Ministerstwo Infrastruktury na wniosek środowisk rolniczych postanowiło ponownie przeanalizować wprowadzone zmiany w prawie dotyczącym obowiązkowych kontroli drogomierzy ciągników i maszyn rolniczych.

“Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli, wskazań drogomierzy ciągników rolniczych oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji niewymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu, a podlegających obowiązkowi dokonywania przeglądów rejestracyjnych w stacjach kontroli pojazdów” – napisała do Rządu RP Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Przepisy do wymiany?

W odpowiedzi Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury skierował do Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości wniosek o ponowną analizę art. 81b ust. 1 do ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, czyli obowiązku by w terminie 14 dni od dnia wymiany drogomierza, stawić się z pojazdem w stacji kontroli w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza.
Ministerstwo Infrastruktury podjęło też prace zmierzające do wyłączenia z obowiązku stawienia się na stacji kontroli pojazdów – po wymianie drogomierza – dla pojazdów niepodlegających rejestracji (pojazdów wolnobieżnych, takich jak np. wózki widłowe, walce drogowe, itp.) oraz pojazdów służb.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KRIR
Foto: Pixabay

 

Uprawa Uproszczona – Publikacja specjalna Agro Profil