Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że od 1 sierpnia 2019 r., wynagrodzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wzrosły średnio o 630 zł miesięcznie. W roku 2019, pieniądze na finansowanie tej podwyżki, pochodzić będą z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podwyżka ma charakter stały i w przyszłym roku planuje się uwzględnienie jej w ustawie budżetowej. Ponadto, także w przyszłym roku (podobnie jak pracowników innych służb), również Inspekcję Weterynaryjną objąć mają dodatkowo, ponad 6 procentowe podwyżki płac.

Ze wzrostem wynagrodzeń wiąże się też intensyfikacja działań Inspekcji Weterynaryjnej. Chodzi tutaj szczególnie o zakres zwalczenia ognisk ASF, a także innych współczesnych zagrożeń dla hodowli.
W najbliższym czasie zostanie powołana specjalna grupa ekspertów, której zadaniem będzie opracowanie standardów dobrostanu zwierząt i przygotowanie systemu certyfikacji produkcji zwierzęcej. W tym przypadku istotne będą kwestie systemowe i ekologiczne.

Ważne będzie również wsparcie służb weterynaryjnych dla popularyzacji Rolniczego Handlu Detalicznego jako sposobu na utrzymanie społecznej i ekonomicznej żywotności wsi. Ze szczególnym naciskiem na tworzenie warunków do rozwoju małych gospodarstw rolnych, które proporcjonalnie do swych możliwości, zasilać mają lokalne rynki spożywcze.| Robert Gorczyński