Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie poinformowało, że do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Dotyczy to m.in  wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w tym roku czy też nadmiernego uwilgotnienia gleby.

Przypominamy, że od lipca 2018 roku w Polsce obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Program ten oznacza, że rolnicy mogą dokonywać nawożenia nawozami naturalnymi wyłącznie w określonych terminach.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada.

 

MRiRW/fot. firmowe