Nowość w nawożeniu startowym, m.in. kukurydzy

 • dodano: 26.01.2018
 • przez: Agro Profil

Firma PhosAgro wprowadza na rynek nawóz azotowo-fosforowy z siarką i cynkiem – UltraKORN. Wszystkie jego składniki są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, co zapewnia błyskawiczną ich dostępność dla roślin. Polecany jest do przedsiewnego nawożenia roślin uprawnych o dużych wymaganiach odnośnie siarki, np. kukurydzy, rzepaku i ziemniaków.

UltraKORN to innowacyjny produkt o proporcji 1:1 azotu (w formie amonowej) do fosforu. Dzięki temu tworzy się synergia tych pierwiastków, zwiększeniu ulega efektywność pobierania składników i łagodzone jest niekorzystne oddziaływanie pogody (np. niskiej temperatury) na rośliny. Ponadto stymuluje rozwój systemu korzeniowego przez zagęszczoną warstwę gleby.

Bardzo ważny jest dodatek cynku. Pierwiastek ten bierze udział w tworzeniu auksyn – hormonów odpowiedzialnych za prawidłowy wzrost i rozwój korzeni. Dlatego powinien on być dostępny od samego początku wegetacji. Cynk stymuluje fotosyntezę i pobieranie azotu, co przekłada się na wyższy plon. W kukurydzy prowadzi do wytworzenia większych i lepiej uziarnionych kolb.

UltraKORN jest szczególnie polecany do stosowania z równoczesnym siewem nasion, czyli do tzw. zlokalizowanego nawożenia, które pozwala umiejscowić granule obok nasion. Dzięki temu uzyskuje się wysoką efektywność nawożenia, nawet w chłodnych okresach. Produkt można mieszać z solą potasową, siarczanem potasu lub siarczanem magnezu.

Skład:

NP (S) 20-20 (35) + 0,4 Zn

20% N azotu amonowego

20% P205 rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, w tym:

19% P205 rozpuszczalnego w wodzie

35% S03 rozpuszczalnego w wodzie.

0,4% Zn rozpuszczalnego w wodzie

Więcej informacji na temat UltraKORN będzie można znaleźć w Marcowym wydaniu Agro Profil przy temacie „Strategia nawożenia kukurydzy fosforem”. |PS

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 12/2018
 • Ścinka drzew po nowemu
 • Nowe odmiany kukurydzy
 • Zakładanie użytków zielonych
 • Centrum dowodzenia w ciągniku i kombajnie
 • Z mechaniczną kurtyną
 • Pofermenty w pole
 • Precyzyjne wapnowanie
 • Ciągniki autonomiczne
 • Potas też wiosną
 • Dalszy wzrost obrotów
Agro Profil magazyn rolniczy nr 12/2018

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
Zasady bioasekuracji w całym kraju

Zamknij