czwartek, 25 lutego, 2021
- REKLAMA -

Duda kontra Trzaskowski – czy pamiętają o rolnikach?

-REKLAMA-
-REKLAMA-

II tura Kampanii Wyborczej na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej budzi obecnie wiele emocji, szczególnie w środowiskach rolniczych, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, w ubiegłym tygodniu skierowaliśmy do sztabów Wyborczych obydwu Kandydatów: Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego równoległe prośby o przekazanie programowych propozycji adresowanych do: rolników, producentów rolno-spożywczych, przetwórców i wszystkich innych przedstawicieli sektora rolnego a także mieszkańców obszarów wiejskich. Niestety, jak do tej pory, mimo kilku prób nawiązania kontaktu, ani Sztab Wyborczy Andrzeja Dudy, ani Rafała Trzaskowskiego nie udzieliły nam żadnej informacji.
W związku z tym, aby choć w części wspomóc Naszych Czytelników w pozyskiwaniu wiedzy na temat programowych propozycji Kandydatów, sami postanowiliśmy dokonać zestawienia informacji o tym jak Kandydaci widzą swoją rolę w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. O kolejności poniższego zestawienia zdecydowała alfabetyczna kolejność nazwisk.

 

Kandydat Andrzej Duda

W wyborczym programie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Kandydata (a zarazem urzędującego Prezydenta RP) Andrzeja Dudy, zamieszczono oddzielny rozdział pt.: „Rozwój wsi i przeciwdziałanie niedoborowi wody”.
W tekście tym znalazło się zapewnienie Kandydata, że będzie on intensywnie zabiegał o to by pomoc suszowa była sprawnie wypłacana rolnikom. Kandydat stwierdza, że ma to  fundamentalne znaczenie dla gospodarstw i sprawnej polityki rolnej państwa. Andrzej Duda deklaruje też, że Polska potrzebuje lepszego systemu retencji – takiego który pozwoli  właściwie nawadniać uprawy. Kandydat zapewnia, że przy  realizacji tego zadania, będzie ściśle współpracował z rządem.

Promocja polskich produktów

W swym wyborczym programie Andrzej Duda deklaruje też, że Akcja „Produkt Polski” musi mieć swoją kontynuację i jako  Prezydent Rzeczypospolitej, także podczas swej potencjalnej II kadencji, będzie on promował polskie produkty za granicą. Zdaniem Kandydata ważne jest także to, by Polacy kupowali więcej rodzimych produktów i mieli pewność, że nie są oni wprowadzani w błąd. Kandydat deklaruje działania na rzecz ustawowej ochrony krajowych produktów a informacje o tym, które produkty zostały wyprodukowane w  Polsce, powinna znaleźć się na paragonach.
W tym kontekście Andrzej Duda składa następujące zapewnienie:
Deklaruję, że na koniec mojej drugiej kadencji, na każdym paragonie znajdzie się suma wydana na zakupy, które wyprodukowano w Polsce. Natomiast duże sieci handlowe działające na terenie Polski zostaną zobligowane do zaopatrzenia się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju, a nawet powiatu, w którym działają. Tak by pieniądz krążył w  lokalnej gospodarce i generował miejsca pracy.

W opinii Andrzeja Dudy skorzystają na tym także ci klienci, którzy zyskają możliwość zakupu pieczywa, nabiału, warzyw, owoców czy wędlin od krajowych producentów. Zdaniem Kandydata przyniesie to dobre skutki zdrowotne związane ze skróceniem czasu transportu. Pozytywnie wpłynie to też na kondycję oraz rozwój lokalnych, mniejszych podmiotów handlowych. Andrzeja Duda stwierdza także, że sieci handlowe muszą włączyć się w proces napędzania lokalnej gospodarki dając ludziom zamówienia a przez to pracę np.: w małych i rodzinnych piekarniach, masarniach, przetwórniach czy w transporcie.

Plan Dudy

Intersującym rozwinięciem programowych propozycji Andrzeja Dudy jest tzw.: Plan Dudy”, w którym wymieniono  wiele inicjatyw adresowanych do różnych sektorów.
Z tej szerokiej palety pomysłów i koncepcji, rolnictwa i obszarów wiejskich dotyczy rozdział pt.: „Inwestycje lokalne. Inwestycje i miejsca pracy blisko naszych domów”

Kandydat wspomina w nim o tym, że podejmie działania na rzecz wdrażania: Funduszu Inwestycji Lokalnych rozumianego jako wsparcie dla samorządów przy finansowaniu wkładu własnego dla inwestycji rozwojowych. Poprze też Rządowy Program Dróg Lokalnych w ramach którego dofinansowanie zyska 3000 km dróg lokalnych rocznie. Kandydat wspierać będzie także programy: Bezpieczne przejścia i ulice – poprawa bezpieczeństwa na drogach; Żłobek w każdej gminie – program budowy, remontów i rozbudowy żłobków publicznych; Fundusz Modernizacji Szkół – budujemy szkołę XXI wieku, w ramach którego zmodernizowanych zostanie kilka tysięcy szkół we wszystkich gminach w Polsce. Poparcie Kandydata zyska  również program pod nazwą: Bon turystyczny – bodziec dla lokalnego rozwoju, a także program wsparcia dla branży turystycznej.

Środowisko i czysta woda

Spraw rolniczych i wiejskich dotyczy tez inny segment tzw. „Planu Dudy” pt.: Inwestycje w Środowisko. Czysta i zasobna w wodę Polska”. W tym przypadku wspomnieć należy o poparciu Andrzeja Dudy dla realizacji: Krajowego Programu Retencji – poprzez budowę zbiorników retencyjnych dla rolnictwa i zapobieganiu suszy i powodzi; Programu Moja Woda – czyli dotacji w kwocie 5000 zł do budowy przydomowych zbiorników retencyjnych na wodę deszczową, a także programu dofinansowania studni głębinowych. Kandydat na Prezydenta RP zamierza też wspierać realizację Programu pn.: Polskie Lasy, czyli narodowego programu sadzenia drzew.

 

Rafał Trzaskowski rolnikom

Na oficjalnej stronie internetowej Kandydata na Prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego, w zakładce pod nazwą: „Nowa Solidarność – Program Rafała Trzaskowskiego 2020” w punkcie 2 pt.: Nowa umowa społeczna”, zamieszczono specjalny punkt pn.: „Wieś” w którym Kandydat podzielił się z wyborcami swoimi propozycjami dotyczącymi rolnictwa i wsi.

Zrównać jakość życia

Zdaniem Rafała Trzaskowskiego gospodarka rolna, przetwórstwo żywności, a także rozwijający się sektor usług okołorolniczych, takich jak agroturystyka, są i będą jednym z filarów polskiej gospodarki narodowej. Natomiast potrzeby mieszkańców wsi są w gruncie rzeczy takie same jak mieszkańców miast. W opinii Rafała Trzaskowskiego mieszkańcy wsi i rolnicy pragną dobrej edukacji dla swoich dzieci, dostępu do profesjonalnej opieki medycznej i do usług związanych z codziennym życiem. A więc, jak zapewnia Rafał Trzaskowski jakość życia na obszarach wiejskich nie może być gorsza niż w miastach.

– Młodzi będą chcieli zostać na wsi jeśli będą mogli zapewnić sobie i swoim rodzinom godziwe utrzymanie – stwierdza Kandydat na Prezydenta RP Rafał Trzaskowski. – Dzięki wsparciu staną się uznanymi na świecie producentami wysokiej jakości towarów rolnych i usług.

W powyższym kontekście Rafał Trzaskowski stwierdza też, że przez ostatnie pięć lat ani rząd, ani prezydent nie rozwiązali głównych problemów polskiego rolnictwa. Wręcz przeciwnie. Kandydat twierdzi, że Rząd PiS złamał dane obietnice – nie podwoił puli pieniędzy na rolnictwo, nie wyrównał dopłat bezpośrednich do poziomu dopłat niemieckich czy francuskich. Zaś faktyczne wydatki krajowe na rolnictwo spadły do poziomu 1,2% PKB, choć jak wspomina – obiecywano 3%.

Pandemia, ASF i susza

Rafał Trzaskowski zauważa, że epidemia COVID-19 bardzo ciężko dotknęła rolników i cały przemysł przetwórstwa żywności. Jednak wcześniej, w opinii Kandydata widać było, że państwo nie dość dobrze chroni rodzinne gospodarstwa rolne przed skutkami klęsk żywiołowych i innych, niedających się przewidzieć zdarzeń. Tu Rafał Trzaskowski podaje przykład 2019 roku w którym jak stwierdza: aż 40% rolników nie dostało odszkodowania za świnie zabite z powodu wirusa ASF.
Rafał Trzaskowski stwierdza także, że polska wieś nie jest dziś właściwie zabezpieczona przed suszą ani innymi klęskami żywiołowymi. Cierpi również z powodu utrzymującego się wykluczenia cyfrowego. Kandydat stwierdza, że kryzys koronawirusa boleśnie pokazał, że wiele dzieci mieszkających na wsi nie mogło korzystać z nauczania online, bo nie miało dostępu do internetu.

Na tej płaszczyźnie Kandydat proponuje nową politykę dla polskiego rolnictwa i nową solidarność ze wszystkimi mieszkańcami obszarów wiejskich.

Dopłaty i rodzinne gospodarstwa

Rafał Trzaskowski deklaruje, że będzie wspierał rząd w negocjacjach korzystniejszego dla Polski budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Obowiązkiem rządu jest wynegocjowanie dla polskiego rolnictwa co najmniej 32 mld euro – tyle, ile wynegocjował rząd PO-PSL.

Kandydat zapewnia także, że będzie domagał się od rządu znaczącego zwiększenia wydatków na rolnictwo ze środków krajowych oraz wstrzymania decyzji, które mogą pogrążyć rolników produkujących na rynek. Rafał Trzaskowski zamierza  dokładać starań, by w przyszłości wydatki krajowe na rolnictwo wzrosły do poziomu 3% PKB.

Jak informuje, będzie się też upominał o natychmiastową wypłatę rolnikom wszystkich należnych odszkodowań – za suszę, ASF i inne klęski. Do Kandydata przemawia argument, że rolnicy za długo czekają na te pieniądze. Jego zdaniem, rząd powinien przyspieszyć też wypłaty dopłat unijnych. Te, w całości powinny być wypłacane do końca roku budżetowego. A w obecnej, trudnej sytuacji rolników do końca 2020 roku.

Specjalny fundusz klęskowy

Rafał Trzaskowski zapewnia, że we współpracy z rządem wystąpi na forum Unii Europejskiej z inicjatywą utworzenia specjalnego funduszu klęskowego, którego celem będzie pomoc dla rolników którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, na przykład ucierpieli w skutek klęsk żywiołowych.

Interwencje rynkowe i eko-żywność

W ramach walki ze skutkami koronawirusa, we współpracy z rządem i Komisją Europejską Rafał Trzaskowski planuje podąć działania zmierzające do zwiększenia skupu interwencyjnego oraz prywatnego przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych, między innymi masła, serów, mleka w proszku i wołowiny.
Rafał Trzaskowski w swoim programie podkreśla też, że Polska ma potencjał ku temu, by stać się europejskim liderem w produkcji ekologicznej żywności i w agroturystyce. Państwo natomiast powinno ułatwić działalność ekologicznych gospodarstw i wesprzeć promocję agroturystyki jako atrakcyjnej formy odpoczynku dla Polaków i gości z zagranicy

Wychowawczy zaliczony do emerytury

Kandydat w swym programie zadeklarował też działanie na rzecz  wprowadzenia zasady, że kobiety ubezpieczone w KRUS, do wyznaczenia wysokości emerytury będą mogły zaliczyć także okres przebywania na urlopie wychowawczym. Dzięki temu, zdaniem Rafała Trzaskowskiego, ich emerytury będą wyższe o kilkaset złotych. Taką zasadę wprowadzono w 2015 roku w ZUS.

Ochotnicze Straże Pożarne

Kandydat na Prezydenta RP Rafał Trzaskowski ma też propozycje do strażaków  – ochotników z OSP, szczególnie tych działających w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Z myślą o nich, Rafał Trzaskowski deklaruje, że podejmie starania na rzecz przyznania 5 procent dodatku emerytalnego strażakom z dziesięcioletnim stażem w OSP.

Zdecydują rolnicy

Oczywiście w przestrzeni publicznej, np. podczas licznych spotkań w różnych regionach polski, z ust Kandydatów mogło paść wiele innych zapewnień i obietnic. Jednak przygotowując powyższy tekst, uznaliśmy że ważne jest zachowanie równowagi, a treści opublikowane na oficjalnych stronach kandydatów winny być syntezą ich propozycji i zapatrywań.
Oczywiście, jeśli Komitety Wyborcze Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego zdecydują się odpowiedzieć na nasze prośby i nadeślą specjalnie przygotowane materiały, to je zaprezentujemy. Jednak pod warunkiem, że dotrą one do Redakcji przed rozpoczęciem się wyborczej ciszy.
Zapraszamy do dyskusji.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: oficjalne strony internetowe Kandydatów

Wybory Prezydenckie: jak zagłosowała wieś?

-REKLAMA-
Avatar
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Chiny planują zaimportować jeszcze więcej zbóż paszowych

To, że Chiny mają gigantyczny wpływ dowiedzieliśmy się nie raz. Niemal każde poruszenie na azjatyckim rynku ma swoje przełożenie na światowym parkiecie - niczym...

Grupa Azoty S.A. na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu!

Porozumienie w sprawie wspólnych działań w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” podpisali Witold Kozłowski - Marszałek...

CIECH z nowymi technologiami dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, zarejestrował innowacyjną i chronioną patentem technologię BGT („Better Glyphosate Technology”), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów...

Śledź nas

21,174FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,280SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły