Po raz czternasty zapraszamy do udziału w Jesiennym Jarmarku „od pola do stołu”, który odbędzie się 15 września 2019 roku w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku.

Jesienny Jarmark „od pola do stołu” ma już swoją tradycję, o jego atrakcyjności świadczy wzrastająca co roku liczba zwiedzających. Celem Jarmarku jest promocja dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi, różnych form przedsiębiorczości wiejskiej, twórczości ludowej, gospodarstw rolnych wytwarzających żywność tradycyjną
i ekologiczną. Miłośnikom żywności tradycyjnej i ekologicznej lub ogrodów proponujemy  skorzystanie z  kiermaszu lokalnych wytwórców żywności oraz kwiatów, krzewów i starych odmian drzew owocowych. Oferta XIV Jesiennego Jarmarku jest bardzo bogata.

Program:

 

10.00 – 10.30     Uroczyste otwarcie XIV Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu” (scena)

 

10.30 – 15.30     Konferencja nt. „Od pola do stołu – lokalnie i legalnie”
(Centrum Edukacyjno-Konferencyjne)

 

10.30 – 13.00    X Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych (scena)

 

13.30 – 14.00     Wręczenie nagród laureatom konkursu X Przeglądu Ludowych Zespołów  Artystycznych (scena)

 

9.00 – 17.00       Punkt informacyjny Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-2020 – (stoisko MODR O/Poświętne)

 

9.00 – 17.00       Kiermasze żywności tradycyjnej i ekologicznej, twórczości ludowej, rękodzieła oraz kwiatów, krzewów, drzewek.

 

Zachęcamy  i zapraszamy i udziału do w naszym Jarmarku.

Posiadamy odpowiednie warunki, zaplecze i kilkunastoletnie doświadczenie organizacyjne w realizacji tej imprezy.

XIIV Jesienny Jarmark „od pola do stołu” odbędzie się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11. Jarmark jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Planu operacyjnego na lata 2018-2019, konkurs nr 3/2019 – Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 

Szczegółowe informacje:

Danuta Bronowska   tel. 23 663 07 26,       e-mail: danuta.bronowska@modr.mazowsze.pl

Magdalena Malatyńska  tel. 23 663 07 22, e-mail: magdalena.malatynska@modr.mazowsze.pl

Paulina Wasiak         tel:.23 663 07 23,       e-mail: paulina.wasiak@modr.mazowsze.pl

 

ORGANIZATORZY