czwartek, 18 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img
Mechanizm działaniaGrupa chemicznaSubstancja czynnaGrupa FRAC
zakłócanie metabolizmu kwasów nukleinowychacyloalaniny
benalaksyl
benalaksyl-M (= kiralaksyl)
metalaksyl
metaleksyl-M (=mefenoksam)
4
izoksazolahymeksazol32
blokowanie procesów podziału komórektiofanianytiofanat metylowy1
toluamidy zoksamid22
pochodne fenylomocznikapencykuron20
pirydylometrylbenzamidy
fluopikolid43
benzofenon metrafenom50
benzoilopirydynapyriofenom
zakłócanie oddychaniafenylobenzamidy flutolanil7
pirydynylo-etylobenzamidy
fluopyram
oksatiinokarboksyamidy karboksyna
pirazolo-4-karboksyamidybenzowindyflupyr
biksafen
fluksapyroksad
izopirazam
penflufen
pentiopyrad
sadaksan
pirydynokarboksyamidyboksalid
metyloakrylanyazoksystrobina
pikoksystrobina
11
metoksyacetamid mandestrobina
metoksykarbaminianypiraklostrobina
oksyminoacetatykrezoksym metylu
trifloksystrobina
oksyminoacetamidy dimoksystrobina
oksazolidynodiony famoksat
dihydro-dioksazynyfluoksastrobina
imidazolinony fenamidon
cyjanoimidazol cyjazofamid 21
sulfamoilotriazoleamisulbrom
2,6 - dinitroanilinyfluazynam29
tiofenokarboksyamidy siltiofam 38
triazolopirymidyloaminaametoktradyna45
hamowanie syntezy aminokwasów i białekanilinopirymidynycyprodynil
mepanipirym
pirymetanil
9
transdukcja sygnałuaryloksychinolina
chinoksyfen 13
chinazolinon proquinazid
fenylopiroliny fludioksonil 12
dikarboksyimidyiprodion2
zakłócenie syntezy lipidówkarbaminiany propamokarb28
hamowanie biosyntezy steroli w błonachimidazoleimazalil
prochloraz
3
triazolebromukonazol
cyprokonazol
difenokonazol
epoksykonazol
fenbukonazol
flutriafol
ipkonazol
metkonazol
penkonazol
propikonazol
tebukonazol
tetrakonazol
triadimenol
tritikonazol
triazolintionyprotiokonazol
morfiliny fenpropimorf
5
piperydynyfenpropidyna
aminy spiroketalowespiroksamina
hydroksyanilidyfenheksamid 17
amino-pirazolinonfenpyrazamina
blokowanie biosyntezy ściany komórkowejamidy kwasu cynamonowegodimetomorf 40
karbaminiany walinamidu
bentiowalikarb
walifenalat
amidy kwasu migdałowegomandipropamid
mechanizm działania nieznany (numery U nie pojawiające się na liście pochodzą z przeklasyfikowanych fungicydów)cyjanoacetamidoksimcymoksanil 27
fenyloacetamidcyflufenamidU06
aktywność wielokierunkowanieorganiczny miedź (różne sole)M01
nieorganiczny siarkaM02
ditiokarbaminiany i pokrewnemankozeb
metiram
propineb
tiuram
M03

ftalimidy
folpet M04
chloronitryle (ftalonitryle)chlorotalonilM05