poniedziałek, 26 lutego, 2024
Mechanizm działaniaGrupa chemiczna
Substancja czynna
Grupa IRAC
hamowanie acetylocholinoesterazy
karbaminianyformetanat
metiokarb
oksamyl
pirymikarb
1A
fosfoorganicznechloropiryfos
chloropiryfos metylowy dimetoat
fosmet
fostiazat
malation
pirymifos metylowy
1B
modulowanie kanału sodowegopyretroidyalfa-cypermetryna
beta-cyflutryna
cypermetryna
deltametryna
esfenwalerat
etofenproks
gamma-cyhalotryna
lambda-cyhalotryna
permetryna
tau-fluwalinat
teflutryna
zeta-cypermetryna
3A
modulowanie kompetycyjne nikotynowego receptora acety-locholinowegoneonikotynoidyacetamipryd
chlotianidyna
imidachlopryd
tiachlopryd
tiametoksam
4A
sulfoksiminy
sulfoksaflor 4C
nikotynowy modulator allosteryczny receptora acetylocholinowegospinozynyspinosad5
modulatory kanałowe TRPV narządów chordotonalnychpirydynypimetrozyna
9B
agoniści receptora ekdyzonu hydroidy
metoksyfenozyd18
hamowanie transportu elektronów kompleksu mitochondrialnegofenoksypirazolefenpiroksymat21A
pirydazonypyridaben
blokowanie kanałów sodowychoksadiazyny indoksakarb 22A
hamowanie transportu elektronów kompleksu IV mitochondrialnegozwiązki nieorganicznefosforek glinu
24A
modulowanie receptora ryanodynydiamidychlorantraniliprol cyjanotraniliprol28
nieokreślone miejsce docelowekarboksamidflonikamid29