Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej 14 lipca odwołano z funkcji Prezesa Henryka Wnorowskiego, który sprawował stanowisko Prezesa Spółki od połowy października 2017 r. Na stanowisko Prezesa został delegowany Zdzisław Salus – dotychczasowy Sekretarz Rady Nadzorczej. Zdzisław Salus będzie pełnił funkcję Prezesa do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, jednak nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy.