Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu kolejnych ognisk ASF w Polsce. Zostały one potwierdzone na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wyznaczono kolejno 29., 30. i 31. ognisko na terenie kraju.

29 ognisko stwierdzono 25 lipca 2019 r. w gospodarstwie położonym w gminie Wohyń, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim. Utrzymywano w nim 103 świnie.

30 ognisko stwierdzono 26 lipca 2019 r. w gospodarstwie położonym w gminie Ciechanów, w powiecie ciechanowskim, w województwie mazowieckim. Utrzymywano w nim 180 świń.

31 ognisko stwierdzono 29 lipca 2019 r. w gospodarstwie, położonym w gminie Budry, w powiecie węgorzewskim, w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie utrzymywano 2428 świń.

Wszystkie gospodarstwa położone są na obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). W tych gospodarstwach wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

www.wetgiw.gov.pl