piątek, 27 listopada, 2020

Konieczna redukcja zanieszczyszczeń powietrza.

-REKLAMA-
-REKLAMA-

Ograniczanie emisji amoniaku – Kodeks dobrej praktyki rolniczej

Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, nr 2016/2284, z dnia 14 grudnia 2016 r., w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (tzw. Dyrektywy NEC – dot. krajowych pułapów emisji – przyp. red.), Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, zobowiązania jest do podjęcia działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń powietrza. Sposobem na to jest m.in. opracowanie i upowszechnianie „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku”.
W związku z powyższym, 9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. W efekcie powstał też dokument pod pełną nazwą: „Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku”.

Co zawiera dokument?

Opracowaniem Kodeksu zajęli się eksperci z instytutów nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument precyzuje szereg praktyk rolniczych służących ograniczeniu emisji amoniaku do atmosfery. Przy czym, istotnym kryterium jest możliwość zastosowania opisanych metod w polskim rolnictwie.
Informacje zawarte w Kodeksie zestawiono w sześciu tematycznych blokach: „Zarządzanie azotem z uwzględnieniem cyklu obiegu azotu”, „Żywieniowe metody ograniczania emisji amoniaku z produkcji zwierzęcej”, „Niskoemisyjne systemy utrzymania zwierząt”, „Niskoemisyjne systemy przechowywania nawozów naturalnych”, „Niskoemisyjne techniki aplikacji nawozów naturalnych|” i „Ograniczenie emisji amoniaku podczas stosowania nawozów mineralnych”.
Kodeks zawiera zatem obszerną charakterystykę i opisy niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. W Kodeksie zamieszczono również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Istotnym aspektem doboru praktyk jest ich potencjał i skuteczność w kwestii ograniczenia emisji Uwzględniono także szacowanie kosztów stosowania praktyk oraz skalę trudności ich wdrażania.

Zalety Kodeksu

„Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku” , w założeniu, ma być narzędziem pomocnym w procesie upowszechnianiu metod ograniczania emisji amoniaku z rolnictwa, a także racjonalnego zarządzania azotem w gospodarstwach rolnych. Kodeks zawiera liczne odwołania do Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej, regulującego zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Powyższe dokumenty pełnią ważną rolę w zakresie dostosowań polskiego sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej dla ochrony środowiska.

Źródło: www.gov.pl

tekst przygotował: Robert Gorczyński

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Firma Gobarto uruchomiła internetowy kalkulator opłacalności chowu trzody chlewnej

Bieżący rok dał popalić hodowcom trzody chlewnej. Ceny za żywiec są najniższe w historii. Wiele gospodarzy zmuszonych jest do dopłacenia nawet kilkudziesięciu...

Nawet 250 tysięcy zł premii na gospodarczą działalność

O cały miesiąc - do 31 grudnia br. wydłużono termin składania wniosków od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać...

Senacka komisja za przesunięciem zakazu dla GMO

Podczas wczorajszego (26 listopada br.), posiedzenia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendowała Senatowi PR przyjęcie bez poprawek projektu ustawy o zmianie ustawy...

Śledź nas

19,407FaniLubię to
350ObserwującyObserwuj
4,630SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Firma Gobarto uruchomiła internetowy kalkulator opłacalności chowu trzody chlewnej

Bieżący rok dał popalić hodowcom trzody chlewnej. Ceny za żywiec są najniższe w historii. Wiele gospodarzy zmuszonych jest do dopłacenia nawet kilkudziesięciu...

Nawet 250 tysięcy zł premii na gospodarczą działalność

O cały miesiąc - do 31 grudnia br. wydłużono termin składania wniosków od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać...

Senacka komisja za przesunięciem zakazu dla GMO

Podczas wczorajszego (26 listopada br.), posiedzenia senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendowała Senatowi PR przyjęcie bez poprawek projektu ustawy o zmianie ustawy...

TraceHarvest – Rewolucyjna technologia blockchain z Bayer CropScience

Oparta na Ethereum sieć TraceHarvest firmy BlockApps poprawia jakość, bezpie­czeństwo i zrównoważony rozwój w zakresie żywności poprzez zwiększenie wydajności łańcucha dostaw, przejrzystość,...

Zbliża się krótkotrwałe ocieplenie [POGODA]

Wyż Valentin, który odpowiedzialny jest za mroźne poranki nieco osłabł. W nocy niebo zakryją chmury na zachodzie, wschodzie, północy i w centrum....