Główny Urząd Statyczny przygotowuje się do przeprowadzenia jesiennego spisu rolnego w warunkach epidemii. Powszechny spis rolny potrwa od 1 września do 30 listopada. Udział gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

– Przygotowujemy się do działania bez wywiadów bezpośrednich. Jeśli jednak sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, rachmistrze ruszą w teren – informuje rzecznik GUS Karolina Banaszek. – Planujemy przeprowadzenie szkoleń online dla kandydatów na rachmistrzów. Nabory również odbywać się będą w formie zdalnej, przez aplikację internetową. Szykujemy się na scenariusz, że spis rolny będzie realizowany wyłącznie w oparciu o metody spisu internetowego i telefonicznego, jednak jeśli to będzie możliwe nie zrezygnujemy z wcześniej praktykowanych form.

 

II spis próbny bez wizyt

GUS podaje, że bez wizyt rachmistrzów w domach przeprowadzono już II spis próbny, poprzedzający przyszłoroczny narodowy spis powszechny ludności i mieszkań. Badanie zrealizowano w dniach 1 – 30 kwietnia w 16 wytypowanych gminach. Rzecznik GUS podkreśliła, że Urząd musiał częściowo zmienić przyjętą organizację i dostosować przeprowadzenie próbnego spisu do sytuacji epidemiologicznej. Rzecznik wyjaśnia:

W spisie próbnym zrezygnowaliśmy z wywiadów bezpośrednich, obowiązkowy pozostał samospis internetowy. Respondentom, którzy nie mieli dostępu do internetu, daliśmy możliwość dzwonienia bezpośrednio na infolinię spisową, by mogli wypełnić formularz spisowy w dogodnym dla nich czasie. Do pozostałych, którzy samodzielnie nie spisali się ani przez internet, ani telefon, dzwonili rachmistrze”.

Wywiady przez telefon?

Obecnie podsumowywany jest spis próbny i GUS wyciąga wnioski przed organizacją spisu powszechnego w 2021 roku i jesiennego rolnego. Podstawowy wniosek to konieczność przygotowania się do znacznie większej liczby wywiadów telefonicznych jako uzupełnienia samospisu internetowego.

„Zmiany mogą być konieczne w stosunku do wcześniejszych założeń. Chodzi głównie o zwiększenie liczby rachmistrzów telefonicznych w przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie spisu w terenie ani udostępnienie punktów spisowych w gminach. Wzorem spisu próbnego, chcemy umożliwić dzwonienie na infolinię i w ten sposób wypełnienie obowiązku spisowego, jeśli respondent nie może spisać się samodzielnie przez internet. Konieczna będzie też zmiana strategii komunikacji, w tym zwiększenie świadomości realizacji obowiązku spisowego poprzez samospis internetowy, który – zaznaczam – w spisie ludności jest metodą obowiązkową” – mówi Karolina Banaszak.

Dodajmy, że GUS bierze pod uwagę przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku także bez wywiadów bezpośrednich, jeśli okaże się, że w kraju nadal będzie epidemia. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań ma być przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: GUS, PAP
Fot.: Pixabay