ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKaren- cja (dni)Uwagi
Mszyca grochowaA-Cyper 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaAlfastop 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaAlfacyper 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaAlfacypermetryna 10 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaAlciper 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaAsteria 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaAlfa 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaCyper-Fas 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaFiesta 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaFastac 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaProalfacypermetrinalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaRufous 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaTak Tak 100 ECalfa-cypermetryna –100 g/l0,1–0,12 l0,12 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Mszyca grochowaBulldock 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25–0,3l0,3 l2 (10–14 dni)21Stosować od fazy 3-go liścia właściwego do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Mszyca grochowaTekapo 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25–0,3l0,3 l2 (10–14 dni)21Stosować od fazy 3-go liścia właściwego do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Mszyca grochowaCyperkill Max 500 SCcypermetryna - 500 g/l0,5 l0,5 l2 (10 dni)14Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
OprzędzikiA-Cyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiAlfastop 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiAlfacyper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiAlfacypermetryna 10 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiAlciper 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiAsteria 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiAlfa 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiCyper-Fas 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiFastac 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiFiesta 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiProalfacypermetrinalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiRufous 100 EC alfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiTak Tak 100 ECalfa-cypermetryna – 100 g/l0,08–0,1 l0,1 l2 (7–10 dni)14Opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
OprzędzikiBulldock 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25–0,3l0,3 l2 (10–14 dni)21Stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4-tego liścia właściwego.
OprzędzikiTekapo 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25–0,3l0,3 l2 (10–14 dni)21Stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do końca fazy 4-tego liścia właściwego.
Pachówka strąkóweczkaBulldock 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25–0,3l0,3 l2 (10–14 dni)21Stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Pachówka strąkóweczkaTekapo 025 ECbeta-cyflutryna – 25 g/l0,25–0,3l0,3 l2 (10–14 dni)21Stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane.
Strąkowiec grochowyProteus 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)7Środek stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion w strąkach.
Strąkowiec grochowyPtolemeusz 110 ODtiachlopryd – 100 g/l deltametryna – 10 g/l0,75 l0,75 l2 (14 dni)7Środek stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion w strąkach.
ZmiennikiCyperkill Max 500 SCcypermetryna - 500 g/l0,5 l0,5 l2 (10 dni)14Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
WciornastkiBrak zarejestrowanych środków.-----W rejonach występowania wciornastków unikać zakładania plantacji w okolicach zadrzewień. Wykaszanie traw na miedzach i rowach ogranicza liczebność wcior- nastków.