A wszystko przez umacniającą się złotówkę. Gdy, w ubiegłym roku kurs euro wyniósł 4,3042 zł, to w ostatni piątek września Europejski Bank Centralny wycenił euro na 4,2774. Tańsze euro to niższe dopłaty. Poszczególne stawki za ten rok ukształtowały się następująco:

 1. Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha
 5. Płatność do bydła 293,04 zł/szt.
 6. Płatność do krów 373,70 zł/szt.
 7. Płatność do owiec 101,39 zł/szt.
 8. Płatność do kóz 54,78 zł/szt.
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 721,04 zł/ha
 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 360,52 zł/ha
 11. Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha
 12. Płatność do chmielu 2129,87 zł/ha
 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych 1065,89 zł/ha
 14. Płatność do buraków cukrowych 1495,63 zł/ha
 15. Płatność do pomidorów 3320,78 zł/ha
 16. Płatność do truskawek 1054,35 zł/ha
 17. Płatność do lnu 486,12 zł/ha
 18. Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha
 19. Płatność do tytoniu – Virginia 3,50 zł/kg
 20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń 2,46zł/kg