piątek, 14 czerwca, 2024
spot_img
ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
Askochytoza grochuChamane 250 SCazoksystrobina - 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)36W przypadku stosowania środka do zwalczania askochytozy grochu możliwe jest osiągnięcie pewnego stopnia zwalczania szarej pleśni i septoriozy. Stosować po wystąpieniu pierwszych oznak infekcji chorobowej, lub kiedy ocena predykcyjna wskazuje na warunki sprzyjające rozwojowi choroby opis fazy słowny (BBCH 13-69).
Gwarant 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l135Stosować od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe na zewnątrz liści do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
*20.05.2020 okres na użycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwienia, przechowywania i stosowania.
Ortiva Top 325 SC
Scorpion 325 SC
azoksystrobina - 200 g/l
difenokonazol - 125 g/l
1 l1 l2 (12 dni)7Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do osiągnięcia przez 70% strąków typowej długości (BBCH59-77).
Signis Max 33 WG
Spector 33 WG
piraklostrobina - 67 g/kg
boskalid - 267 g/kg
1 kg1 kg2 (14 dni)21Środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy wzrostu strąków (BBCH 60-80).
Askochytoza grochu, mączniak rzekomyAmistar Opti 480 SCchlorotalonil - 400 g/l
azoksystrobina- 80 g/l
2,5 l2,5 l114Środek stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Ascom 250 SC
Astar 250 SC
Azarius-Pro 250 SC
Azoguard AZT 250 SC
Conclude AZT 250 SC
Dobromir Top 250 SC
Globaztar AZT 250 SC
Mirador 250 SC
Starami 250 SC
Zaftra AZT 250 SC
Zakeo 250 SC
azoksystrobina- 250 g/l0,8 l0,8 l2 (7 dni)14Pioerwszy zabieg należy wykonać napoczątku fazy kwitnienia grochu.
Ascom Optimum
chlorotalonil - 400 g/l
azoksystrobina- 250 g/l
2-2,5 l2,5 l2 (14 dni)14Środek stosować zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast powystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy rozwoju strąków.
Askochytoza grochu, fuzaryjne więdnięcie grochuBajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsin M 500 SC
tiofant metylowy - 500 g/l1,5 l1,5 l13Opryskować od fazy początku rozwoju kwiatostanu do kńca fazy dojrzewania strąków i nasion (BBCH 51-79).
Askochytoza grochu, zgnilizna twardzikowa, rdza grochuDagonis
fluksapyroksad - 75 g/l
difenokonazol - 50 g/l
2 l2 l17Stosowaćod fazy 5 liścia właściwego: rozwinięty 5 liść (z przylistkami) lub 5 wąsa (liście mniej rozwinięte) do fazy pełni dojrzałości, gdy wszystkie strąki są suche i brązowe o typowym wybarwieniu, nasiona suche i twarde (sucha dojrzałość) (BBCH 15-89).
Mączniak prawdziwySiarkol 80 WP
Siarokl Bis 80 WG
siarka – 800 g/kg1,5 kg1,5 kg3 (7 dni)7Środek stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60).
Mączniak prawdziwySiarkol 800 SCsiarka - 800 g/l1,5 l1,5 l3 (7 dni)7Środek stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60).
Ortiva Top 325 SC
Scorpion 325 SC
azoksystrobina - 200 g/l
difenokonazol - 125 g/l
1 l1 l2 (12 dni)7Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy kwitnienia do osiągnięcia przez 70% strąków typowej długości (BBCH59-77).
Rdza grochu, czekoladowa plamistość grochuSignum 33 WGpiraklostrobina - 67 g/kg
boskalid - 267 g/kg
1 kg1 kg2 (21 dni)21Środek stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy wzrostu strąków (BBCH 59-80).
Signis Max 33 WG
Spector 33 WG
piraklostrobina - 67 g/kg
boskalid - 267 g/kg
1 kg1 kg2 (14 dni)21Środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy wzrostu strąków (BBCH 60-80).
Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytozaBotrefincyprodynil - 375 g/kg
fludioksonil - 250 g/kg
0,8-1 kg1 kg2 (10-14 dni)15Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach, od początku kwitnienia grochu.
Geoxe 50 WGfludioksonil - 500 g/kg0,75 kg0,75 kg2 (10 dni)14Środek nie jest zarejestrowany do zwalczania askochytozy grochu. Stosować odmomenty widocznych pierwszych pąków kwiatowych lub zaczątków pąków kwiatowych (BBCH 51) do fazy osiągnięcia przez strąki typowej długości oraz całkowitego uformowania nasion (BBCH 79).
Luna Sensation 500 SCfluopyram - 250 g/l
trifloksystrobina - 250 g/l
0,6-0,8 l0,8 l2 (7 dni)14Stosować od maja do października, od początku fazy kwitnienia do końca dojrzewania strąków i nasio (BBCH 59-89).
Switch 62,5 WGcyprodynil - 375 g/kg
fludioksonil - 250 g/l
0,8-1 kg1 kg2 (10-14 dni)15Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach, od początku kwitnienia grochu.