Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podsumowało drugą turę Bitwy o Wozy. Zgodnie z założeniami tej promującej wyborczą aktywność akcji, łącznie 49 gmin z najwyższą frekwencją, w odniesieniu do 49 byłych województw, otrzyma wozy strażackie.

W oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej ustalono, że najwyższą frekwencję w gminach do 20 tys. mieszkańców w II turze wyborów prezydenckich odnotowano w gminie: Klwów (powiat przysuski, byłe woj. radomskie) – 94,61 proc. Drugie miejsce z frekwencją 89,9 proc. zajęła gmina Szulborze Wielkie (powiat ostrowski, byłe woj. łomżyńskie), a trzecie z frekwencją 86,86 proc. gmina Słupia (powiat skierniewicki, byłe woj. skierniewickie). Dodajmy, że w żadnej z 49 zwycięskich gmin frekwencja nie była niższa niż 68 proc. Zgodnie z zapowiedzią wiceministra Pawła Szefernakera, w ciągu dwóch tygodni wójtowie i burmistrzowie zwycięskich gmin otrzymają w MSWiA oficjalne promesy na zakup wozów strażackich. Więcej informacji na załączonej infografice i w tabeli.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MSWIA
Mapa: Bernadetta Ryńska, Tabela: Agnieszka Dziubanowska