W sobotę 05.01 tradycyjnie już członkowie Klubu Dobrego Rolnika spotkali się wspólnie w sali Muzeum przy Ośrodku Kultury Ottona i Bolesława w Strzelnie.

Dla rolników skupionych wokół Klubu, któremu przewodniczy dr Ryszard Stanek, spotkanie opłatkowe było okazją nie tylko do wspólnego odśpiewania kolęd i złożenia sobie życzeń, ale przede wszystkim możliwością do dyskusji. Wraz z zaproszonymi gośćmi, Wojciechem Kędzia, dyrektorem oddziału terenowego KOWR w Bydgoszczy oraz Marcinem Wrońskim, wojewódzkim inspektorem WIORIN Bydgoszcz zostały poruszone najważniejsze problemy dotyczące rolnictwa w minionym roku. Między rolnikami a gośćmi wywiązała się ożywiona rozmowa na temat funkcjonowania i zasadności tworzenia grup producenckich. Nie zabrakło również głosów dotyczących kondycji krajowego rynku rolnego i opłacalności produkcji. BR

W Strzelnie

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania kolędy.

W Strzelnie

Od lewej: dr Ryszard Stanek wraz z gośćmi, Marcinem Wrońskim i Wojciechem Kędzia oraz ks. kanonikiem Ottonem Szymków.