Ten tydzień przebiegał na rynkach towarowych bardzo spokojnie, poza cenami kontraktów na kukurydzę – zmiany na koniec tygodnia można uznać za kosmetyczne. Swojej szansy nie wykorzystała pszenica – informacje o suszy w niektórych stanach USA spowodowały chwilowy wzrost cen kontraktów na to zboże, jednak ostatecznie pszenica na CBOT zakończyła tydzień na lekkim minusie (- 0,5%). Zapewne istotny wpływ na takie zakończenie tygodnia miały prognozy w ostatnim raporcie USDA, wskazujące na wzrost zapasów pszenicy i spadek konsumpcji w tym kraju. Cały czas należy pamiętać o rosnących z roku na rok zapasach tego zboża. Na MATIF miniony tydzień notowania pszenicy zakończyły na poziomie 157,25 € (spadek od ceny poniedziałkowego zamknięcia o 1,5 €). W najbliższym czasie można spodziewać się niewielkich wzrostów cen, jednak w ograniczonym zakresie.

Kukurydza

To był bardzo dobry tydzień dla kukurydzy handlowanej w Europie. Na MATIF ceny wzrosły o blisko 5% do 158,25 € (659 zł). Tym samy kukurydza stała się droższa od pszenicy. Również wzrosty odnotowano w USA. Wyniosły 1,36% od poniedziałkowego otwarcia. Na wzrost cen kukurydzy wpływa susza w Argentynie, która sprawia że farmerzy wstrzymują się z zasiewami oraz prognozuje się niższe zbiory. Niekorzystne warunki dla kukurydzy występują także w RPA. Kraj ten będący eksporterem, w tym roku będzie musiał prawdopodobnie posiłkować się importem. Na 24 stycznia obsiano 92,4% planowanego areału kukurydzy. Co prawda, niższe zbiory nie przyczynią się do deficytu kukurydzy, ale mogą wpłynąć na obniżenie się zapasów na Świecie. W najbliższym czasie jest spora szansa na wzrost cen kukurydzy, szczególnie w USA.

Rzepak

Cena w ciągu tygodnia spadła o 0,37%. Nie jest to znaczący spadek, jednak perspektywa dla rzepaku nie przejawia się dobrze. WTO wywiera na UE presję dotyczącą zniesienia ceł na biodiesel pochodzący z Indonezji. Jak podaje Reuters, Minister Handlu Indonezji Enggartiasto Lukita twierdzi, że eksport biodiesla z Indonezji wzrośnie z 150 mln $ w 2016 roku do poziomu 1,7 mld $ w 2020 roku.

Stabilizacja na rynku walut i ropy

W minionym tygodniu złotówka nie umacniała się tak jak w poprzednich tygodniach. W piątek dolara wyceniono a 3,35 zł, a euro na 4,14 zł. Na rynku ropy zanotowano niewielkie spadki. Może to zwiastować stabilizację cen tego surowca. |AW