 30) do końca kłoszenia (BBCH 59).
*20.055.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Azoxin 250 SE
Bolid 250 SE
Makler 250 SE
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (14–28 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwlaczania mączniaka prawdziwego zbóź i traw. Śodek stosować wiosną 1–2 razy w sezonie, od początku fazy strzelania w źdźbło do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Bell 300 SC
Track 300 SC
Ventur 300 SC
boskalid – 233 g/l
epoksykonazol – 67 g/l
1,2–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Mieszanina nie zwalcza rynchosporiozy zbóż. Stosować od końca fazy drugiego kolanka do widocznych pierwszych ości (BBCH 32-49).
Bell 300 SC
Track 300 SC
Ventur 300 SC
+ Flexity 300 SC
boskalid – 233 g/l
epoksykonazol – 67 g/l
+ metrafenon – 300 g/l
1–1,2 l +
0,3 l
1,2 l + 0,3 l2 (21 dni)35
Bontima 250 ECizopirazam – 62,5 g /l
cyprodynil – 187,5 g /l
2 l2 l2 (14 dni)1Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy końca kłoszenia (BBCH 31-59).
Boogie Xpro 400 ECspiroksamina – 250 g/l
protiokonazol – 100 g/l
biksafen – 50 g/l
0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30-55)
Bounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
TebuGuard Plus
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 29-32) lub od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).
Capalo 337,5 SE
Ceando Plus
Palazzo
Tocata
fenpropimorf – 200 g/l
metrafenon – 75 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,4–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29-55).
Ceando 183 SCmetrafenon – 100 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
1–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku kłoszenia (BBCH 29-51)
Clayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29-61).
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw, natomiast ogranicza występowanie niepatogenicznych
czynników, powodujących plamistości liści (oparzenia słoneczne). Środek stosować od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25-69).
Corbel 750 ECfenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Dedal 497 SC
Duo 497 SC
Dubler Mega 497 SC
Duett Ultra 497 SC
Dultreks-Pro 497 SC
Durato Pro 497 SC
Epofanat 497 SC
Intizam 497 SC
Tandem 497 SC
Tionat 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l epoksykonazol – 187 g/l0,6 l0,6 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
Delaro 325 SCprotiokonazol – 175 g/l trifloksystrobina – 150 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy drugiego kolanka do fazy pełni kłoszenia (BBCH 32-55).
Duett Star 334 SEfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
Envoypiraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,5–2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do początku fazy kłoszenia (BBCH 25-51).
Envoy
+ Corbel 750 EC
piraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35
Epoksy 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21–28 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29-59).
Epoksy 125 SC
+ Riza 250 EW
lub Sparta 250 EW
epoksykonazol – 125 g/l
+ tebukonazol – 250 g/l
0,75 l +0,5 l0,75 l +0,5 l2 (21–28 dni)35
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33-69).
Fundand 450 SC
Kier 450 SC
Mollis 450 SC
azoksystrobina – 200 g/l
difenokonazol – 125 g/l
tebukonazol – 125 g/l
0,9 – 1 l0,9 – 1 l2 (21 dni)45Środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego; nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 1. kolanka do początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 31-41), a drugi zabieg od fazy otwarcia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 47-59).
Fandango 200 ECfluoksastrobina – 100 g/l
protiokonazol – 100 g/l
1 l1 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51).
Furtado 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Agria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
proquinazid – 200 g/l0,15–0,25 l0,25 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek należy stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania
w źdźbło (BBCH 39).
Agria Proquinazid
Halny 200 EC
Mongur 200 EC
Prokonazid 200 EC
Prozid 200 EC
Proquin 200 EC
Realchemie Proquinazid 200 EC
Talius 200 EC
Talian 200 EC
Tarot 200 EC
Vima-Proquinazid
Unicorn
+ Zamir 400 EW
proquinazid – 200 g/l
+ prochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
0,15–0,25 l
+ 0,6–1 l
0,25 l + 1 l2 (14 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek należy stosować od pełni krzewienia (BBCH 27) do końca fazy strzelania
w źdźbło (BBCH 39).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l fluksapyroksad – 75 g/l0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia
(BBCH 69).
Helicur 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Huttonprotiokonazol – 100 g/l
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 100 g/l
0,6 – 0,8 l*0,6 – 0,8 l135Środek stosować od fazy końca krzewienia do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 29-47).
* Mączniak prawdziwy zbóż i traw oraz rdza jęczmienia zwalczane w dawce 0,8 l/ha, pozostałe choroby w dawce 0,6 l/ha.
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Preparat nie jest zarejestrowany do zwalczania mącznika prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Askalon 125 SC
Favosar 125 SC
Impact 125 SC
flutriafol – 125 g/l1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kłoszenia (BBCH 30–55).
Input 460 EC
Kroton
Proline Max 460 EC
Thesorus 460 EC
spiroksamina – 300 g/l
protiokonazol – 160 g/l
1 l1 l135Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30-51).
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 317 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Limerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Lotus Top 140 ECepoksykonazol – 40 g/l
fenpropidyna – 100 g/l
2–2,5 l2,5 l2 (14 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Matador 303 SE
Moderator 303 SE
Yamato 303 SE
tiofanat metylowy – 233 g/l tetrakonazol – 70 g/l1,5 l lub
1,5–1,75 l
1,5 l lub 1,75 l142Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy liścia flagowego (BBCH 30–39) lub od początku fazy grubienia pochwy liściowej liścia flagowego do końca fazy kłoszenia (BBCH 40–59).
Mirage 450 EC
Promax 450 EC
Spector 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środki nie są zarejestrowane do zwalczania rdzy jęczmienia. Stosować od początku wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia (BBCH 37–55).
Mystic 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest conajmiej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
piraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
1,5–2 l2 l2 (21 dni)35Stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do początku fazy kłoszenia (BBCH 25–51).
Opera Max 147,5 SE
Opera Top
+ Corbel 750 EC
piraklostrobina – 85 g/l
epoksykonazol – 62,5 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Stosować od momentu widocznych 5 rozkrzewień do początku fazy kłoszenia (BBCH 25–51).
Orius Extra 250 EW
Patronius 250 EW
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporozy zbóż. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Osiris 65 ECepoksykonazol – 37,5 g/l
metkonazol – 27,5 g/l
1,5–2,5 l2,5 l2 (21 dni)35Stosować od fazy drugiego kolanka do początku fazy kłoszenia (BBCH 32–51).
Osiris 65 EC
+ Corbel 750 EC
epoksykonazol – 37,5 g/l
metkonazol – 27,5 g/l
+ fenpropimorf – 750 g/l
1,5 l + 0,5 l1,5 l + 0,5 l2 (21 dni)35Mieszanina nie jest zarejestrowana do zwalczania rdzy jęczmienia oraz mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Stosować od fazy drugiego kolanka do początku fazy kłoszenia (BBCH 32–51).
Jade
Prosaro 250 EC
Profuso
Protefin
protiokonazol – 125 g/l
tebukonozol – 125 g/l
0,75–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Raster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Slapper
epoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (21–28 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Riza 250 EW
Sparta 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
1,33 – 2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Rubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l epoksykonazol – 100 g/l1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-59).
Secardo XE 125 ECfluksapyroksad – 62,5 g/l epoksykonazol – 62,5 g/l1,33 –2 l1,33–2 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do pełni fazy kłoszenia (BCHH 29-55).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Soligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,6–0,8 l1 l135Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Sparta 200 ECtebukonazol – 200 g/l1,25 l1,25 l1ndPreparat nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Tango Starfenpropimorf – 250 g/l
epoksykonazol – 84 g/l
1 l1 l2 (21 dni)35Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51)
Tebu 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59). Środek można stosować łącznie z adiuwantem Superzwilżacz. Adiuwant Superzwilżacz należy stosować w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Tebu 250 EW w dawce zalecanej.
Tenore 400 EWprochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
1 l1 l135Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Trion 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Troja 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Vareon 520 EC
Wirtuoz 520 EC
prochloraz – 320 g/l
tebukonazol 160 g/l
proquinazid – 40 g/l
0,75–1,25 l1,25 l2 (14 dni)ndStosować od początku krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 21–59).
Yo-yoazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż oraz plamistości siatkowej jęczmienia. Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Zamir 400 EWprochloraz – 267 g/l
tebukonazol – 133 g/l
1 l1 l142Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Zantara 216 ECtebukonazol – 166 g/l
biksafen – 50 g/l
0,9–1,2 l1,2 l2 (21 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramulariaElatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l protiokonazol – 150 g/l1 l1 l1ndśrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l1ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Gigant 275 SC
Prizm 275 SC
protiokonazol - 150 g/l
izopirazam - 125 g/l
1 l1 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Balaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i trawAltan 750 EC
Andros 750 EC
Leander 750 EC
fenpropidyna – 750 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)42Środek stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29–49).
Acrisio Flex
Attenzo Flex
Flexity 300 SC
Harvinta Flex
Inovis Flex
metrafenom - 300 g/l0,5 l0,5 l135Środek stosować od pełni fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 22-50).
Cindo 50 EW
Clayton Roulette
Cyflamid Roulette
Kendo 50 EW
Merces 50 EW
Tonki 50 EW
cyflufenamid – 50 g/l0,2–0,3 l0,3 l148Środek ogranicza występowanie następujących chorób: plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Conclude SC
Globaztar 250 SC
Zaftra 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Mirador Forte 160 ECazoksystrobina 60 g/l
tebukonazol 100 g/l
1,75 l1,75 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Plamistość siatkowa jeczmieniaAmon 450 EC
Atak 450 EC
Eyetak 450 EC
Princess 450 EC
Prolaz 450 EC
Proplex 450 EC
Proton 450 EC
Proszek 450 EC
prochloraz – 450 g/l1 l1 l135Środek może wykazać średni poziom zwalczania choroby. Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30- 51).
Acrisio Flex
Attenzo Flex
Flexity 300 SC
Harvinta Flex
Inovis Flex
metrafenom - 300 g/l0,5 l0,5 l135Środek stosować od pełni fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 22-50).
Mirador Forte 160 ECazoksystrobina – 60 g/l
tebukonazol – 100 g/l
1,75 l1,75 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Cortez 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)28Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 31–51).
Rdza jęczmieniaConclude SC
Globaztar 250 SC
Zaftra SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31–71).
Cortez 125 SCepoksykonazol – 125 g/l1 l1 l2 (14 dni)28Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 31–51).
Elatus Era
Echilon Super
benzowindiflupyr – 75 g/l protiokonazol – 150 g/l1 l1 l1ndśrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Elatus Plusbenzowindiflupyr – 100 g/l0,75 l0,75 l1ndŚrodek należy stosować od początku fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Optan 183 SEpiraklostrobina –133 g/l
epoksykonazol 50 g/l
1,5 l1,5 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Rynchosporioza zbóżMirror 500 SC
Phoenix 500 SC
folpet – 500 g/l1,5 l1,5 l2 (14 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Optan 183 SEpiraklostrobina –133 g/l
epoksykonazol 50 g/l
1,5 l1,5 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Brunatna plamistość liściSoligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,6–0,8 l1 l135Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Ramularia liściAscra Xpro 260 ECprotiokonazol – 130 g/l
biksafen – 65 g/l
fluopyram - 65 g/l
1,2 l1,2 l2 (14 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kwitnienia (BBCH 30-61).
Bontima 250 ECizopirazam – 62,5 g /l
cyprodynil – 187,5 g /l
2 l2 l2 (14 dni)1Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy końca kłoszenia (BBCH 31–59)
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Środek ogranicza występowanie ramularii. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Rubric XL 300 SCazoksystrobina – 200 g/l epoksykonazol – 100 g/l1 l1 l2 (10 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporiozy zbóż. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Rdza źdźbłowa zbóżSoligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,6–0,8 l1 l135Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Fuzarioza kłosówAgristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan 250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250 SC
Strobin 250 SC-II
Tazer 250 SC
Tascom 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (12–21 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
Bounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
TebuGuard Plus
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Clayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l135
Dedal 497 SC
Duo 497 SC
Dubler Mega 497 SC
Duett Ultra 497 SC
Dultreks-Pro 497 SC
Epofanat 497 SC
Intizam 497 SC
Tandem 497 SC
Tionat 497 SC
tiofanat metylowy – 310 g/l epoksykonazol – 187 g/l0,6 l0,6 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).
Fandango 200 ECfluoksastrobina – 100 g/l
protiokonazol – 100 g/l
1 l1 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Furtado 250 EW
Helicur 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Juwel TT 483 SEfenpropimorf – 317 g/l
epoksykonazol – 83 g/l
krezoksym metylowy – 83 g/l
1,2–1,5 l1,5 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Mystic 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59). W warunkach sprzyjających występowaniu chorób kłosa zabieg można wydłużyć do fazy początku kwitnienia (BBCH 61).
Polygreen Fungicide WP10^6 oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka0,1 kg0,1 kg2 (14 dni)ndPierwszy zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25–37), drugi zabieg wykonać w fazie od kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55–65). W przypadku stosowania środka w sekwencji z preparatami chemicznymi, należy zachować odstęp co najmniej 7 dni aby preparaty chemiczne nie oddziaływały na Pythium oligandrum.
Jade
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l
tebukonozol – 125 g/l
0,75–1 l1 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Riza 250 EW
Sparta 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Soligor 425 ECspiroksamina – 224 g/l
tebukonazol – 148 g/l
protiokonazol – 53 g/l
0,6–0,8 l1 l135Stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29–51).
Sparta 200 ECtebukonazol – 200 g/l1,25 l1,25 l1ndŚredni poziom zwalczania. Środek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Tebu 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek stosować od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59). Środek można stosować łącznie z adiuwantem Superzwilżacz. Adiuwant Superzwilżacz należy stosować w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Tebu 250 EW w dawce zalecanej.
Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofanat metylowy – 500 g/l1,4 l1,4 l135Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Trion 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndStosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).
Troja 250 EWtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)35Stosować od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29–59).
Septorioza plewManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Środek ogranicza występowanie ramularii. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Czerń kłosówAgristar 250 SC
Azbany 250 SC
AzoGuard
Azoscan 250 SC
Azoksystrobi 250 SC
Aztek 250 SC
Azyl 250 SC
Demeter 250 SC
Erazer
Komilfo 250 SC
Korazzo 250 SC
Ksystro 250 SC
Rezat 250 SC
Strobin 250 SC
Strobin 250 SC-II
Tazer 250 SC
Tascom 250 SC
Tiger 250 SC
Zetar 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (12–21 dni)35Środek stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31–59).
Jade
Prosaro 250 EC
Profuso
protiokonazol – 125 g/l
tebukonozol – 125 g/l
0,75–1 l1 l135Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30–59).

OD KOŃCA FAZY KŁOSZENIA DO KOŃCA FAZY KWITNIENIA (BBCH 59-69)
W okresie kwitnienia zabieg opryskiwania należy przeprowadzić wieczorem, po oblocie pszczół.
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, ryncho- sporioza zbóżArtemis 450 EC
District 450 EC
prochloraz – 200 g/l
tebukonazol – 100 g/l
fenpropidyna – 150 g/l
2 l2 l2 (14 dni)42Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–61).
Azaka 250 SCazoksystrobina – 250 g/l1 l1 l2 (10 dni)35Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy dojrzałości wodnistej ziarniaków (BBCH 31- 69).
Bounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
TebuGuard Plus
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od fazy zakończenia krzewienia do fazy 2 kolanka (BBCH 29–32) lub od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Clayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kwitnienia (BBCH 29–61)
Comet 200 ECpiraklostrobina – 200 g/l0,8–1,25 l1,25 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw, natomiast ogranicza
występowanie niepatogenicznych czynników, powodujących plamistości liści (oparzenia słoneczne). Środek stosować od pełni fazy krzewienia (widoczne 5 rozkrzewień) do końca fazy kwitnienia (BBCH 25–69).
Corbel 750 ECfenpropimorf –750 g/l1 l1 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy brunatnej. Stosować do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Falcon 460 EC
Sokół 460 EC
spiroksamina – 250 g/l
tebukonazol – 167 g/l
triadimenol – 43 g/l
0,6 l0,6 l2 (14 dni)35Środek stosować od fazy 3 kolanka znajdującego się co najmniej 2 cm nad 2 kolankiem do końca fazy kwitnienia (BBCH 33–69).
Harviga
Priaxor
piraklostrobina – 150 g/l fluksapyroksad – 75 g/l0,75–1,5 l1,5 l2 (21 dni)35Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Imbrex XEfluksapyroksad – 62,5 g/l2 l2 l2 (21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69)
Limerofenpropimorf – 750 g/l1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69)
Manitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30–65).
Orius Extra 250 EW
Patronius 250 EW
Syrius 250 EW
Tyberius 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l1ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania rynchosporozy zbóż. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
Regalonfluksapyroksad – 62,5 g/l
metkonazol – 45 g/l
1,33 – 2 l2 l2 (21 dni)35Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania rdzy jęczmienia. Środek stosować od fazy pełni krzewienia (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek nie jest zarejestrowany do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, ramulariaBalaya
Felyco
Revycare
Selytor
mefentriflukonazol - 100 g/l
piraklostrobina - 100 g/l
1,5 l1,5 l2 (14 lub 21 dni)35Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmieniaConclude SC
Globaztar 250 SC
Zaftra 250 SC
azoksystrobina – 250 g/l1 l1 l135Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy dojrzałości wodnej (BBCH 31-71).
Ramularia liściManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Środek ogranicza występowanie ramularii. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).
Seguris 215 SCizopirazam – 125 g/l
epoksykonazol – 90 g/l
1 l1 l2 (21 dni)ndŚrodek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do początku fazy kwitnienia (BBCH 61).
Fuzarioza kłosówBounty 430 SC
Spekfree 430 SC
Starpro 430 SC
TebuGuard Plus
Toledo Extra 430 SC
Ventoux 430 SC
Ulysses 430 SC
tebukonazol – 430 g/l0,6 l0,6 l135Środek stosować od początku fazy kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51-61).
Clayton Tabloid EW
Darcos 250 EW
Erasmus 250 EW
Toledo 250 EW
tebukonazol – 250 g/l1 l1 l11
Mystic 250 ECtebukonazol – 250 g/l1 l1 l2 (21 dni)30Stosować od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). W warunkach sprzyjających występowaniu chorób kłosa zabieg można wydłużyć do fazy początku kwitnienia (BBCH 61).
Polygreen Fungicide WP10^6 oospor grzyba Pythium oligandrum M1 w 1 gramie środka0,1 kg0,1 kg2 (14 dni)ndPierwszy zabieg wykonać wiosną w fazie krzewienia (BBCH 25-37), drugi zabieg wykonać w fazie od kłoszenia do pełni kwitnienia (BBCH 55-65). W przypadku stosowania środka w sekwencji z preparatami chemicznymi, należy zachować odstęp co najmniej 7 dni aby preparaty chemiczne nie oddziaływały na Pythium oligandrum.
Septorioza plewManitoba 425 SCepoksykonazol – 50 g/l
folpet – 375 g/l
2 l2 l2 (14–21 dni)42Środek ogranicza występowanie ramularii. Stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do pełni fazy kwitnienia (BBCH 30-65).