Pandemia koronawirusa i nowe regulacje w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej” oraz powiązanych z nią specustaw, wprowadzają szereg obostrzeń. Jednak niektóre z nich, z uwagi na lokalne warunki, wymagają osobnego podejścia. Dotyczy to np. przekraczania granicy przez rolników prowadzących działalność rolniczą na polach usytuowanych po dwóch stronach granic, w południowej i wschodniej części Polski. Dla uwzględnienia ich potrzeb, na wniosek Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wprowadzone zostały odpowiednie ułatwienia.

Za wiedzą komendantów

A zatem, rolnicy posiadający tego rodzaju pola będą mogli przekraczać granicę bez obowiązku stosowania kwarantanny.

Jednak, żeby móc skorzystać z takiego ułatwienia, należy zgłosić się do komendanta przejścia granicznego, które rolnicy zamierzają przekraczać.
Wniosek szefa resortu rolnictwa zyskał już aprobatę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej generała dywizji SG Tomasza Pragi.

Wcześniej, ograniczenia dotyczące przekraczania granicy państwa, wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa, uniemożliwiały rozpoczęcie prac polowych grupie rolników posiadających pola na granicy Polski z Czechami, Słowacją i Litwą.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW

Najważniejsze zmiany dla beneficjentów/wnioskodawców ARiMR w czasie epidemii