W terminie od 30 sierpnia do 28 września 2019 roku, w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Kto może się ubiegać?

Oferta adresowana jest do rolników, współmałżonków rolników lub domowników rolników, którzy na terenach wiejskich objętych afrykańskim pomorem świń (ASF), prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.
O przyznanie tego rodzaju wsparcia mogą się ubiegać m.in. rolnicy, współmałżonkowie rolników lub domownicy, który nieprzerwanie, od co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, podlegali obowiązkowi ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie,.
Zaletą powyższej propozycji jest to, że do okresu uprawniającego wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym niż Polska, państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Nie należy jednak zapominać o tym, że dodatkowym warunkiem przyznania wsparcia jest wcześniejsze posiadanie uprawnień do jednolitej płatności obszarowej do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 lub za 2019 rok.
Zakres działalności gospodarczych objętych wsparciem obejmuje usługi, produkcję lub sprzedaż różnych produktów nie związanych z rolnictwem.

 

Wysokość wsparcia

Uzależniono od liczby nowopowstałych miejsc pracy. A zatem, jeśli powstanie jedno miejsce pracy, można liczyć na bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł. Przy dwóch nowych miejscach pracy, premia wyniesie 200 tys. zł, a przy trzech aż do 250 tys. zł.

Premia wypłacana będzie w dwóch ratach. Pierwsza rata, w wysokości 80 proc. należnej kwoty, wpływa w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Pozostałe 20 proc. zostanie wypłacone  po realizacji biznesplanu. Szacunkowe wartości inwestycji w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.
Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: www.gov.pl  www.arimr.gov.pl
Fot.: Pixabay