13 maja br. Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody w celu zapobiegania jej niedoborom na obszarze Unii Europejskiej. Nowe prawo dotyczące oczyszczania i ponownego wykorzystania wody, w tym także w rolnictwie (docelowo czyli do roku 2025), pozwoliłoby na roczne jej wykorzystanie w skali UE, w ilości 6,6 mld. metrów sześc. Podczas gdy obecnie w krajach UE oczyszcza się jej 1,1 mld. m sześc. wody rocznie. Realizacja inwestycji zmierzających do tego celu wymaga wydatkowania kwoty blisko 700 mln euro, co pozwoliłoby na ponownie wykorzystanie ponad połowy obecnej ilości wody pochodzącej z unijnych oczyszczalni ścieków. Z możliwością wykorzystania jej do nawadniania i  oszczędnością ponad 5 % bezpośredniego ogólnego poboru ze zbiorników wodnych i wód gruntowych.

Poradnik suszowy – POBIERZ TUTAJ

 

3-latetni okres wdrażania

Nowe przepisy określają też minimalne wymagania jakościowe wody oczyszczonej, możliwej do wykorzystania w rolnictwie, w sposób bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Przepisy wejdą w życie dwudziestego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w pełni zaczną obowiązywać po trzech latach od uprawomocnienia.
Do tematu z pewnością powrócimy.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: PE

Użytki zielone – Publikacja specjalna Agro Profil