Od 1 do 28 lutego 2019 roku rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo zakupione i wykorzystane do produkcji rolniczej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
Kolejny termin składania wniosków to 1 sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. i wtedy rolnicy będą mogli złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.
W tym roku obowiązuje większy limit zwrotu (100 l/ha użytków rolnych) , a ponadto wprowadzony został dodatkowy limit dla posiadaczy bydła wyliczany na podstawie średniorocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (stan średnioroczny za 2018 rok). Dodatkowy limit to dokładnie to 30 litrów ON dla dorosłej jednostki produkcyjnej (DJP) bydła.
Na potrzeby wniosku producent rolny posiadający bydło powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

fot.firmowe