piątek, 5 marca, 2021

Susza i zmiany klimatu a ponowne wykorzystanie wody

-REKLAMA-
-REKLAMA-

3 grudnia 2019 r. Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody w rolnictwie. Projekt nowych przepisów w tej sprawie powstał w maju 2018 r. Określono w nim minimalne wymogi dotyczące jakości wody, a także  oczyszczonych ścieków komunalnych, zdatnych do bezpiecznego wykorzystania w gospodarstwach np. do nawadniania w rolnictwie. Nowe regulacje mają być skutecznym narzędziem umożliwiającym np.  przeciwdziałanie ewentualnym niekorzystnym zmianom klimatu. Obok oszczędzania i optymalizacji zużycia wody pitnej, także wykorzystanie odzyskanej wody może odegrać ważną rolę w przeciwdziałaniu deficytom wody i suszy.

 

Przeciwdziałanie suszy i zmianom klimatu

Obecnie, ponowne wykorzystanie wody w rolnictwie, praktykuje się w niewielu Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy ułatwią i pobudzą stosowanie tej korzystnej praktyki, która może zapewnić rolnikom w Unii Europejskiej, większą stabilność dostaw czystej wody, a także dopomóc im w przystosowaniu się do zmian klimatycznych oraz łagodzeniu ich skutków. Dzięki ustanowieniu minimalnych wymogów ponownego wykorzystania wody i oczyszczonych ścieków, nowe przepisy mają zagwarantować bezpieczeństwo tej praktyki, a także zwiększyć zaufanie obywateli do produktów rolnych wytworzonych z wykorzystaniem tych metod. Tego rodzaju zharmonizowane podejście stworzy też warunki do sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku produktów rolnych Unii Europejskiej i wygeneruje nowe możliwości biznesowe dla operatorów, a także dostawców nowoczesnych wodnych technologii.

 

Dostosowanie jakości ścieków

Na mocy przygotowywanych przepisów ścieki komunalne, które zostały już poddane określonym procesom oczyszczania, zgodnie z przepisami dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zostaną poddane dalszemu doczyszczaniu w celu spełnienia nowych minimalnych parametrów jakościowych, a tym samym będą się nadawać do wykorzystania w rolnictwie.

 

Kryteria monitoringu ścieków

Oprócz zharmonizowanych wymogów minimalnych w nowym prawodawstwie określono również minimalne wymogi w zakresie monitorowania; przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem mające na celu ocenę i wyeliminowanie potencjalnych dodatkowych zagrożeń dla zdrowia i możliwych zagrożeń dla środowiska; oraz procedurę udzielania zezwoleń i przepisy dotyczące przejrzystości, zgodnie z którymi kluczowe informacje o każdym projekcie ponownego wykorzystania wody zostaną podane do publicznej wiadomości .

 

Kolejne kroki prawne

Powyższe wstępne porozumienie zostanie teraz formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. A po jego przyjęciu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Przepisy te wejdą w życie 20 dni od daty publikacji.

Rozporządzenie Komisji służyć ma zmniejszaniu niedoborów wody w Unii Europejskiej w kontekście przystosowania jej populacji do zmian klimatu. Niniejsze prawne kroki stanowią realizację jednego z zobowiązań wynikających z planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym i uzupełnią istniejące unijne ramy prawne dotyczące wody i środków spożywczych. Przyczynić ma się to także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych dla Unii Europejskiej (w szczególności celu 6 dotyczącego wody i warunków sanitarnych), a także do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www europa eu ec www,krir.pl
Foto aut.: Robert Gorczyński

-REKLAMA-
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Szczepienia norek zamiast likwidacji hodowli?

Przez chwilę pojawiła się nadzieja na radykalną zmianę polityki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi względem sytuacji na fermach norek amerykańskich. Jak pamiętamy MRiRW postawiło na...

Tendencje cenowe na krajowym rynku zbóż. Drożej już nie będzie?

Zapasy zbóż maleją co nadal wpływa na ich wysoką wartość w skupach jednak zauważalny jest spadek popytu na pszenicę ze strony importerów. Mniejsze zainteresowanie...

Czy to będzie kolejny socjał?

Grupa pn. #HodowcyRazem zrzeszająca 7 największych krajowych organizacji branży hodowlanej odniosła się do założeń konsultowanego właśnie rządowego projektu Krajowej Strategii Rozwoju dla unijnej Wspólnej Polityki...

Śledź nas

21,252FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,490SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły