W marcowym raporcie WASDE została podniesiona prognoza zbiorów pszenicy w sezonie 2017/2018 – autorzy zwrócili na przewidywane wyższe plony w Kazachstanie. Przewiduje się wzrost plonów o 0,5 mln t, które również przełożą się na wyższe niż przewidywane wcześniej zapasy pszenicy. Autorzy przewidują spadek znaczenia UE w eksporcie pszenicy – spadek do 25 mln t (27 mln t eksportu w sezonie 2016/2017) oraz wzrost zapasów o 4 mln t. Prognozuje się wzrost eksportu z Rosji, aż o 10 mln t, do 37 mln do końca sezonu 2017/2018.

 

Zrewidowano prognozy dotyczące kukurydzy – produkcja Brazylii została zmniejszona o 500 tys. t do 94,5 mln t,  co było bardzo rozbieżne z przewidywaniami analityków (przewidywali spadek o 2,3 mln t). Z powodu suszy USDA obniżyło prognozy plonów kukurydzy w sąsiedniej do Brazylii Argentynie o 3 mln t. Ostatecznie USADA przewiduje spadek zapasów kukurydzy na Świecie na koniec sezonu o 16 mln t, a w UE o 0,5 mln t.

FranceAgriMer donosi o spadku udziału plantacji  w dobrej i bardzo dobre kondycji. W ubiegłym roku udział dobrze rokujących plantacji pszenicy wynosił 91%, natomiast w tym roku jest to 81%.

Pszenica

W minionym tygodniu niewielkiej obniżce uległy ceny Pszenicy na MATIF. Na koniec tygodnia cena obniżyły się do 684 zł/t. 2% spadek odnotowało to samo zboże w Chicago. Trudno określić kierunek cen na najbliższy tydzień, jednak w dłuższym okresie jest większa szansa na wzrosty niż spadki.

Kukurydza

Na kukurydzy od początku roku panuje trend wzrostowy bez większych korekt, jednak prawdopodobieństwo jej wystąpienia znacząco wzrosło. Od początku roku ceny w Chicago wzrosły  o około 10%,  a w mijającym tygodniu o ponad 1%. W Europie cena kukurydzy zrównały się  z ceną pszenicy i na koniec tygodnia wyniosła 685 zł.

Rzepak

Cena nasion rzepak zakończyła tydzień na poziomie 1450 zł, jednak w niektórych skupach, cena spadła poniżej 1400 zł. Prawdopodobnie jest to próba zakupu po korzystniejszej cenie nasion przez handlowców. Na MATIF można się spodziewać korekty wzrostowej, jednak jej wystąpienie jest obecnie mało prawdopodobne, a zasięg będzie ograniczony i być może niezauważalny w małych podmiotach skupowych.

Ropa i waluty

 

Pomiędzy Euro i USD, a także na złotym nie były widoczne w mijającym tygodniu jakieś większe zmiany. Ceny ropy WTI i Brent zakończyły tydzień praktycznie bez zmian ( spadek ceny WTI o 0,5% i wzrost Brent o 0,2%).