Typ odmiany:
Lady amarilla

Strona Główna   >   Katalog

Informacje podstawowe

Wcześnie dojrzewająca odmiana z żółtym miąższem, znakomita na chipsy i frytki oraz jako ziemniak konsumpcyjny. Ze względu na połączenie wczesnego dojrzewania i wyjątkowej przydatności do długiego magazynowania, możliwe jest przerabianie przez większą cześć sezonu.

Ziemniaki frytkowe - odmiana Lady Amarilla

Informacje o odmianie oraz o plonie i cechach odpornościowych

Nazwa odmiany

Lady amarilla

Podmiot zgłaszający / Hodowla

Agriana

Dystrybutorzy

Wcześność

średniowczesna

Kształt

podłużny

Kolor skórki

ciemno żółty

Kolor miąższu

żółty

Użytkowość

frytkowa i chipsowa

Typ kulinarny

-

Głębokość oczek

płytkie

Wielkość bulw

Trwałość przechowalnicza

Mechaniczne uszkodzenia

9

Plon ogólny [dt/ % wzorca]

średni

Plon skrobi [dt/%wzorca]

Poziom suchej masy [%]

22

Skrobia [%]

-

Zaraza ziemniaka

Wirus Y

6

Wirus liściozwoju

7

Parch zwykły

6

Mątwik

Ro1: 2

Wrażliwość na metrybuzynę

Top