Typ odmiany:
Swing

Strona Główna   >   Katalog

Informacje podstawowe

Szybki wzrost i rozwój krzaka. Roślina jest średnio wysoka i charakteryzują się zwartym pionowym wzrostem. Kwiaty średnia ilość, jasnym czerwonym płatki

Ziemniaki frytkowe - odmiana Swing

Informacje o odmianie oraz o plonie i cechach odpornościowych

Nazwa odmiany

Swing

Podmiot zgłaszający / Hodowla

Norika

Dystrybutorzy

Wcześność

wczesna do średniowczesnej

Kształt

Kolor skórki

żółty

Kolor miąższu

jasno żółty

Użytkowość

frytkowa

Typ kulinarny

B/C

Głębokość oczek

płaskie

Wielkość bulw

Trwałość przechowalnicza

Mechaniczne uszkodzenia

bardzo wysoka odporność na obicia

Plon ogólny [dt/ % wzorca]

wysoki

Plon skrobi [dt/%wzorca]

Poziom suchej masy [%]

-

Skrobia [%]

16

Zaraza ziemniaka

Wirus Y

wysoka

Wirus liściozwoju

-

Parch zwykły

wysoka

Mątwik

-

Wrażliwość na metrybuzynę

Top