20 czerwca odbyła się impreza w ramach dni pól organizowana przez SDDO w Słupii k. Jędrzejowa (woj. świętokrzyskie). Rolnicy mieli okazję obejrzeć bogatą kolekcję odmian zbóż, ziemniaka, kukurydzy oraz roślin strączkowych prowadzonych w ramach badań rejestrowych i porejestrowych. Ponadto podczas oglądania poletek doświadczalnych  szczegółowo zostały omówione odmiany pochodzące z Hodowli Roślin Danko. Były również zaprezentowane i omówione poletka z programami ochrony roślin zaproponowanymi przez firmy: Bayer, Innvigo, Syngenta. Odwiedzający mogli również zobaczyć i porównać efekty różnych rozwiązań odżywiania roślin opracowane przez ekspertów firmy Timac Agro Polska. Uczestnicy mogli zasięgnąć wiedzy od różnych ekspertów.

Dni pola SDDO w Słupi Dni pola SSDO w Słupi

Badanie gleby

Timac Agro Polska zaprezentowała skaner glebowy do badania gleby pod kątem jej zasobności w najważniejsze makroskładniki tj. azot, fosfor i potas. Ponadto urządzenie to dokonuje pomiaru pH gleby, zawartości próchnicy oraz zdolności wymiany kationów gleby. Urządzenie to do pomiarów wykorzystuje bliską podczerwień (NIR). Wynik analizy próbki gleby pod względem wyżej wymienionych elementów można uzyskać zaledwie w 20 minut. W standardzie jest również fachowe omówienie wyników przez eksperta oraz propozycja nawożenia na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonej analizy.

Skaner glebowy Timac Agro Polska