Neonikotynoidy wracają do rzepaku!

 • dodano: 10.07.2018
 • przez: Adam Wachowski

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy uprawiają rzepak. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zezwolił na czasowe wprowadzenie do obrotu zapraw Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS zawierające insektycydy z grupy neonikotynoidów. Zezwolenie przewiduje na możliwość stosowania zapraw przez okres 120 dni.

KZPRiRB wskazało na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wzrastającą presję organizmów szkodliwych. Powoduje to brak możliwości zapewnienia skutecznej ochrony rzepaku ozimego z wykorzystaniem dostępnych metod. We wniosku Zrzeszenia podkreślono także, że w obecnej sytuacji  niezbędne jest wielokrotne wykonywanie zabiegów nalistnych powodujących dodatkowe obciążenie dla środowiska naturalnego. Natomiast stosowane metody niechemiczne są mało skuteczne.

W ostatnich latach gdy neonikotynoidy były zakazane zaobserwowano wzrost zużycia insektycydów w uprawie rzepaku na jesień o 350%. Zezwolenie na stosowanie zapraw z pewnością spowoduje spadek  stosowania insektycydów w sposób nieselektywny w formie oprysku oraz zmniejszy ilość wprowadzanych do środowiska środków ochrony roślin. Wzrosło też zagrożenie ze strony śmietki kapuścianej oraz pchełek, które wcześniej nie stanowiły problemu.

Ze względu na ochronę środowiska zaprawianie będą mogły wykonać wyłącznie podmioty posiadające certyfikat ESTA. Na opakowaniach zaprawionych nasion zostaną zamieszczone informacje określające środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym również zapisy wskazujące na konieczność poinformowania zainteresowanych stron o wysiewie.

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 10/2018
 • Zadbaj o użytki zielone
 • Zbiór kukurydzy na ziarno
 • Pierwiastki glebowe – wzajemne relacji i ich dostępność
 • Żywa gleba w interesie rolnika
 • Zawsze czyste dreny
 • Nawożenie organiczne wymaga precyzji
 • Talerzówka z siewnikiem
 • Nowe kombajny zbożowe na sezon 2019
 • Elastyczna listwa
 • Orka na medal
Agro Profil magazyn rolniczy nr 10/2018
Zapisz się do naszego newslettera
Skontaktuj się z nami

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pomoc dla rolników, którzy ponieśli starty w wyniku wystąpienia suszy

Zamknij