W 2020 roku Polcalc Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty preparat bi calc+. Jest innowacyjne granulowane wapno węglanowe wzbogacone o hiperaktywne szczepy bakterii Bacillus sp. Nawóz produkowany jest z ekstremalnie rozdrobnionej maczki wapiennej (93-98% CaCO3), w której aż 50 % cząstek ma średnicę mniejszą niż 0,02 mm. Stopień rozdrobnienia mączki wpływa na aktywność chemiczną i szybkość rozpuszczenia w środowisku glebowym. Surowiec ten jest przetwarzany w opracowanej przez Polcalc sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji i granulacji, która umożliwia równomierny wysiew nawozu. Cechą absolutnie innowacyjną jest zawartość w nawozie skoncentrowanej (200×106 JTK w każdym gramie nawozu bi calc+) kultury bakterii Bacillus sp. Mikroorganizmy te przyspieszają procesy rozkładu substancji organicznej na prostsze związki dostępne dla roślin oraz wzmacniają odporność roślin na choroby powodowane przez grzyby i bakterie.

Dzięki wapnowaniu nawozem bi calc+ intensywniej przebiega proces pobierania azotu z powietrza przez mikroorganizmy zarówno wolno żyjące, jak i symbiotyczne bakterie korzeniowe u roślin motylkowych. Dodanie do wapna bi calc+ nowej generacji substancji humusowych jako pożywki dla bakterii z rodzaju Bacillus sp. utrzymuje ich właściwy poziom namnażania, co powoduje wzrost przyswajalności składników pokarmowych z gleby o 20-40%. Dodatkowo wapno bi calc+ stymuluje rozwój korzeni u roślin uprawnych, co przyczynia się do lepszego pobrania składników odżywczych i w końcowym efekcie do wzrostu ich plonowania. Granulowane wapno węglanowe bi calc+ jest całkowicie bezpiecznym nawozem zarówno dla zwierząt, roślin, jak i organizmów glebowych. Można je stosować od wiosny do późnej jesieni w dawce 500-1000 kg/ha w zależności od odczynu i rodzaju gleby. Nawozu nie należy stosować bezpośrednio przed i po aplikacji nawozów mineralnych zawierających fosfor oraz azot w formie amonowej czy amidowej, a także nawozów naturalnych: obornika, gnojówki, gnojowicy. Zalecana przerwa między tymi zabiegami wynosi co najmniej 3-4 tygodnie.

 

Bezpłatny egzemplarz magazynu Agro Profil