Mechanizm działaniaGrupa chemicznaSubstancja czynnaGrupa FRAC
zakłócanie metabolizmu kwasów nukleinowychacyloalaniny
benalaksyl
benalaksyl-M (= kiralaksyl)
metalaksyl
metaleksyl-M (=mefenoksam)
4
izoksazolahymeksazol32
blokowanie procesów podziału komórektiofanianytiofanat metylowy1
toluamidyzoksamid22
pochodne fenylomocznikapencykuron20
pirydylometrylbenzamidy
fluopikolid43
benzofenonmetrafenom50
benzoilopirydynapyriofenom
zakłócanie oddychaniafenylobenzamidyflutolanil7
pirydynylo-etylobenzamidy
fluopyram
oksatiinokarboksyamidykarboksyna
pirazolo-4-karboksyamidybenzowindyflupyr
biksafen
fluksapyroksad
izopirazam
penflufen
pentiopyrad
sadaksan
pirydynokarboksyamidyboksalid
metyloakrylanyazoksystrobina
pikoksystrobina
11
metoksyacetamidmandestrobina
metoksykarbaminianypiraklostrobina
oksyminoacetatykrezoksym metylu
trifloksystrobina
oksyminoacetamidydimoksystrobina
oksazolidynodionyfamoksat
dihydro-dioksazynyfluoksastrobina
imidazolinonyfenamidon
cyjanoimidazolcyjazofamid21
sulfamoilotriazoleamisulbrom
2,6 - dinitroanilinyfluazynam29
tiofenokarboksyamidysiltiofam38
triazolopirymidyloaminaametoktradyna45
hamowanie syntezy aminokwasów i białekanilinopirymidynycyprodynil
mepanipirym
pirymetanil
9
transdukcja sygnałuaryloksychinolina
chinoksyfen13
chinazolinonproquinazid
fenylopirolinyfludioksonil12
dikarboksyimidyiprodion2
zakłócenie syntezy lipidówkarbaminianypropamokarb28
hamowanie biosyntezy steroli w błonachimidazoleimazalil
prochloraz
3
triazolebromukonazol
cyprokonazol
difenokonazol
epoksykonazol
fenbukonazol
flutriafol
ipkonazol
metkonazol
penkonazol
propikonazol
tebukonazol
tetrakonazol
triadimenol
tritikonazol
triazolintionyprotiokonazol
morfilinyfenpropimorf
5
piperydynyfenpropidyna
aminy spiroketalowespiroksamina
hydroksyanilidyfenheksamid17
amino-pirazolinonfenpyrazamina
blokowanie biosyntezy ściany komórkowejamidy kwasu cynamonowegodimetomorf40
karbaminiany walinamidu
bentiowalikarb
walifenalat
amidy kwasu migdałowegomandipropamid
mechanizm działania nieznany (numery U nie pojawiające się na liście pochodzą z przeklasyfikowanych fungicydów)cyjanoacetamidoksimcymoksanil27
fenyloacetamidcyflufenamidU06
aktywność wielokierunkowanieorganicznymiedź (różne sole)M01
nieorganicznysiarkaM02
ditiokarbaminiany i pokrewnemankozeb
metiram
propineb
tiuram
M03

ftalimidy
folpetM04
chloronitryle (ftalonitryle)chlorotalonilM05