Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy mikroprzedsiębiorcy, w tym również rolnicy VAT-owcy zostali objęci obowiązkiem składania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT. Jednolity Plik Kontrolny trzeba wysyłać co miesiąc (do 25 dnia następnego miesiąca), nawet jeśli podatek VAT jest rozliczany kwartalnie.

Pierwszą deklarację JPK za miesiąc styczeń będzie trzeba wysłać do 25 lutego 2018 roku. W przypadku braku faktur zakupu lub sprzedaży za dany miesiąc trzeba i tak złożyć „zerową” deklarację.

Plik JPK można składać za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0., która umożliwia bezpieczne wygenerowanie i wysłanie pliku oraz otrzymanie UPO (rzędowe Poświadczenie Odbioru). Warto wspomnieć, że czas oczekiwania na UPO w przypadku JPK_VAT jest znacznie dłuższy niż w przypadku, np. deklaracji VAT-7, może to trwać nawet kilka godzin.

Ponadto Ministerstwa Finansów z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach udostępniło bezpłatną aplikację e-mikrofirma do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT, kolejna wersja tej aplikacji, której udostępnienie jest planowane na koniec stycznia 2018, pozwoli na generowanie i wysyłanie JPK_VAT.

Niezłożenie deklaracji JPK_VAT w terminie lub wysłanie błędnych rozliczeń może spowodować sankcje karno-skarbowe. Jeśli mowa o wykroczeniu, to kara nałożona mandatem może wynieść od 200 do 4000 zł, w przypadku nakazów i wyroków sądowych konsekwencje będą znacznie poważniejsze. |