Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podsumowała nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla kół gospodyń wiejskich. Wnioski przyjmowano od 7 maja 2019 r. do 31 października 2019 r. W tym czasie do Agencji wpłynęło 8 606 wniosków na łączną kwotę: 29 755 000 zł.

Wysokość wsparcia

Pula środków finansowych zarezerwowanych w bieżącym roku na ten cel wynosiła 40 mln zł.
Natomiast wysokość dotacji dla pojedynczego wnioskującego koła, uzależniono  od liczby jego członków. A zatem, wsparcie w wysokości 3 tys. zł pozyskać mogły koła liczące nie więcej niż 30 członków. O kwotę 4 tys. zł ubiegać się mogły koła liczące od 31 do 75 członków. Natomiast wsparcie w wysokości 5 tys. zł, pozyskać mogły koła liczące ponad 75 członków.

 

Geografia i uprawnienia

Najwięcej wniosków o wsparcie złożono w województwach:

  • wielkopolskim – 1 342,
  • lubelskim – 1 121
  • mazowieckim –  1 077

Przy czym, warunkiem uprawniającym do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie z budżetu państwa, była rejestracja koła w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji, Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.
Obecnie figuruje w nim 8735 tego rodzaju organizacji.
Warto dodać, że tylko w tym roku, wpis uzyskało 3696 kół.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR