XVIII Ogólnokrajowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” KRUS przełożony na 2021 rok. Związane jest to z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (koronawirus COVID-19) na obszarze całego kraju. Tegoroczne zgłoszenia gospodarstw będą honorowane w momencie wznowienia przedsięwzięcia. Informacja pojawi się na oficjalnej stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Źródło: KRUS

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty!

Zetor jako główna nagroda w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne