Ponad miliardowe straty

Chociaż komisje szacujące straty spowodowane suszą nie zakończyły jeszcze prac, to na chwilę obecną, straty suszowe szacuje się na kwotę 1 miliarda 87 milionów 955 tysięcy zł!

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z początku sierpnia br, suszę zanotowano w 134 tysiącach 289 gospodarstwach rolnych, na powierzchni 1 miliona 805,5 tysiąca hektarów upraw.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, według stanu na 31 lipca br., susza rolnicza w Polsce, występuje we wszystkich monitorowanych uprawach, czyli: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych, tytoniu, buraka cukrowego, ziemniaka i chmielu.

Straty w uprawach rolnych szacowane są przez 1298 komisji powołanych przez wojewodów. Komisje działają w 1250 gminach.

Formy pomocy

Producenci rolni, prawidłowo oceniający swoje straty, mają prawo do odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń. Mogą oni również ubiegać się o kredyty preferencyjne w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozyskany kredyt obrotowy  można będzie przeznaczyć na zakup:   kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, środków do produkcji rolnej, paliwa na cele rolnicze i żywego inwentarza.
Rolnicy mogą również ubiegać się o poręczenia i gwarancje spłaty kredytów.  Pomocy udzieli im także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przy czym, tego rodzaju wsparcie będzie dotyczyło regulowania zaległości, w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia, w całości lub w części, bieżących składek.
Swoją propozycję dla producentów rolnych, w kontekście suszy, ma również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który może m.in. wydłużyć terminy regulowania płatności z tytułu umów dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przyznać ulgi w czynszu. Można też skorzystać z ulg w podatku rolnym w gminach.

Fot./tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: www.gov.pl