sobota, 20 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img
Mechanizm działaniaGrupa chemiczna
Substancja czynna
Grupa WSSA
Grupa HRAC
hamowanie karboksylazy acetylo-CoA (ACCase)
pochodne kwasu (arylo)fenoksypropionowego
chizalofop-P-etylowy
chizalofop-P-tefurylowy
fenoksaprop -P-etylu
fluazyfop-P-butylu
haloksyfop-P
propachizafop
klodinafop
1A
fenylopirazoliny
pinoksaden
cyklaheksanodionycykloksydym
kletodym
hamowanie acetomleczanu ALS (syntaza acetohydroksykwasów AHAS)sulfonylomocznikiamidosulfuron
chlorosulfuron
flupyrsulfuron metylowy
foramsulfuron jodosulfuron metylosodowy mezosulfuron metylosodowy metsulfuron metylu
nikosulfuron prosulfuron rimsulfuron
sulfosulfuron tienkarbazon metylowy tifensulfuron metylowy
triasulfuron tribenuron metylowy
tritosulfuron
2B
imidazolinony imazamoks
triazolopirymidynyflorasulam
penoksulam
sulfonyloaminokarbonylotriazolinonypropoksykarbazon sodu
hamowanie fotosyntezy w fotosystemie IItriazyny terbutyloazyna
5C1
triazynonymetamitron
metrybuzyna
uracyle lenacyl
fenylokarbaminianydesmedifam
fenmedifam
pochodne mocznika
chlorotoluron
metobromuron
7C2
nitryle
bromoksynil5C3
fenylopirydazynypirydat
benzotiodiazynonybentazon
hamowanie fotosyntezy w fotosystemie Ibipirydledikwat22D
hamowanie oksydazy protoporifynogenowej (PPO)dwufenyloetery
bifenoks
oksyfluorofen
14E
triazolinonykarfentrazon etylu
hamowanie biosyntezy karotenoidów na etapie fitoen desaturazypirydynokarboksyamidydiflufenikan
pikolinafen
12F1
innebeflubutamid
flurochloridon
hamowanie dioksygenazy-hydroksyfenylo-pirogronianowej (4-HPPD)trójketonymezotrion
sulkotrion
27F2
izoksazoleizoksaflutol
hamowanie biosyntezy karotenoidówdwufenyloeteryaklonifen
11F3
hamowanie syntezy barwnikówizoksazolidinonychlomazon13F4
hamowanie syntezy EPSPpochodne glicynyglifosat9G
hamowanie syntezy glutamonowejaminofosfonianyglufosynat amonowy10H
hamowanie tworzenia mikrotubuldinitroaniliny
pendimetalina 3K1
benzamidy propyzamid= pronamid
hamowanie mitozy/ tworzenia mikrotubulkarbaminianychloroprofam23K2
hamowanie VLCFA / hamowanie podziału komórekchloroacetamidydimetachlor
dimetenamid
metazachlor
S-metolachlor
petoksamid
15K3
acetamidy napropamid
oksyacetamidyflufenacet
hamowanie syntezy lipidów, a nie ACCasetiokarbaminianyprosulfokarb 8N
benzofurany etofumesat
działanie takie jak kwas indolooctowy (syntetyczne auksyny)kwasy fenoksy-karboksylowe2-4-D
MCPA
MCPB
mekoprop-P
40
pochodne kwasu benzoesowegodikamba
kwasy pirydynokarboksylowe
aminopyralid
chlopyralid
fluroksypyr meptylu
pikloram
trichopyr
pochodne kwasu chinolinokarboksylowego
chinomerak
związki arylopikolinowehalauksyfen metylu
nieznanyinnedazomet
kwas nonanowy (pelargonowy)
17Z