ZwalczanieProduktZawartość substancji czynnejDawka na haMaks. dawka jednorazowaMaks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnymKarencja (dni)Uwagi
dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polnyBasagran 480 SLbentazon – 480 g/l2,5–3 l3 l1ndOptymalna temperatura stosowania: 10–22°C. Preparaty w dawce 2l/ha można również stoso- wać z adiuwantem Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polnyGransol 480 SLbentazon – 480 g/l2,5–3 l3 l1ndOptymalna temperatura stosowania: 10–22°C. Preparaty w dawce 2l/ha można również stoso- wać z adiuwantem Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polnyWolof A 480 SLbentazon – 480 g/l2,5–3 l3 l1ndOptymalna temperatura stosowania: 10–22°C. Preparaty w dawce 2l/ha można również stoso- wać z adiuwantem Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polnyWolof B 480 SLbentazon – 480 g/l2,5–3 l3 l1ndOptymalna temperatura stosowania: 10–22°C. Preparaty w dawce 2l/ha można również stoso- wać z adiuwantem Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polnyWolof C 480 SLbentazon – 480 g/l2,5–3 l3 l1ndOptymalna temperatura stosowania: 10–22°C. Preparaty w dawce 2l/ha można również stoso- wać z adiuwantem Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
chwasty roczneSelect Super 120 ECkletodym – 120 g/l0,8 l0,8 l155
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec, polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechlinyFusilade Forte 150 ECfluazyfop-P-butylowy – 150 g/l0,6–2,5 l2,5 l190Można stosować w uprawie grochu siewne- go jadalnego na suche nasiona oraz grochu pastewnego na suche nasiona. Nie stosować,
gdy temperatura powietrza przekracza 27°C. Po zastosowaniu środka w celu zwalczania perzu właściwego nie wykonywać uprawy mechanicz- nej gleby przez okres jednego miesiąca.
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec, polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechlinyTrivkofluazyfop-P-butylowy – 125 g/l0,75–3 l3 l190Można stosować w uprawie grochu siewne- go jadalnego na suche nasiona oraz grochu pastewnego na suche nasiona. Nie stosować,
gdy temperatura powietrza przekracza 27°C. Po zastosowaniu środka w celu zwalczania perzu właściwego nie wykonywać uprawy mechanicz- nej gleby przez okres jednego miesiąca.
zwalczanie chwastó uniemozliwiających zbiór, desykacjaRoundup Flex 480glifosat - 480 g/l1-3 l3 l17W celu osiągnięcia właściwego efektu zabieg wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem (BBCH 83 – 89), gdy wilgotność nasion osiąga 20 – 30 %.
zwalczanie chwastó uniemozliwiających zbiór, desykacjaRoundup PowerMax 720glifosat - 720 g/kg2 kg2 kg17Środek stosować w fazie gdy wilgotność nasion jest poniżej 30% (BBCH 89).
chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny wiechlina roczna, perz właściwyGallant Super 104 EChaloksyfop-P – 104 g/l0,5–1 l1 l190Środek można stosować nie częściej niż 1 raz na 2 lata. Temperatura działania: 8–27°C.
chwastnica jednostronna, owies głuchy, samosiewy zbóż, wyczyniec polny wiechlina roczna, perz właściwyPerenal 104 EChaloksyfop-P – 104 g/l0,5–1 l1 l190Środek można stosować nie częściej niż 1 raz na 2 lata. Temperatura działania: 8–27°C.
Askochytoza grochuChamane 250 SCazoksystrobina - 250 g/l1 l1 l2 (14 dni)36W przypadku stosowania środka do zwalczania askochytozy grochu możliwe jest osiągnięcie pewnego stopnia zwalczania szarej pleśni i septoriozy. Stosować po wystąpieniu pierwszych oznak infekcji chorobowej, lub kiedy ocena predykcyjna wskazuje na warunki sprzyjające rozwojowi choro- by opis fazy słowny (BBCH 13-69
Askochytoza grochuGwarant 500 SCchlorotalonil – 500 g/l2 l2 l135Stosować od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiato- we na zewnątrz liści do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Mączniak prawdziwySiarkol 80 WPsiarka – 800 g/kg1,5 kg1,5 kg3 (7 dni)7Środek stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60).
Mączniak prawdziwySiarokl Bis 80 WGsiarka – 800 g/kg1,5 kg1,5 kg3 (7 dni)7Środek stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60).
Mączniak prawdziwySiarkol 800 SCsiarka - 800 g/l1,5 l1,5 l3(7 dni)7Środek stosować od fazy gdy widoczna jest para łuskowatych liści do początku fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty (BBCH 10-60).
Rdza grochu, czekoladowa plamistość grochuSignum 33 WGpiraklostrobina - 67 g/kg boskalid - 267 g/kg1 kg1 kg2 (21 dni)21Środek stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy wzrostu strąków (BBCH 59-80).